Kontraktsrådgivere

Kontraktsrådgivere – 25590

Oil & Gas

logo med element

Techconsult AS

Sted: Lysaker / Fornebu / Skøyen
Sektor: Privat
Søknadfrist: Snarest
Tiltredelse: Etter avtale
Stillingstype: Prosjekt

Kontakt

Navn: Marianne Koppang
Epost: marianne.koppang@techconsult.no
Telefon: 90092601

Techconsult er bindeleddet mellom dyktige mennesker og krevende jobber. For en av våre kunder søker vi nå etter Kontraktsrådgivere 25590.

 

Stillingens arbeidsoppgaver:
• Etablere anskaffelsesstrategier.
• Utarbeide konkurranseregler og kontraktsvedlegg og sørge for at alle fag får gi sine bidrag. Herunder også bistå prosjekteringsleder med å styre de prosjekterende i arbeidet med det tekniske underlaget.
• Være hovedkontaktpunkt mot tilbydere i hele anskaffelsesprosessen
• Lede arbeidet med evaluering, forhandling og tildeling av kontrakt.

I samarbeid med prosjektleder, byggeleder og prosjekteringsleder arbeide med;
• Kontraktsoppfølging ovenfor entreprenør, herunder vurdere endringskrav, økonomi og fremdriftsoppfølging, deltakelse i byggemøter, økonomimøter etc. Forberede og delta i PRIMEmøter (tvisteløsning)
• Kontraktsoppfølging ovenfor rådgiver og arkitekt
• Være rådgiver innen kommersielle og innkjøpsfaglige vurderinger, herunder håndtere alle større og mindre kontrakter (tjenester og utstyr) delprosjektet har behov for å inngå.

 

 

Dine kvalifikasjoner:
• Erfaring fra å lede omfattende anskaffelsesprosesser innen bygg- og anlegg/infrastruktur.
• Erfaring med regelverket om offentlige anskaffelser, fortrinnsvis forsyningsforskriften.
• Erfaring med å følge opp bygge- og/eller anleggskontrakter, herunder utførelsesentrepriser/NS 8405.
• God kommersiell og juridisk forståelse.
• Erfaring både med Statens vegvesens prosesskode og NS 3420, samt rådgiverkontrakter/NS 8401.
• Teller positivt med erfaring fra kontrakter om tunnelarbeider/underbygning, kontrakter med komplekse tekniske grensesnitt og store betongkonstruksjoner.
• Teller positivt med erfaring fra samhandlingsprosesser og tvisteløsning (mekling/prime etc.),
• Digitale kontraktsoppfølgingsverktøy (Omega 365)
• Fleksibel, løsningsorientert og helhetstenkende.

 

Kandidat må være lokalisert i Europa.

Stillingens spesifikasjoner:
Søknadsfristen for denne stillingen er ASAP, men vi vil også vurdere kandidater til lignende eller andre relevante stillinger fortløpende.

Arbeidssted: Lysaker / Fornebu / Skøyen
Oppstart: ila Q1 2024.
Varighet: ett år med mulighet for forlengelse ett år + ett år + ett år

 

 

 

Techconsult tilbyr deg som ansatt:
•    Markedsmessige betingelser 
•    Faglig utvikling og fleksibilitet gjennom å jobbe i prosjekter hos de største aktørene innen olje-, gass- og landbasert industri
•    God oppfølging av den enkelte medarbeider
•    Forsikringsordninger
•    Sosiale aktiviteter for de ansatte
•    Støtte til fysisk utvikling og trening 

Techconsult vektlegger å være nær våre ansatte, og vi fokuserer på å være en profesjonell, sikker og hyggelig arbeidsgiver hvor du tydelig skal merke at fokus er på deg. 
Har du spørsmål rundt stillingen er det bare å kontakte meg, Marianne Koppang, på e-post: marianne.koppang@techconsult.no
 

Spørsmål rundt stillingen?

Har du spørsmål rundt stillingen er det bare å kontakte oppgitt kontaktperson for denne.