Techconsult DNV-sertifiserer sine rådgivere og recruitere

Personal og administrasjonsleder Kine Davidsen

Som en del av vårt arbeid med stadig forbedring har Techconsult nå satt i gang DNV sertifisering av alle våre rådgivere og recruitere innen rekruttering.

Sertifiseringen er omfattende og tidskrevende og gir deltakerne en fullverdig oppdatering og oppgradering av lover og regler, metodikk, intervjuteknikk og testing av kandidater.

«Vi ønsker å være et interessant og utviklende sted både å jobbe og jobbe for. Det er derfor viktig for oss å opprettholde og utvikle kompetanser til den enkelte av våre medarbeidere i administrasjonen slik at vi kan gjøre en så god jobb som mulig både for våre øvrige ansatte og for våre kunder og oppdragsgivere», sier personal og administrasjonsleder Kine Davidsen.

«Så langt har 4 av våre sentrale medarbeider blitt sertifisert, og vi regner med at alle skal ha fullført sin sertifisering i løpet av første halvår 2024.