Prosjektleder/oppgave ansvarlig Civil-Civil works/Real estate

Prosjektleder/oppgave ansvarlig Civil-Civil works/Real estate – 26169

Oil & Gas

logo med element

Techconsult AS

Sted: Vestland og Rogaland – Kårstø
Sektor: Privat
Søknadfrist: Snarest
Tiltredelse: 07-04-2024
Stillingstype: Prosjekt

Kontakt

Navn: Eldfrid Vågane
Epost: eldfrid.vaagane@techconsult.no
Telefon: 93002152

Techconsult er bindeleddet mellom dyktige mennesker og krevende jobber. For en av våre kunder søker vi nå etter Prosjektleder / oppgave ansvarlig Civil – Civil works / Real estate 26169.

 

 

Transportnet (TN) er ansvarlig for driften av transportsystemene for gass, olje og kondensat. Vår primære oppgave er å følge opp tilstanden til rørledningssystemene og de tilknyttede anleggene, og dermed sikre tilgjengelighet for transport. TN er operatør og teknisk tjenesteleverandør (TSP) for mange transportsystemer, og spiller også en viktig rolle i nye rørledningsprosjekter.

 

Stillingens arbeidsoppgaver:
TN har flere pågående prosjekter knyttet til vår pipeline-portefølje og vi ønsker å styrke vår organisasjon i denne saken. Ansvar og oppgaver: 
• Prosjektledelse – Sivil, drift og vedlikehold 
• Oppfølging av operativ aktivitet i rørledningsruter på land 
• God kommunikasjon og kontakt med grunneiere 
• Teknisk støtte til kollegaer i Transportnet 
• Sporadiske turer i felten ved behov 
• Følge opp Leverandører, både kontraktsmessig og utførelse av arbeid 
• Delta og bidra i forbedringsarbeid innen sektoren 
• Delta og bidra i internt fagnettverk.

 

Dine kvalifikasjoner:
Noen kvaliteter er avgjørende for kunde. Du identifiserer deg med våre verdier, åpne, samarbeidende, modige og omsorgsfulle, som styrer våre beslutninger og hjelper oss å lykkes og vokse. Du prioriterer sikkerhet og bidrar til vår nullskadekultur. Til denne stillingen søker vi også etter: 
• Minimum bachelor utdannelse innen bygg og anlegg 
• Evne til å leve etter «Jeg er sikkerhet»-forventninger 
• Forstå og håndtere risiko 
• Være en lagspiller og evne til å få lag til å levere 
• Sterk evne til å kommunisere, samarbeide og engasjere seg i tverrfaglige team 
• God gjennomførings evner 
• Ta en rolle i å fremme og forklare endringsinitiativer 
• Kapasitet til å håndtere flere samtidige oppgaver 
• Effektiv, strukturert og målrettet.

 

 

Stillingens spesifikasjoner:
Søknadsfristen for denne stillingen er 12.03.2024, men vi vil også vurdere kandidater til lignende eller andre relevante stillinger fortløpende.

Arbeidssted: Vestland og Rogaland – Kårstø
Oppstart: 07.04.2024
Varighet: 06.04.2025
Commuters Accepted, Option Period: 2 x 6 months

 

 

 

Techconsult tilbyr deg som ansatt:
•    Markedsmessige betingelser 
•    Faglig utvikling og fleksibilitet gjennom å jobbe i prosjekter hos de største aktørene innen olje-, gass- og landbasert industri
•    God oppfølging av den enkelte medarbeider
•    Forsikringsordninger
•    Sosiale aktiviteter for de ansatte
•    Støtte til fysisk utvikling og trening 

Techconsult vektlegger å være nær våre ansatte, og vi fokuserer på å være en profesjonell, sikker og hyggelig arbeidsgiver hvor du tydelig skal merke at fokus er på deg. 

Har du spørsmål rundt stillingen er det bare å kontakte meg, Eldfrid Vågane, på e-post: eldfrid.vaagane@techconsult.no

Spørsmål rundt stillingen?

Har du spørsmål rundt stillingen er det bare å kontakte oppgitt kontaktperson for denne.