Technician Instrument

Technician Instrument – 25398

Oil & Gas

logo med element

Techconsult AS

Sted: Offshore
Sektor: Privat
Søknadfrist: 27-09-2023
Tiltredelse: Etter avtale
Stillingstype: Prosjekt

Kontakt

Navn: Solfrid Otterås
Epost: solfrid.otteraas@techconsult.no
Telefon: 95872292

Techconsult er bindeleddet mellom dyktige mennesker og krevende jobber. For en av våre kunder søker vi nå etter Technician Instrument

 

Stillingens arbeidsoppgaver:

 • Overvåking av funksjoner, utføre drift og vedlikehold på SAS, B&G-systemer og andre instrumentsystemer offshore.
 • Følge opp og rapportere i SAP i henhold til prosedyrer og styrende dokumenter, på en sikker og effektiv måte.
 • Støtte og følge opp SKR vedrørende SAS og B&G-systemer.
 • Følge opp og sjekke SAS og B&G-systemer som en daglig rutine, i henhold til ukeplan, vedlikeholdsplaner etablert i SAP, og følge opp og rapportere historikk og avvik. Innføre egnede tiltak for å opprettholde riktig operasjonstilstand.
 • Innføre tiltak øyeblikkelig i tilfelle alarm, ved å følge driftsmanual og/eller mottatte instruksjoner, identifisere og rapportere mulige avvik og samarbeide om å definere korrigeringstiltak.
 • Identifisere og registrere spesifikke driftsparametre ved bruk av egnede midler og fokusere på potensielle avvik.
 • Overvåke og føre tilsyn med planlagte og ikke planlagte nedstenginger og oppstartinger.
 • Delta i koordinering av anleggsoperatørens daglige aktiviteter
 • Koordinere med vedlikeholdsleder og fagansvarlig under vedlikeholdsarbeid.
 • Bidra til opplæring av teknikere for å fremme kunnskap og forståelse for drift av SAS og B&G-systemer i SKR og i felt.
 • Bidra til opplæring på arbeidsplassen av lærlinger for å fremme kunnskap og forståelse for drift av SAS og B&G-systemet i SKR og i felt.
 • Delta ved behov og etter avtale med linjeleder i eksterne aktiviteter for å sikre at brukerbidrag blir tatt med i prosjektutvikling.
 • Delta i SJA ved behov for å sikre at jobben blir utført i henhold til selskap styrende dokumenter og prosedyrer.
 • Delta ved behov i eksterne aktiviteter for å støtte daglige operasjoner eller mindre prosjekter/oppgraderinger..
 • Sikre at interne and eksterne driftsparametre ligger innenfor prosessrammen og bevislegge mulige avvik
 • Fremme en positiv sikkerhetskultur og koordinere støtteaktiviteter, f.eks. sikkerhetsøvelser, granskninger, osv.
 • Utarbeide og ferdigstille relevante rapporter om aktiviteter og sikre at all relevant dokumentasjon er fullstendig, nøyaktig og rettidig, og gir en detaljert skiftoverlevering på arbeidsstedet
 • Følge opp og utføre arbeid i henhold til programmet for førstelinje vedlikehold i SAP
 • Delta og fungere som del av teamet som instrumenttekniker, og utføre dette i henhold til selskap styrende dokumenter og prosedyrer på en effektiv og sikker måte
 • Delta og fungere som medlem i beredskapsorganisasjonen i beredskapssituasjoner og øvelser

 

 

Dine kvalifikasjoner:

 • Fagbrev instrument / automasjon
 • 4-5 års relevant erfaring
 • Holde anlegget operasjonelt og i gang som beskrevet i produksjonsplanen, Ptils forskrifter og selskap sine styrende systemer.
 • Støtte operasjonsteamet i utførelse av deres oppgaver.
 • Bidra til at Instrumentteamet kan utføre sine oppgaver
 • Interne:
 • Assistere produksjons-, vedlikeholds- og HMS-disipliner ved behov
 • Samarbeide med onshore støttegruppe ved behov
 • Samarbeide med leverandører av SAS kontrollsystemer
 • Eksterne:
 • Spesialistleverandører etter behov
 • Språk: Norsk og Engelsk

 

Kandidat må være lokalisert i Europa.

 

 

Stillingens spesifikasjoner:

Søknadsfristen for denne stillingen er ASAP, men vi vil også vurdere kandidater til lignende eller andre relevante stillinger fortløpende.

Arbeidssted: Offshore
Oppstart: asap
Varighet: 31.12.2024

 

 

Techconsult tilbyr deg som ansatt:

 • Markedsmessige betingelser
 • Faglig utvikling og fleksibilitet gjennom å jobbe i prosjekter hos de største aktørene innen olje-, gass- og landbasert industri
 • God oppfølging av den enkelte medarbeider
 • Forsikringsordninger
 • Sosiale aktiviteter for de ansatte
 • Støtte til fysisk utvikling og trening

Techconsult vektlegger å være nær våre ansatte, og vi fokuserer på å være en profesjonell, sikker og hyggelig arbeidsgiver hvor du tydelig skal merke at fokus er på deg.

Har du spørsmål rundt stillingen er det bare å kontakte meg, Solfrid Otterås, på e-post:solfrid.otteraas@techconsult.no

Spørsmål rundt stillingen?

Har du spørsmål rundt stillingen er det bare å kontakte oppgitt kontaktperson for denne.