Kvalitet, HMS og ytre miljø

Kvalitet, HMS og ytre miljø

Techconsult AS legger stor vekt på kvalitet i alle ledd. Selskapet har derfor utviklet og implementert et omfattende kvalitetssystem som dekker alle deler av virksomheten.

Systemet er basert på bestemmelsene satt i NS ISO 9001. Kvalitetssystemet er en levende del av Techconsults og den enkelte medarbeiders hverdag, og er under kontinuerlig oppdatering og forbedring for å fange opp kunders, ansatte og styrets krav og kvalitetsmål.

Les Techconsult sin kvalitetsmålsetting her

Helse, Miljø og Sikkerhet

Techconsult har et vedvarende fokus på Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS), og selskapet har klare målsettinger for sitt arbeid både mot interne og eksterne deler av virksomheten.

Siden Techconsult utfører en stor del av sitt arbeid under våre kunders arbeidsledelse og ansvar, har det vært svært viktig for oss at våre prosedyrer og systemer sikrer at medarbeidere fra Techconsult kjenner til, og identifiserer seg med, de målsettinger som våre kunder har i sitt HMS arbeide.

Som ansatt i Techconsult vil en gjennomgå en omfattende opplæring som skal sikre bevissthet og forståelse for viktigheten av disse områdene.

Les Techconsult sin HMS og MIljømålsetting her

Etikk

Techconsult AS har implementert et omfattende etisk regelverk som setter viktige rammer for hvordan Techconsult som selskap, arbeidsgiver og leverandør driver sin virksomhet.

Regelverket setter klare retningslinjer og bestemmelser for alle nivåer og funksjoner i virksomheten, og tilfredsstiller de krav til etikk og etisk fremferd som vi møter som leverandør til store nasjonale og  internasjonale selskaper.

Gjennom holdningsskapende arbeid og kontraktuelle bestemmelser sikrer vi at våre medarbeidere er forpliktet til de etiske retningslinjer som Techconsult har satt som en basis i sin virksomhet.