TECHCONSULT PERSONVERNERKLÆRING

Personvern – behandling av personopplysninger

Denne personvernerklæringen gjelder for de opplysninger som oppgis på Techconsult sine nettsteder med etterfølgende registrering i våre databaser i forbindelse med søknad på utlyste stillinger alternativt direkte søknader eller henvendelser på generell basis. Erklæringen omfatter også informasjon registrert om ansatte eller selvstendige konsulenter. Der kan være avvik på dokumentasjonsbehov innen de ulike klasser av personell (søkere, ansatte, selvstendige). Techconsult AS (org. no. 981 135 156) er behandlingsansvarlig for alle opplysninger som samles inn: Ta kontakt med din kontaktperson hos Techconsult for ytterligere informasjon.

Personopplysninger som behandles

Vi samler i søknadsøyeblikket kun inn personopplysninger som er nødvendig for en total vurdering av den enkelte søknad. Hvis søknad gjøres via våre søkesider vil noe statistisk informasjon om bruk av nettstedet samles inn.

Eksempler på informasjon som innhentes:

Ved søknad på utlyste stillinger/generelle henvendelser
– Navn
– Adresse
– E-mail og telefon/mobil
– Fødselsdato
– CV og annen informasjon knyttet til ditt kandidatur
– Vitnemål og attester
– Referansepersoner og referanser fra tidligere arbeidsforhold
– Annen informasjon
– Informasjon om din bruk av nettsiden, i form av blant annet hvilke undersider som besøkes, nettleserinstillinger og IP-adresse, Data blir samlet inn for at vi i analysesammenheng skal kunne gi deg en bedre  brukeropplevelse

Ved direkte søknad til Techconsult utenfor de registrerte nettverksportaler (anbefales ikke) vil et tilsvarende sett av informasjon bli samlet inn av våre saksbehandlere. Denne informasjonen er underlagt det samme strenge regelverk i håndtering av informasjon som ved nett-registrering.
For å behandle søknaden vil vi på bakgrunn av mottatte data produsere et CV på bakgrunn av mottatt informasjon, samle inn referanser fra tidligere arbeidsgivere, og gjennomføre et intervju som vil være dokumentert.

Ved registrering i Techconsult sine systemer aksepterer søker at ovenstående informasjon registreres og genereres, og at denne informasjonen oppbevares i Techconsult sin database, der våre saksbehandlere har tilgang, så lenge søknaden eller kandidatur til jobb i Techconsult er aktivt.

Ved ansettelse i oppdrag.
Ved ansettelse i oppdrag vil vi i tillegg samle inn informasjon om følgende:
Personnummer (5 siste siffer)
Pårørende informasjon
Bank-konto informasjon
Ansettelsesavtale med alle vedlegg
Lønns- og fakturainformasjon.

Personnummerinformasjon (5 siste siffer), og informasjon om bankkontonummer ansees som spesielt personsensitivt, og vil for ansettelser etter 01.01.2018 ikke bli oppbevart i våre databaser. Dette gjelder også historisk informasjon registrert før denne tid. Disse opplysningene vil bli oppbevart i våre lønns- og faktureringssystemer så lenge denne informasjonen er relevant for ansettelsesforholdet eller offentlige oppbevaringskrav.

Hvordan informasjon innhentes?

Techconsult samler inn opplysninger gjennom skjemaer på våre nettsider, gjennom direkte registrering eller gjennom personlige samtaler med våre rådgivere. Det er frivillig å oppgi denne informasjonen. Hvis du velger å ikke oppgi personopplysningene, kan vi være forhindret fra å behandle din søknad på en profesjonell og kvalitetssikret måte og ditt kandidatur kan avvises.

Eksempel på skjema:
– Søkesider på nett
– Ved email direkte til en av våre saksbehandlere
– Ved direktesamtaler med en av våre rådgivere.
– Ved forespørsel om informasjon.
– Ved påmelding til å motta vårt nyhetsbrev eller blogg på e-post

Formålet med informasjonen som innhentes

– For å håndtere søknaden- For å kunne kvalitetssikre informasjonen
– For å kunne ivareta ansettelsesforholdet

Vi oppretter profiler på bakgrunnen av informasjonen som innhentes, for å kunne tilby deg de mest relevante jobbene.

Hvordan lagres informasjonen?

Informasjon innhentet gjennom ovenstående, og lagres i Techconsult sine databaser og lønns og fakturasystem. Vi bestreber å utelukkende oppbevare relevant informasjon. Informasjon om seksuell legning, alkohol og rusmidler og personlig økonomi oppbevares ikke som tekstinformasjon i våre databaser.

Oppbevaring av informasjon

Informasjon klassifisert som konfidensiell vil ikke bli oppbevart i våre databaser. Personinformasjon og tilleggsinformasjon beskrevet over vil være tilgjengelig i våre databaser så lenge den registrerte har status som potensiell kandidat for de stillinger Techconsult har. Informasjon om søkere som ikke er kvalifisert vil bli slettet og ingen informasjon om disse vil bli beholdt i våre systemer.

Konsulenter som er registrert som sluttet vil av dokumentasjonsmessige årsaker fortsatt være registrert i våre databaser, men vil ikke være tilgjengelig for vanlige søk.

Registrerte konsulenter, med unntak av de som har eller har hatt en registrert ansattstatus, vil når som helst, via henvendelse eller via vårt intranett, få fullstendig slettet alle informasjoner som finnes i våre databaser.

Hvordan slettes opplysningene?

Informasjon slettes på oppfordring ved å kontakte oss eller via intranett. Basisinformasjon om din registrering hos oss vil kunne finnes på våre intranett-sider.

Utlevering av informasjon til tredjepart

De personopplysninger som er relevante (CV, basis personopplysninger) deles med våre kunder i tilknytning til spesielle oppdrag der ditt kandidatur er relevant. Dette gjøres likevel kun etter nærmere avtale med deg, der lansering mot forespørsler gjøres i hvert enkelt tilfelle.

Datasikkerhet og avviksbehandling

Alle våre datasystemer er underlagt strenge sikkerhetstiltak. Sikkerheten i disse systemene ivaretas av 3 parts leverandør der gjennomførte sikkerhetssystemer er dokumentert og godkjent av Techconsult AS. Sikkerhetssystemene gjelder all informasjon som er lagret på Techconsult sine servere.

Techconsult har årlige gjennomganger av alle rutiner knyttet til behandling av personaldata og ved eventuelle endringer i disse systemene vil risikovurderinger og konsekvensanalyser gjennomføres for å sikre at data behandles i henhold til gjeldende lover og forskrifter

Eventuelle avvik som måtte oppsto eller bli avdekket i vår håndtering av persondokumentasjon vil være underlagt vår standard regler for avviksbehandling og varsling.

Håndtering av personopplysninger er inkludert i vår standard kvalitetsrutiner og vil være inkludert i de årlige kvalitetsgjennomganger og evalueringer som blir gjennomført i Techconsult.

Rettigheter

Som bruker av nettsidene våre har du rett til å kreve innsyn i personopplysningene som vi behandler om deg og hvordan de behandles. Du kan også kreve retting, sletting og begrensninger i behandlingen av personopplysninger i henhold til personopplysningsloven.Hvor behandlingen av personopplysninger er basert på samtykke, kan du til enhver tid trekke samtykket tilbake.

Dersom du mener at Techconsult AS ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven, har du rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten. Dette gjøres ved å sende klage til Datatilsynet, kontaktinformasjon er tilgjengelig på www.datatilsynet.no.

Kontaktinformasjon

Techconsult AS,
Fageråsveien 2,

5067 Bergen.

Telefon: +47 55 70 80 00
Mail: post@techconsult.no

Du kan også ta direkte kontakt med din saksbehandler hos oss. Du finner informasjon om denne gjennom innlogging på vårt intranett.