Rekruttering av kompetansen du er på jakt etter

Vårt rekrutteringsprodukt

Vi vil, gjennom våre velprøvde og strukturerte prosesser, arbeide aktivt for å finne den rette personen for deg og din bedrift.

Som spesialister innen tekniske og prosjektadministrative fag forstår vi hvilken kompetanse du er på jakt etter, og vet hvor denne finnes. Vi følger deg gjennom hele rekrutteringsprosessen, fra behovsavklaring til ansettelse.

Våre verdier

Engasjert – fordi vi elsker utfordringer og jobben vi gjør
Innovativ – fordi vi hele tiden leter etter den beste løsningen
Åpen – fordi åpenet gir tillit
Ansvarlig – fordi vi tar jobben på alvor
Profosjonell – fordi jobben er faget vårt

Dialog fra A til Å

Vi starter alle prosesser med en grundig analyse for å avdekke kravprofil for stillingen og ønsket profil på potensielle kandidater. Krav til selvstendighet, samarbeidsevner, beslutningsdyktighet, erfaring fra personalledelse, krav til språkkunnskaper, lokal tilknytning etc. er viktige parametere å avklare tidlig for å sikre en god og målrettet prosess og et godt resultat. Etter innledende avklaringer settes en foreløpig fremdrift for det videre arbeid. Løpende dialog og nødvendige avklaringer gjøres fortløpende under hele prosessen.

Veldokumenterte og strukturerte prosesser

Stillingen annonseres i avtalte kanaler parallelt med rekrutteringsarbeidet gjennom eksterne CV-baser og sosiale nettverk som LinkedIn, Facebook og Instagram. Vi supplerer med søk i Techconsult sine egne databaser som består av mer enn 15000 kvalifiserte kandidater. Gjennom veldokumenterte og strukturerte prosesser ledes kandidatene gjennom dokumentasjonsinnsamling, gjennomgang og verifisering, innledende intervju, tester og referansesjekker

Den videre intervju- og rekrutteringsprosess gjøres i nært samarbeid med kunden. Avhengig av stillingskategori, kompleksitet og ansvar anbefaler vi at våre produkter innen personlighetstesting og 3 parts bakgrunnssjekk brukes.

Ønsker en å gjøre deler av prosessen selv er ikke dette noe problem. Techconsult vil kunne bidra i deler av rekrutteringsprosessen hvis dette er en løsning som du som kunde foretrekker.

Last ned vår rekrutteringsbrosjyre for å se hva vi kan tilby og bli bedre kjent med oss.