Teknisk sjef Njord Bravo

Teknisk sjef Njord Bravo – 26647

Oil & Gas

logo med element

Techconsult AS

Sted: Offshore Njord B
Sektor: Privat
Søknadfrist: Snarest
Tiltredelse: 15-07-2024
Stillingstype: Prosjekt

Kontakt

Navn: Irene Knutsen
Epost: irene.knutsen@techconsult.no
Telefon: +4792304299

Techconsult er bindeleddet mellom dyktige mennesker og krevende jobber. For en av våre kunder søker vi nå etter Teknisk sjef Njord Bravo – 26647

Stillingens arbeidsoppgaver:

•    Teknisk sjef rapporterer til OIM. Er oppgaveansvarlig for ELE, AUT, og mekanisk. TSL skal følge opp V&M og ISO kontraktører og leverandører samt vedlikeholdsplaner, og vedlikeholds styringssystem som inkluderer: 
•    Utøve lederskap i henhold til firma-boken. 
•    Følge opp framdrift på FV, KV, modifikasjoner, V&M og ISO kontraktører. 
•    Koordinere og tilrettelegge for effektiv ferdigstillelse av vedlikehold iht. AO-plan. 
•    Påpeke kvalitetsavvik og sørge for at kvalitetsavvik blir opprettet. 
•    Følge opp bemanningsnivå iht. godkjent AO-plan. 
•    Gjennomføring av produksjons- og sikkerhetskritisk vedlikehold. Minimere etterslep. 
•    Fysisk delta i vedlikeholdsarbeid på installasjonen, og opprettholde relevant kompetanse for dette. 
•    Utføre annet arbeid innenfor sitt område som OIM har pålagt han/henne. 2.3.3.1 Ansvar 
•    Medvirke til at alt teknisk utstyr er i forskriftsmessig stand og vedlikeholdes i henhold til vedlikeholdsplan og styringssystem. 
•    Systemansvar tekniske system ref. 1.14 tabell «system og område ansvar». 2.3.3.2 Generelle plikter 
•    Vedlikehold og reparasjon, og av maskineri, VOC-anlegg, annet teknisk utstyr om bord. 
•    TSL rapporterer til OIM som han / hun skal holde orientert om alle forhold av betydning relatert til hans / hennes ansvarsområde. 
•    Den generelle kommunikasjonen angående teknisk drift / saker skal normalt rapporteres til Teknisk systemansvarlig i landorganisasjonen, i vedlikeholds styringssystem, og i henhold til firmaet styrende dokumentasjon. 
•    Gjennomføre årlige inspeksjoner selv på vegne av Klassifiseringsselskapet der det er hensiktsmessig. Opprettholde sin kompetanse på dette. 
•    Utøve kontroll over bestilling, lagring og bruk av reservedeler, og forbruksvarer til alt teknisk utstyr for å oppnå et minimum av anleggs nedetid med laveste kostnader. Ta hensyn til definert kritikalitet på utstyret i henhold til vedlikehold styringssystemet og styrende dokumentasjon. 
•    Føre relevante loggbøker og levere til OIM for signering. 2.3.3.3 Beredskapssituasjoner Primærrolle: Aksjonsleder er ansvarlig for koordineringen mellom beredskapssentralen og den operative innsatsen i felt via kommunikasjon med Skadestedsleder. 
•    Rapportere til beredskapsleder i beredskapssentralen. 
•    Eier av situasjonsplott. 
•    Ansvarlig for koordineringen mellom beredskapssentralen og den operative innsatsen i felt via kommunikasjon med skadestedsleder.

Dine kvalifikasjoner:

•    Erfaring som teknisk sjef, vedlikeholdsleder, maskinsjef eller Chief på FPSO eller FSU. 
•    M1 sertifikat i hht til sjøfartsdirektoratet.
•    Gode kommunikasjonsevner både på Engelsk og Norsk

Stillingens spesifikasjoner:
Søknadsfristen for denne stillingen er ASAP, men vi vil også vurdere kandidater til lignende eller andre relevante stillinger fortløpende.

Arbeidssted: Offshore, Njord B
Oppstart: 15.07.2024
Varighet: 31.12.2024
Pendlere aksepteres
14/28 Rotasjon

Techconsult tilbyr deg som ansatt:
•    Markedsmessige betingelser 
•    Faglig utvikling og fleksibilitet gjennom å jobbe i prosjekter hos de største aktørene innen olje-, gass- og landbasert industri
•    God oppfølging av den enkelte medarbeider
•    Forsikringsordninger
•    Sosiale aktiviteter for de ansatte
•    Støtte til trening 

Techconsult vektlegger å være nær våre ansatte, og vi fokuserer på å være en profesjonell, sikker og hyggelig arbeidsgiver hvor du tydelig skal merke at fokus er på deg. 

Har du spørsmål rundt stillingen er det bare å kontakte meg, Irene Knutsen, på e-post: irene.knutsen@techconsult.no
 

Spørsmål rundt stillingen?

Har du spørsmål rundt stillingen er det bare å kontakte oppgitt kontaktperson for denne.