PRE Koordinator

PRE Koordinator – 24688

Oil & Gas

logo med element

Techconsult AS

Sted: Bergen / Stavanger/ Sandefjord / Oslo
Sektor: Privat
Søknadfrist: Snarest
Tiltredelse: Etter avtale
Stillingstype: Prosjekt

Kontakt

Navn: Nina Fjeldstad
Epost: nina.fjeldstad@techconsult.no
Telefon: +4745814290

Techconsult er bindeleddet mellom dyktige mennesker og krevende jobber. For en av våre kunder søker vi nå etter PRE Koordinator

 

Stillingens arbeidsoppgaver:

 • Selvstendig ansvar for å følge opp at alle innkjøpspakker i prosjektet blir gjort i henhold til prosjektets prosedyrer og spesifikasjoner.
 • Ansvarlig for å koordinere pakkeingeniørene relatert til kvalitetsmessig oppfølging av underleverandører og å sørge for nødvendig opplæring av nye pakkeingeniører.
 • Ansvarlig for å avholde jevnlige møter med alle pakkeingeniører, innkjøpere, LCI-koordinator, DCC og MC-ansvarlig for å sikre leveranser i tide i henhold til baseline-plan.
 • Sørge for erfaringsoverføring mellom pakkeingeniører på tvers av pakkeleveranser.
 • Innhente erfaring fra andre prosjekter der det er relevant.
 • Være en støtte for pakkeingeniører i det daglige arbeid. Søke støtte der det kan finnes.
 • Rapportere til prosjekteringsleder om utfordringer og opplæringsbehov.
 • Koordinere verifikasjoner hos leverandører (design-møter, FAT, EFAT, etc.).
 • Sikre gode rapporter fra leverandører på fremdrift og evt. forsinkelser slik at dette blir fanget opp i prosjektets rapportering til kunde.
 • Etablere, i samarbeid med innkjøper, statusrapport med behovsdatoer for typiske leveranser i innkjøpspakkene (teknisk rekvisisjon, PO, verifikasjoner, LCI-leveranser, FAT, etc.)
 • Skape forståelse for hva innkjøp skal gjøre og hva pakkeingeniørene skal gjøre. Unngå at essensielle leveranser havner mellom to stoler (avklare grensesnitt).
 • Kommunikasjon med leverandører skal skje via pakkeingeniør eller innkjøper.
 • Være til hjelp ved utfordringer for enten pakkeingeniør eller innkjøper.
 • Ansvarlig for å koordinere pakkeingeniørene relatert til kvalitet og konsistens på utgående forespørselsgrunnlag

 

Dine kvalifikasjoner:

 • Må ha erfaring fra norske prosjekter
 • Teknisk utdannelse fra høyskole eller universitet.
 • Solid multidisiplin forståelse.
 • Erfaring som pakkeingeniør, engineeringsleder eller med oppfølging av pakkeingeniører fra tidligere prosjekter.

Kandidat må være lokalisert i Europa.

 

Stillingens spesifikasjoner:

Søknadsfristen for denne stillingen er ASAP, men vi vil også vurdere kandidater til lignende eller andre relevante stillinger fortløpende.

Arbeidssted: Bergen / Stavanger/ Sandefjord / Oslo
Oppstart: asap
Varighet: 2 år

 

Techconsult tilbyr deg som ansatt:

 • Markedsmessige betingelser
 • Faglig utvikling og fleksibilitet gjennom å jobbe i prosjekter hos de største aktørene innen olje-, gass- og landbasert industri
 • God oppfølging av den enkelte medarbeider
 • Forsikringsordninger
 • Sosiale aktiviteter for de ansatte
 • Støtte til fysisk utvikling og trening

Techconsult vektlegger å være nær våre ansatte, og vi fokuserer på å være en profesjonell, sikker og hyggelig arbeidsgiver hvor du tydelig skal merke at fokus er på deg.

Har du spørsmål rundt stillingen er det bare å kontakte meg, Nina Fjeldstad, på e-post: nina.fjeldstad@techconsult.no

Spørsmål rundt stillingen?

Har du spørsmål rundt stillingen er det bare å kontakte oppgitt kontaktperson for denne.