Prosessleder for digitale løsninger

Prosessleder for digitale løsninger – 24779

Oil & Gas

logo med element

Techconsult AS

Sted: Oslo
Sektor: Privat
Søknadfrist: 18-03-2023
Tiltredelse: Etter avtale
Stillingstype: Prosjekt

Kontakt

Navn: Marianne Koppang
Epost: marianne.koppang@techconsult.no
Telefon: 90092601

Techconsult er bindeleddet mellom dyktige mennesker og krevende jobber. For en av våre kunder søker vi nå etter en prosessleder for digitale løsninger for å effektivisere måten det jobbes på i utbyggingsprosjekter

 • Med dette mener vi: å være drivkraften i små og større digitale initiativ/løsninger som skal effektiviserer prosjekthverdagen.

 

Er du en person som er over gjennomsnittlig interessert i digitale løsninger? Trives du med å jobbe med prosesser og kontinuerlig forbedring rettet mot prosjektgjennomføring? Er du et systemhode som både tenker arkitektur, er en do’er og en driver i implementering av små og større digitale initiativ?

 

Stillingens arbeidsoppgaver:

 • Være lead i prosessen med å utforske og videreutvikle prosjektprosesser for forbedring og implementering av prosjektsamhandlingsløsning
 • Jobbe aktivt inne i systemet for å forstå mulig løsninger opp mot prosjektbehov
 • Utarbeide konseptskisser sammen med fagpersoner fra prosjekt
 • Avdekke grensesnitt mot andre systemer og avdelinger
 • Fremlegge løsninger for beslutning
 • Lede implementering av nye løsninger slik at de blir adoptert inn i prosjektene på en smidig måte
 • Samarbeide med flere deler av organisasjonen, da løsningene i flere tilfeller har grensesnitt utenfor avdelingen/prosjektene
 • Evaluere systembehov og initiativ fra avdelinger, prosjekt og øvrig forretning

 

 

Kvalifikasjonskrav:

 • Høyere utdanning innen relevante fag, f. eks digitalisering, BIM, endringsledelse, forbedringsarbeid, IT
 • Relevant erfaring fra prosjektarbeid, gjerne i bygg og anleggsbransjen, men andre bransjer kan ha sammenfallende utfordringer og dertil relevans
 • Erfaring fra implementering av digitale prosjektverktøy/systemer
 • God prosess, system- og teknologiforståelse
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

 

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Erfaring med å lede implementering av digitale prosjektverktøy/systemer
 • Har erfaring med noen av verktøyene vi allerede har og/eller andre relevante verktøy
 • Aconex (prosjektsamhandlingsløsning), SharePoint, BIM-verktøy, ProArc, IFS
 • Evner å gå i front, og få med deg andre i den digitale utviklingen
 • Erfaring med prosessledelse

 

Personlige egenskaper:

 • Du har et godt systemhode med god prosessforståelse, motiveres av å forbedre og effektivisere og er en god formidler av ny teknologi. Du trives i team, er en god relasjonsbygger og viser god organisasjonsforståelse. Du er en pådriver i prosessarbeid, og flink til å ta initiativ.

 

 

Stillingens spesifikasjoner:

Søknadsfristen for denne stillingen er ASAP, men vi vil også vurdere kandidater til lignende eller andre relevante stillinger fortløpende.

Arbeidssted: Oslo
Oppstart: Snarest, gradert oppstart kan vurderes for den rette kandidaten
Varighet: 31.12.23 med mulighet for opsjon 1+1 år

 

Techconsult tilbyr deg som ansatt:

 • Markedsmessige betingelser
 • Faglig utvikling og fleksibilitet gjennom å jobbe i prosjekter hos de største aktørene innen olje-, gass- og landbasert industri
 • God oppfølging av den enkelte medarbeider
 • Forsikringsordninger
 • Sosiale aktiviteter for de ansatte
 • Støtte til fysisk utvikling og trening

Techconsult vektlegger å være nær våre ansatte, og vi fokuserer på å være en profesjonell, sikker og hyggelig arbeidsgiver hvor du tydelig skal merke at fokus er på deg.

Har du spørsmål rundt stillingen er det bare å kontakte meg, Marianne Koppang, på e-post:marianne.koppang@techconsult.no

Spørsmål rundt stillingen?

Har du spørsmål rundt stillingen er det bare å kontakte oppgitt kontaktperson for denne.