Techconsult DNV-sertifiserer sine rådgivere og recruitere

Personal og administrasjonsleder Kine Davidsen

Som en del av vårt arbeid med stadig forbedring har Techconsult nå satt i gang DNV sertifisering av alle våre rådgivere og recruitere innen rekruttering.

Sertifiseringen er omfattende og tidskrevende og gir deltakerne en fullverdig oppdatering og oppgradering av lover og regler, metodikk, intervjuteknikk og testing av kandidater.

«Vi ønsker å være et interessant og utviklende sted både å jobbe og jobbe for. Det er derfor viktig for oss å opprettholde og utvikle kompetanser til den enkelte av våre medarbeidere i administrasjonen slik at vi kan gjøre en så god jobb som mulig både for våre øvrige ansatte og for våre kunder og oppdragsgivere», sier personal og administrasjonsleder Kine Davidsen.

«Så langt har 4 av våre sentrale medarbeider blitt sertifisert, og vi regner med at alle skal ha fullført sin sertifisering i løpet av første halvår 2024.

Les mer

Nye websider i Techconsult

Techconsult har gleden av å presentere deg sine nye websider. I oppbygging av sidene våre har vi fokusert på deg som søker, bruker og interessert kunde eller konsulent.

Les mer

Nye ansatte i Techconsult

I løpet av våren og sommeren har Techconsult forsterket organisasjonen med 6 dyktige medarbeidere.

Les mer

Signerer ny storavtale med Aibel

TECHCONSULT AS er en av 4 partnere i en ny alliansegruppe som nylig har blitt tildelt rammeavtale med Aibel AS.

Les mer

Techconsult i rammekontrakt med Statnett SF

Techconsult er tildelt rammekontrakt på konsulenttjenester innen fagområdet BYGG med STATNETT SF. Avtalen dekker innleie…

Les mer