Signerer ny storavtale med Aibel

Fra venstre: Terje Egeland – Blu Electro, Einar Refsnes – IKM, Ronny Meyer – Techconsult og Morten Langeland – PDS Consult

TECHCONSULT AS er en av 4 partnere i en ny alliansegruppe som nylig har blitt tildelt rammeavtale med Aibel AS. Alliansen består av selskapene Techconsult, IKM Consultants, PDS Consult og Blue Electro. Rammeavtalen har en varighet på opptil 8 år, inkludert opsjoner og omfatter ingeniørfag, prosjektadministrative fag og Data/IT.

 

Alliansepartnerne, som er etablert i Oslo, Bergen, Haugesund, Stavanger og Hammerfest er meget fornøyd med avtalen.

 – Aibel er allerede en stor og viktig kunde for oss, sier admin direktør i IKM Consultants, Einar Refsnes. – Vi er takknemlig for at de nå velger våre selskap som leverandører i en så stor og langsiktig avtale.

– Aibel er et fremtidsrettet selskap med stort fokus på bærekraft og grønn energi, og avtalen åpner for en enda større satsning hos oss også innen dette området. De fire selskapene som samarbeider utgjør en sterk allianse som skal bidra inn mot Aibel sin videre vekst.

– Vi ser på avtalen som en tillitserklæring, og det gir alliansen stor motivasjon og nye muligheter i de kommende år. Vi ser frem til å bidra med vår kompetanse i eksisterende og kommende prosjekter, supplerer Ronny Meyer, daglig leder i Techconsult AS

– Avtalen gir alliansen verdifull stabilitet og tilgang på nye oppdrag og prosjekter i mange år fremover. Dette har naturligvis også stor betydning for våre ansatte tilføyer Morten Langeland som er daglig leder for PDS Consult.

Terje Egeland, som leder Blu Electro, er spesielt opptatt av å levere høy kvalitet innenfor fagområdene elektro og automasjon som det er stort behov for i markedet, og ser med denne avtalen mulighetene for ytterligere vekst.

Selskapene har i flere år samarbeidet gjennom rammeavtaler, og har også i dag rammeavtale med Aibel AS innen konsulenttjenester.
Alliansen hadde i 2021 en samlet årlig omsetning på ca. 800 millioner kroner, og sysselsetter i dag ca. 750 konsulenter fra 30 ulike nasjoner innen ingeniørtjenester og prosjektadministrative fagområder. Alliansen regner med at avtalen medfører en betydelig økning i antall ansatte.