INGENIØR TEKNISK SIKKERHET

INGENIØR TEKNISK SIKKERHET – 25399

Oil & Gas

logo med element

Techconsult AS

Sted: MONGSTAD
Sektor: Privat
Søknadfrist: 11-09-2023
Tiltredelse: Etter avtale
Stillingstype: Prosjekt

Kontakt

Navn: Eldfrid Vågane
Epost: eldfrid.vaagane@techconsult.no
Telefon: 93002152

Techconsult er bindeleddet mellom dyktige mennesker og krevende jobber. For en av våre kunder søker vi nå etter INGENIØR TEKNISK SIKKERHET

 

Stillingens arbeidsoppgaver:

Oppgaver ved eksterne prosjekt

 • Ivareta rollen prosjektingeniør i PD03
 • Utarbeide designbasis og tekniske krav (TORG dokument)
 • Utarbeide tekniske avsnitt i oppdragsdokument.
 • Utvikling av arbeidsomfang for modifikasjoner sammen med studieleverandør.
 • Sikre nødvendige tekniske avklaringer og håndtering av grensesnitt mot eksisterende anlegg/system.
 • Gi input til og kvalitetssikre prosjektplaner
 • Styre risiko og HMS i design
 • Kvalitetssikre tekniske leveranser i henhold til styringssystem
 • Kvalitetssikre / etablere teknisk underlag for kostestimering
 • Involvere andre nødvendige disipliner som ikke er fast i teamet

Oppgaver ved interne prosjekt

 • Ivareta rollen utførende i PD03
 • Gjennomføre tidligfase / screening studier
 • Utføre modifikasjonsstudie og engineering i henhold til omforent oppdragsbeskrivelse
 • Utarbeide designbasis og definere tekniske krav
 • Gjennomføre engineering oppgaver og levere i henhold til prosjektplan og tekniske krav
 • Gi input til og kvalitetssikre prosjektplaner
 • Styre risiko og HMS i design

Ingeniør teknisk sikkerhet har, i tillegg til roller som beskrevet over følgende roller:

 • På oppdrag fra DI-leder, gjennomføre oppdatering av anleggets totale risikoanalyse (TRA) og sikkerhetsdokumentasjon (*), i samarbeid med ekstern leverandør
 • Lede «sonekomite». Sonekomiteen skal sørge for kontinuerlig vurdering og oppdatering av Soneklassifiseringskart. Krav er spesifisert i TR1848/avsnitt 2.2
 • TTS-koordinator, med ansvar som beskrevet i TTS arbeidsprosess
 • Forfatter av lokal TR2237, «Safety Strategy and Performance Standards for safety systems and barriers at Mongstad» (*) Med sikkerhetsdokumentasjon menes RiskView og eksplosjonsverndokument

 

Dine kvalifikasjoner:

 • Vi søker kollegaer som bidrar til ett sikkert og godt arbeidsmiljø og innehar disse kvalifikasjonene:
 • Har en bachelor eller mastergrad innenfor relevant fagområde
 • Er resultatorientert og proaktiv
 • Lagspiller med evne til å jobbe i et multidisiplint miljø
 • Gode kommunikasjonsevner i engelsk og skandinavisk, både skriftlig og muntlig
 • Dedikert, ansvarlig og motivert
 • Er god til å organisere eget arbeid
 • Erfaring innen teknisk sikkerhet, fordel med kunnskap om blant anna: ATEX-sertifisering, HAZOP/HAZID-utførelse, SIL-sertifisering

 

Kandidat må være lokalisert i Europa.

 

Stillingens spesifikasjoner:

Søknadsfristen for denne stillingen er ASAP, men vi vil også vurdere kandidater til lignende eller andre relevante stillinger fortløpende.

Arbeidssted: Mongstad
Oppstart: 01.10.23
Varighet: 01.05.24
Commuters accepted

 

Techconsult tilbyr deg som ansatt:

 • Markedsmessige betingelser
 • Faglig utvikling og fleksibilitet gjennom å jobbe i prosjekter hos de største aktørene innen olje-, gass- og landbasert industri
 • God oppfølging av den enkelte medarbeider
 • Forsikringsordninger
 • Sosiale aktiviteter for de ansatte
 • Støtte til fysisk utvikling og trening

Techconsult vektlegger å være nær våre ansatte, og vi fokuserer på å være en profesjonell, sikker og hyggelig arbeidsgiver hvor du tydelig skal merke at fokus er på deg.

Har du spørsmål rundt stillingen er det bare å kontakte meg, Eldfrid Vågane, på e-post: eldfrid.vaagane@techconsult.no

Spørsmål rundt stillingen?

Har du spørsmål rundt stillingen er det bare å kontakte oppgitt kontaktperson for denne.