Miljøingeniør Hammerfest LNG-HSE Technical

Miljøingeniør Hammerfest LNG-HSE Technical – 26632

Oil & Gas

logo med element

Techconsult AS

Sted: Hammerfest
Sektor: Privat
Søknadfrist: Snarest
Tiltredelse: 31-07-2024
Stillingstype: Prosjekt

Kontakt

Navn: Irene Knutsen
Epost: irene.knutsen@techconsult.no
Telefon: +4792304299

Techconsult er bindeleddet mellom dyktige mennesker og krevende jobber. For en av våre kunder søker vi nå etter Miljøingeniør Hammerfest LNG-HSE Technical 26632.

 

Bedrifts kompetansesenter for sikkerhet, sikring og bærekraft (SSU) søker etter konsulent for stilling som miljøingeniør ved Hammerfest LNG. Miljøingeniør ved Hammerfest LNG samarbeider tett med SSU-gruppen og bidrar til at bedriften sikrer etterlevelse av miljøregelverket og god dialog med norske myndigheter, sterk miljøledelse og god miljøprestasjon. Vi verdsetter et godt arbeidsmiljø og har et sterkt faglig nettverk der vi samhandler på tvers av geografi og ansvarsområder for å dele erfaring og kunnskap. Vi bidrar proaktivt til å videreutvikle selskapets arbeid innen klima og miljø og bygge opp under selskapets strategiske retning.

 

Stillingens arbeidsoppgaver:
•    Være pådriver for forbedring innen ytre miljø og en bærekraftig utvikling 
•    Være oppdatert på myndighetskrav, interne krav og relevante standarder som omhandler ytre miljø 
•    Bistå driftslinjen ved Hammerfest LNG i oppfølging av gjeldende tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven og tillatelse til kvotepliktige utslipp til luft 
•    Utarbeide søknader og rapportere miljødata til aktuelle myndigheter 
•    Være oppdatert på driftsbetingelser og bidra for mer miljø- og energieffektiv drift, samt jobbe med ambisiøse klimamål for Hammerfest LNG 
•    Støtte og rådgi driften med miljø- og risikovurderinger 
•    Bidra til oversikt over risikobilde ytre miljø, og være pådriver for at miljørisiko håndteres som del av integrert risikostyring 
•    Lage arbeidsbeskrivelse for miljøovervåking og påse at den blir gjennomført iht. til planen. 
•    Ta vare på biologisk mangfold på og rundt Melkøya 
•    Delta i dedikerte forbedringsprosjekter relatert til ytre miljø 
•    Delta i verifikasjoner og oppfølgingsaktiviteter relatert til ytre miljø.
Denne stillingen vil ha et ekstra fokus på utslipp til luft og oppfølging av utslipp som faller inn under EUs klimakvotesystem (EU ETS).

 

Ønskede kvalifikasjoner:
•    Det søkes primært etter kandidater med utdanning på mastergradsnivå eller høyere. Relevant erfaring (inkludert driftserfaring fra landanlegg) kan kompensere for formell utdanning. 
•    Kandidater med kompetanse og erfaringe innen oppfølging av utslipp til luft, inkludert EUs klimakvotesystem (EU ETS) er av spesiell interesse. 
•    Må kunne beherske norsk språk (flytende muntlig og skriftlig). 
•    Kandidater som kan jobbe fra Melkøya/Hammerfest vil bli foretrukket, men kvalifiserte kandidater fra andre lokasjoner oppfordres også til å søke. 

 

Stillingens spesifikasjoner:
Søknadsfristen for denne stillingen er 04.07.2024, men vi vil også vurdere kandidater til lignende eller andre relevante stillinger fortløpende.

Arbeidssted: Melkøya Hammerfest, Harstad, Bergen, Stavanger, Oslo, Stjørdal, Rotvoll
Oppstart: 31.07.2024
Varighet: 30.05.2025
Commuters Accepted

 

 

Techconsult tilbyr deg som ansatt:
•    Markedsmessige betingelser 
•    Faglig utvikling og fleksibilitet gjennom å jobbe i prosjekter hos de største aktørene innen olje-, gass- og landbasert industri
•    God oppfølging av den enkelte medarbeider
•    Forsikringsordninger
•    Sosiale aktiviteter for de ansatte
•    Støtte til trening 

Techconsult vektlegger å være nær våre ansatte, og vi fokuserer på å være en profesjonell, sikker og hyggelig arbeidsgiver hvor du tydelig skal merke at fokus er på deg. 

Har du spørsmål rundt stillingen er det bare å kontakte meg, Irene Knutsen, på e-post: irene.knutsen@techconsult.no

Spørsmål rundt stillingen?

Har du spørsmål rundt stillingen er det bare å kontakte oppgitt kontaktperson for denne.