Konsulenttjenester

Bindeleddet mellom dyktige mennesker og krevende jobber

Techconsult har en stor stab av profesjonelle konsulenter som, i kortere eller lengre perioder går inn som en del av din organisasjon og bidrar med kompetanse som du trenger for å gjøre jobben.

Rask mobilisering sikrer optimal fleksibilitet og tilgang til ressursene og vi har en stab med dyktige og erfarne rådgivere som kjenner ditt fag og din bransje og skjønner akkurat hvilken kompetanse du er på jakt etter.

Når jobben er gjort avsluttes oppdraget. Dette skaper forutsigbare rammer for deg og din bedrift.

Vi dekker de fleste ingeniør- og konstruksjonsfagene samt prosjektadministrative fagområder. Ta kontakt med oss for en videre prat om de mulighetene vi kan tilby deg.

Våre verdier

Engasjert – fordi vi elsker utfordringer og jobben vi gjør
Innovativ – fordi vi hele tiden leter etter den beste løsningen
Åpen – fordi åpenhet gir tillit
Ansvarlig – fordi vi tar jobben på alvor
Profesjonell – fordi jobben er faget vårt

Ingeniør- og konstruksjonsfag

Vi utfører oppdrag innen følgende fagområder:

 • Rør, stål og mekanisk
 • Elektro, instrument og automasjon
 • Prosess
 • Tele/data
 • Teknisk sikkerhet
 • Subsea
 • MC og commissioning
 • Analyse og beregning
 • Bygg og anlegg
 • Samferdsel og infrastruktur
 • Energi og miljø

Prosjektadministrative fagområder

I en prosjektorganisasjon er det viktig å ha tilgang til prosjektadministrative ressurser i takt med prosjekter og øvrige arbeidsoppgavers utvikling og fremdrift.

Techconsult går inn i våre kunders basis og/eller prosjektorganisasjoner og yter bistand innen viktige funksjoner som:

 • Prosjektledelse
 • Prosjektkontroll
 • Innkjøp og kontrakt
 • Materialadministrasjon og logistikk
 • Dokumentkontroll og styring
 • Kvalitetssikring og kvalitetsoppfølging
 • QA/QC
 • HMS
 • RISK
 • HR

Data / IT-tjenester

Integrasjonen mellom tekniske systemer og data/IT blir stadig sterkere. Som en del av våre tjenester innen tekniske systemer blir data/IT relatert kompetanse er stadig større del. Vi kan bidra med oppgaver innen: 

 • Prosjektledelse
 • Løsningsarkitekt
 • Sikkerhet/cyber security
 • Interaksjonsdesign (UX)
 • Grafisk interface (UI)
 • Testingeniør
 • Analyse og design
 • Front-end programmering
 • Back-end programmering
 • Databaseutvikling
 • Databaseadministrasjon
 • Kommunikasjon og internett
 • IT-koordinering
 • Nettverk og nettverksdrift

For forespørsler eller mer informasjon, ta gjerne kontakt med oss.