Piping Lead

Piping Lead – 25643

Oil & Gas

logo med element

Techconsult AS

Sted: Porsgrunn
Sektor: Privat
Søknadfrist: Snarest
Tiltredelse: Etter avtale
Stillingstype: Prosjekt

Kontakt

Navn: Mona Foss
Epost: mona.foss@techconsult.no
Telefon: +4748103383

Techconsult er bindeleddet mellom dyktige mennesker og krevende jobber. For en av våre kunder søker vi nå etter Piping Lead 25643.

 

Ansvar og myndighet:
•    Sikre at alle aktiviteter i piping disiplinen planlegges og utføres i henhold til de overordnede kravene i koordinering med Engineering manager
•    Sikre en tilstrekkelig faglig standard
•    Definere arbeidsomfanget for discipline engineers
•    Sørge for at HMS, spesifikke standarder, koder, forskrifter, spesifikasjoner etc. gjøres tilgjengelig for discipline engineers
•    Følge opp leverandører vedrørende Kvalitet og leveringstid i koordinering med innkjøpsavdelingen
•    Sørg for at arbeidet blir utført i tide og innenfor budsjett
•    Sørge for at kontrollrutiner utføres i henhold til QA-systemet i prosjektet
•    Rapportere alle forhold som har innflytelse på prosjektets fremdrift, kostnad eller kvalitet til Engineering manager
•    Sørge for at tilstrekkelig faglig kompetanse brukes og holde linjeleder orientert om prosjektet
 

Arbeidsoppgaver:
•    Utføre og gjennomføre prosjektet i henhold til avtalt prosjektmandat for piping disiplin
•    Administrere og koordinere alle piping aktiviteter innenfor det definerte prosjektet
•    Delta på engineering møter
•    Utpeke en stedfortreder for å ivareta Piping Lead rollen ved evt. fravær 
•    Utvikle Kvalitetsplan og nødvendige prosedyrer, instrukser og rutiner innenfor piping disiplin
•    Sørge for at alle relevante myndighetskrav og interne krav er oppfylt og at alle nødvendige kunngjøringer og søknader kommer i god tid
•    Sørge for at det lages nødvendige planer inkludert planer for dokumentproduksjon og håndtering
•    Tverrfaglig kontroll av dokumenter
•    Sørge for nødvendig dokumentasjon i henhold til forskrifter og avtaler fremskaffes, i tillegg til at nødvendig dokumentasjon forelegges Byggherren ved prosjektslutt
•    Sørge for at det lages en prosjektevalueringsrapport som distribueres til relevante instanser ved prosjektslutt
 

Kvalifikasjoner og egenskaper:
•    Erfaring fra piping prosjekter som disiplin lead
•    Erfaring fra landbasert prosessindustri
•    Utdannelse på Bachelor/Master nivå, men relevant erfaring kan kompensere for krav om formell utdannelse
•    Språk: Norsk og engelsk
•    Serviceinnstilt, selvstendig og nøyaktig
•    Systematisk, strukturert og proaktiv

 

For å være aktuell må du være lokalisert innenfor Europa (fortrinnsvis innenfor EU/EØS). 

Stillingens spesifikasjoner:
Søknadsfristen for denne stillingen er ASAP, men vi vil også vurdere kandidater til lignende eller andre relevante stillinger fortløpende.

 

Arbeidssted: Herøya Industripark, Porsgrunn
Oppstart: ASAP
Varighet: 31.12.2024

 

 

 

Techconsult tilbyr deg som ansatt:
•    Markedsmessige betingelser 
•    Faglig utvikling og fleksibilitet gjennom å jobbe i prosjekter hos de største aktørene innen olje-, gass- og landbasert industri
•    God oppfølging av den enkelte medarbeider
•    Forsikringsordninger
•    Sosiale aktiviteter for de ansatte
•    Støtte til fysisk utvikling og trening 

Techconsult vektlegger å være nær våre ansatte, og vi fokuserer på å være en profesjonell, sikker og hyggelig arbeidsgiver hvor du tydelig skal merke at fokus er på deg. 

Har du spørsmål rundt stillingen er det bare å kontakte meg, Mona Foss, på e-post: mona.foss@techconsult.no
 

 

 

 

Spørsmål rundt stillingen?

Har du spørsmål rundt stillingen er det bare å kontakte oppgitt kontaktperson for denne.