• om oss001
  • om oss002
  • om oss003

Samarbeid på alle nivå

Våre samarbeidsformer med underleverandører og samarbeidsselskaper er langt mer enn en leveranse. Tette kontraktuelle bånd, i kombinasjon med godt samarbeid om viktige områder som kvalitet, HMS, etikk og opplæring og utvikling av den enkelte medarbeider, sikrer en merverdi for både den enkelte samarbeidspartner og – ikke minst – våre kunder og ansatte.

iStock_handshake

Samarbeids- og datterselskaper

Techconsult har gjennom mange år utviklet  et bredt nettverk av samarbeids- og datterselskaper i inn og utland. Dette gjør oss i stand til å kunne yte en rekke spesialiserte tjenester mot våre kunder og kan derfor enkelt identifisere den rette kompetansen mot de prosjekter vi er involvert i.

                                             iStock_network3

Lang erfaring i oppbygging av utradisjonelle samarbeidsformer og konstellasjoner gjør også Techconsult i stand til å tilby gode ”Single Point of Contact” løsninger,  i de tilfeller der ingen selskaper i markedet alene kan tilfredsstille kundens mobiliseringsbehov i perioder, og på en trygg og god måte.