FAQ

Under finner du svar på eventuelle spørsmål. Vi håper det hjelper både deg som vil benytte våre tjenester, og deg som har lyst å arbeide for oss. Dersom du ikke finner svar her og fortsatt lurer på noe, er det bare å ta kontakt.

Søkere

Er jeg formelt en pendler?

Ved å ha status som formell pendler i henhold til Skatteetatens regler vil du ha fordelen av å ha helt eller delvis skattemessig fratrekk for alle kostnader du har i forbindelse med å jobbe et annet sted enn du bor. Dette gjelder  både norske og utenlandske statborgere.  Du kan også da få dekket slike kostnader av arbeidsgiver uten at det blir beskattet som fordel.

Regelverket er likevel ganske komplisert, og for å se om du faktisk er formell pendler anbefaler vi derfor at du sjekker ut denne web-siden hos Skatteetaten:

Er du pendler?

Jeg har profil i databasen til Techconsult AS, men har ikke blitt kontaktet ifbm et oppdrag jeg kan være interessert i – hva gjør jeg?

Du kan søke på stillingen direkte fra annonsen du har sett. Vi vil automatisk finne din registrering hos oss og stillingens kontaktperson hos oss om din søknad. Logger du inn på søknadsskjemaet med ditt brukernavn og passord slipper du å legge ved vedlegg på nytt. Har du problemer med å søke via skjemaet  sender du bare mail, med oppdatert CV om nødvendig,  til kontaktperson for stillingen og melder din interesse.

Hvilke rettigheter har jeg som ansatt i Techconsult?

Som ansatt i Techconsult har du samme rettigheter knyttet til sykepenger, feriepenger, ferie, oppsigelsestider m.m. som en hvilken som helst annen ansatt. Ansettelseskontrakten dekker alle rettigheter og plikter du har som ansatt hos oss.  Lønn og øvrige betingelser kan variere fra oppdrag til oppdrag alt avhengig av kunde, type jobb og likebehandlingsdirektivets regler.

Hva bør en CV inneholde?

Din CV bør inneholde informasjon rundt din relevante arbeidserfaring og informasjon rundt din utdannelse . Når du søker for første gang vil vi, i tillegg til CV,  ha vedlagt  søknaden 2 referanser samt kopi av vitnemål og attester.

Et CV er et viktig dokument og ved siden av en opplisting av utdannelse og praksis foreslår vi at du lager en kort forklaring på dine nøkkelkvalifikasjoner i starten på CVet slik at det blir lett for den som leser å få et inntrykk av din kompetanse.

Ikke skriv for mye, men sikre samtidig at de viktige elementene i din praksis fremkommer tydelig.

Hold alltid CV oppdatert.

Hvordan søker jeg stillinger i Techconsult?

Du kan enten søke på en spesifikk stilling som du finner her, https://techconsult.no/stillinger/stilling-ledig eller sende inn en generell søknad ved å fylle ut søknadsskjemaet vårt https://techconsult.no/stillinger/sok-pa-stillinger

Ved å bruke søknadsskjemaet vårt på nett sikrer du at vi mottar all informasjon som vi trenger for å behandle din søknad på best mulig måte.

Hvordan endrer jeg passordet mitt i Techconsults database?

Du kan endre ditt passord med å logge deg på vårt intranett www.techconsult.no/intranett

Hva gjør jeg om jeg har glemt passordet mitt?

Hvis du har glemt ditt passord kan du få det tilsendt på nytt ved å klikke deg inn her www.techconsult.no/consult/login.jsp

Hvilken arbeidskontrakt får jeg som ansatt?

Våre ansatte har en standard ansettelseskontrakt i henhold til reglene i AML. I tillegg har vi en omfattende personalhåndbok som i detalj beskriver de rettigheter og plikter du har som fast- eller prosjektansatt i selskapet.

Hva gjør jeg om jeg vil slette gammel CV eller legge inn ny CV i databasen til Techconsult?

Du kan slette din gamle CV og laste opp ny, samt laste opp andre relevante dokumenter ved å logge deg på vårt intranett www.techconsult.no/intranett

Hvilke forsikringer får jeg som ansatt i Techconsult?

I Techconsult har du alle lovpålagte forsikringer både når det gjelder yrkessykdom og yrkesskade.  Dette gjelder også utvidede forsikringer offshore. I tillegg har vi en standard reiseforsikring. Techconsult vil også  sørge for at jobb- og kundespesifikke krav til forsikringer er dekket inn. Din totale forsikringsdekning vil derfor delvis avhenge av hvilke stilling og ansvar du har, hvor i verden du arbeider, risikoprofil etc.

Hva gjør jeg om jeg har flyttet eller fått meg jobb i forhold til min registrering i Techconsuls database?

Har du flyttet kan du oppdatere din adresse og kontaktinformasjon på våre intranettsider www.techconsult.no/intranett. Har du fått deg jobb, og ikke er jobbsøkende lenger, kan du velge om du ønsker å la profilen ligge hos oss. Du vil da fortsatt kunne bli kontaktet vedrørende spennende stillinger. Du kan også be om å få profilen din slettet ved å sende e-post til post@techconsult.no eller gjøre dette direkte på intranett. På intranettet kan du også endre alle andre personopplysninger, telefoner, mail, sende inn nye dokumenter og mye annet.

Får jeg oppfølging av Techconsult i oppdrag? ?

Ja, naturligvis. Du er ansatt i Techconsult og vi vil holde kontinuerlig kontakt med deg i hele løpetiden av oppdragene du utfører. Er det noe er vi aldri lenger borte enn nærmeste telefon, og vi vil gjøre alt vi kan for at du skal få en god opplevelse som fagperson i oppdrag for oss.

Hvordan utbetaler dere lønn og feriepenger?

Vi utbetaler etterskuddsvis lønn den 15. hver måned. Feriepenger vil utbetales ved ferie og senest i juni for opparbeidede feriepenger. Feriepenger som er opptjent siste år kan utbetales påfølgende år uten skattetrekk etter avtale med deg.

Ansatte

Hvilke rettigheter har jeg som ansatt i Techconsult?

Som prosjektansatt i Techconsult har du samme rettigheter knyttet til sykepenger, feriepenger, ferie, oppsigelsestider m.m. som en vanlig fast ansatt. Ansettelseskontrakten dekker alle rettigheter og plikter du har som ansatt hos oss.  Lønn og øvrige betingelser kan variere fra oppdrag til oppdrag alt avhengig av kunde, type jobb og likebehandlingsdirektivets regler.

Hvordan kontakter jeg Techconsult når jeg er i oppdrag?

Vi vil følge deg opp fortløpende når du er i oppdrag, enten fysisk eller pr. telefon.

Som ansatt i Techconsult har du en fast kontaktperson hos oss som du forholder deg til. Hvis det er noe du ønsker å vite, eller få løst, er det alltid best å kontakte vedkommende først. Hvis vedkommende ikke er tilstede vil du alltid kunne nå en av våre andre  rådgivere på +47 55 70 80 00. Du finner også all kontaktinformasjon på våre websider.

Hvordan søker jeg stillinger i Techconsult?

Du kan enten søke på en spesifikk stilling som du finner her, https://techconsult.no/stillinger/stillingledig eller sende inn en generell søknad med å fylle ut søknadsskjemaet vårt https://techconsult.no/stillinger/sok-pa-stillinger

Hvordan endrer jeg passordet mitt i Techconsults database?

Du kan endre ditt passord med å logge deg på vårt intranett www.techconsult.no/intranett

Hva gjør jeg om jeg har flyttet eller fått meg jobb i forhold til min registrering i Techconsuls database?

Har du flyttet kan du oppdatere din adresse og kontaktinformasjon på våre intranettsider www.techconsult.no/intranett. Har du fått deg jobb, og ikke er jobbsøkende lenger, kan du velge om du ønsker å la profilen ligge hos oss. Du vil da fortsatt kunne bli kontaktet vedrørende spennende stillinger. Du kan også be om å få profilen din slettet ved å sende e-post til post@techconsult.no eller gjøre dette direkte på intranett. På intranettet kan du også endre alle andre personopplysninger, telefoner, mail, sende inn nye dokumenter og mye annet.

Hvilke forsikringer har jeg som ansatt i Techconsult?

I Techconsult har du alle lovpålagte forsikringer både når det gjelder yrkessykdom og yrkesskade.  Dette gjelder også utvidede forsikringer offshore. I tillegg har vi en standard reiseforsikring. Techconsult vil også  sørge for at jobb- og kundespesifikke krav til forsikringer er dekket inn. Din totale forsikringsdekning vil derfor delvis avhenge av hvilke stilling og ansvar du har, hvor i verden du arbeider, risikoprofil etc.

Tjener jeg opp pensjon når jeg arbeider for Techconsult?

Ja, du tjener opp pensjon fra første krone i henhold til de standardsatser som gjelder.
Vårt pensjonsselskap er Gjensidige og ved å logge deg inn kan du til enhver tid se statusen på de innbetalinger som vi har gjort. Her kan du også forvalte pensjonen din og selv velge mellom ulike risikoprofiler på forvaltningen som Gjensidige gjør av pensjonen din. Standard profil her er lav risiko.
Du kan fritt velge å overføre opptjent pensjon til andre selskaper hvis du ønsker dette.

Hva gjør jeg om jeg har glemt passordet mitt?

Hvis du har glemt ditt passord kan du få det tilsendt på nytt ved å klikke deg inn her www.techconsult.no/consult/login.jsp

Hva gjør jeg om jeg vil slette gammel CV eller legge inn ny CV i databasen til Techconsult?

Du kan slette din gamle CV og laste opp ny, samt laste opp andre relevante dokumenter ved å logge deg på vårt intranett www.techconsult.no/intranett

Hva bør en CV inneholde?

Din CV bør inneholde informasjon rundt din relevante arbeidserfaring og informasjon rundt din utdannelse . Når du søker for første gang vil vi, i tillegg til CV,  ha vedlagt søknaden 2 referanser samt  kopi av vitnemål og attester.

Et CV er et viktig dokument og ved siden av en opplisting av utdannelse og praksis foreslår vi at du lager en kort forklaring på dine nøkkelkvalifikasjoner i starten på CVet slik at det blir lett for den som leser å få et inntrykk av din kompetanse.

Ikke skriv for mye, men sikre samtidig at de viktige elementene i din praksis fremkommer tydelig.

Hold alltid CV oppdatert.

Kunder

Hvordan blir jeg kunde i Techconsult?

Det er ganske enkelt. Du kan sende oss en mail på post@techconsult.no, ta kontakt med oss via chat eller kontaktskjema på websider eller rett og slett ringe oss på telefon 55 70 80 00. Velg deretter det kontor du naturlig hører inn under.

Hva trenger dere av oss for å kunne finne en konsulent som kan hjelpe oss?

Vi trenger en beskrivelse av rollen, ønsket utdanning og erfaring og når og hvor dere vil at jobben skal gjøres. God informasjon om prosjektet er alltid greit å ha. Å kunne ha mulighet for å kommunisere direkte med den som er ansvarlig hos dere gir alltid gode resultater.

Hvor lang tid vil det ta å finne en person til oss?

Vi vil alltid bestrebe oss på å gi raske tilbakemeldinger. I de tilfellene vi benytter nye  kandidater må disse gjennom våre kvalitetsrutiner, CV sjekk, referanser og intervjuer for å sikre at dere får den beste løsningen. Litt tid vil det vanligvis ta. Techconsult har ca. 15.000,- kvalifiserte kandidater i sin base, så sjansen er stor for at vi raskt kan finne rette kandidat.

Hva er nivået på rater og hva inkluderes i disse?

Våre rater er vanligvis svært konkurransedyktige. Ratene vil inneholde alle kostnader knyttet til utførelse av oppdraget inkludert lønn, sosiale utgifter, feriepenger og andre personalkostnader.  Vi vil i fastsettelsen av rater også måtte forholde oss til Likebehandlingsdirektivet.

Hva er betalings- og fakturabetingelsene?

Som standard bruker vi fakturering siste dag i måneden med netto pr. 30 dager. Andre betalings- og faktureringsbetigelser kan avtales.

Kan vi si opp en løpende kontrakt?

Våre kontrakter har standard 1 måneds oppsigelse i henhold til reglene i AML.
Andre oppsigelsesbestemmelser kan avtales.

Hvordan er ansvarforholdet?

Konsulenter hos oss leies vanligvis ut under kundens ledelse og ansvar. Våre konsulenter er dekket av vår ansvars- og 3 partsforsikring i tillegg til reise og ulykkesforsikringer.

I visse posisjoner vi fyller vil det også være ønskelig med profesjonsansvarsforsikring. Dette er dekket opp til standard 20 mill.

Hvordan er prosessen med å leie personell fra Techconsult?

Vi vil, på bakgrunn av deres beskrivelse presentere kandidater til dere dokumentert gjennom CV og eventuelt annen relevant informasjon. Ratenivå og mulig startdato vil være angitt. På bakgrunn av dette velger dere kandidater som kan være interessante,der vi anbefaler at dere tar et intervju med den eller de som er aktuell. Når dere har funnet riktig kandidat vil detaljer som oppstartdato, varighet og øvrige ramme bli endelig avtalt. Dette bekreftes gjennom avtale.

Hvordan kvalitetssikres kandidatene?

Alle kandidater som dere mottar vil være intervjuet, referansesjekket og CV-verifisert før dere mottar forslag fra oss. Hvis det, på grunn av spesielle vilkår, er nødvendig kan også kandidater bakgrunnssjekkes av 3 part. Dette avtales spesielt.

Leverandører

Jeg har profil i databasen til Techconsult AS, men har ikke blitt kontaktet ifbm et oppdrag jeg kan være interessert i – hva gjør jeg?

Sender mail med oppdatert CV til kontaktperson for stillingen og meld din interesse. Du finner kontaktpersonen din på våre intranett-sider .

Kan jeg bruke mitt aksjeselskap i forbindelse med oppdrag for Techconsult AS?

Ja det kan du. Vi vil tegne en leverandøravtale med selskapet. Firmaet må være momsregistrert og vi ønsker en erklæring om Fritak fra Solidaransvar. I tillegg vil selskapet måtte ha de nødvendige ansatt- og ansvarsforsikringer.  Faller ditt selskap inn under reglene for registrering i Bemanningsregisteret ønsker vi å ha tilsendt en bekreftelse på din registrering her. Vær oppmerksom på at reglene for registrering i bemanningsregisteret er endret med virkning fra 01.01.24.

Hvordan søker jeg om Fritak fra Solidaransvar?

Søknad om fritak fra solidaransvar kan gjøres via Skatteetaten sine sider.

Du finner skjemaet under: Søknad om fritak for solidaransvar – Skatteetaten.

Du vil måtte legge ved vår leverandør- og oppdragsavtale når du søker. Du må også være registrert i Bemanningsregisteret. Skatteetaten har relativ rask behandlingstid. Vi vil bli informert via Altinn om at søknad er innvilget.

 

Hvordan registrerer jeg selskapet i Bemanningsregisteret?

Alle foretak som har til formål å drive utleie skal være registrert i Bemanningsregisteret administrert av Arbeidstilsynet.

Informasjon og link til registreringsskjema finner du her:
Bemanningsforetak (arbeidstilsynet.no)

Hvordan søker jeg stillinger i Techconsult?

Du kan enten søke på en spesifikk stilling som du finner her, www.techconsult.no/stillinger/stillingledig eller sende inn en generell søknad med å fylle ut søknadsskjemaet vårt www.techconsult.no/stillinger/sok-pa-stillinger

Hvordan er Techconsult sine betalings- og faktureringsbetingelser

Du vil som underleverandør normalt sett ha samme fakturerings.- og betalingsbetingelser som vi har mot våre kunder. Egne avtaler om «early payment» ved lange betalingsbetingelser  kan inngås.

Hva med forsikringsløsninger og ansvar?

Som selvstendig selskap er ikke dere dekket av våre forsikringer. Dere må dermed ha dette selv og kostnadene må inngå i rate til oss. Forsikringene som kreves vil variere fra oppdragsgiver til oppdragsgiver. Vi vil bistå i å finne riktig forsikringsdekning for det enkelte  oppdrag og kan også rådgi i å finne beste  leverandør av disse om ønskelig.

Hva bør en CV inneholde?

Din CV bør inneholde informasjon rundt din relevante arbeidserfaring og informasjon rundt din utdannelse . Når du er kandidat  første gang vil vi, i tillegg til CV,  ha 2 referanser fra tidligere oppdragsgivere alternativt et «Supplier verification» skjemasom bekrefter at du som leverandør har all dokumentasjon tilgjengelig.

Et CV er et viktig dokument og ved siden av en opplisting av utdannelse og praksis foreslår vi at du lager en kort forklaring på dine nøkkelkvalifikasjoner i starten på CVet slik at det blir lett for den som leser å få et inntrykk av din kompetanse.

Ikke skriv for mye, men sikre samtidig at de viktige elementene i din praksis fremkommer tydelig.

Hold alltid CV oppdatert.

Hvor kan jeg finne de jobbene dere tilbyr?

Du vil finne en full oversikt over de jobber som kan være aktuell på våre websider. I tillegg kan du abonnere på stillinger via abonner på stilling funksjonen som karriere sidene våre inneholder.

Hva gjør jeg om jeg vil slette gammel CV eller legge inn ny CV i databasen til Techconsult?

Så lenge du er et selvstendig selskap som enkeltstående konsulent har du tilgang til Techconsult Intranett. Du kan derfor slette din gamle CV og laste opp nytt, samt laste opp andre relevante dokumenter ved å logge deg på vårt intranett www.techconsult.no/intranett.

Har du glemt passordet ditt, bruk «Glemt passord» funksjonen.

Hvordan registrerer jeg timer?

Vi har mange ulike løsninger på dette. De fleste av våre større kunder har selv systemer for timeføring som skal brukes. Alternativt vil du kunne bruke en standard Techconsult timeliste for registrering som da vil attesteres av kunde.

Vi vil ta en gjennomgang av rutinene her i forkant av hvert oppdrag.

Hvor sender jeg faktura?

Faktura med vedlegg kan sendes som PDF til faktura@techconsult.no eller via EHF. Fakturaperioder vil være angitt på vår Oppdragsbekreftelse.