HMS-leder Prosjekt

HMS-leder Prosjekt – 25133

Oil & Gas

070620231686138834.png

Techconsult AS

Sted: Odda
Sektor: Privat
Søknadfrist: Snarest
Tiltredelse: Etter avtale
Stillingstype: Prosjekt

Kontakt

Navn: Eldfrid Vågane
Epost: eldfrid.vaagane@techconsult.no
Telefon: 93002152

'

Techconsult er bindeleddet mellom dyktige mennesker og krevende jobber. For vår kunde ABB søker vi nå etter HMS-leder Prosjekt

 

Vi ser etter en HMS-leder Prosjekt til prosjekt Boliden i Odda. Prosjektet består av installasjon og testing av blant annet transformatorer, høyspent- og lavspent tavler, og likerettere. Det kreves at vår HMS spesialist er tilstede på anlegget i gjennomføringsfasen av prosjektet.

Det vil også bli aktuelt å jobbe mot flere prosjekter i ABB, både innenfor vår landbaserte industri (Power and Water segmentet), men også etter hvert mot andre prosjekter innen andre segment, slik som grønn energi og offshore-, olje- og gass relaterte prosjekter.

 

I rollen vil du være ansvarlig for å aktivt støtte, veilede og gi råd til prosjektledelsen, for å sikre at prosjektet er i samsvar med alle forhold relatert til HMS. Du vil jobbe tett med anleggsleder, der det kreves at du er nøye i din støtte til og overvåkning av at prosjektet ivaretar alle HMS relaterte aktiviteter i henhold til planer, kundekrav og kontrakt. Du vil jobbe tett med alle interessenter i prosjektet for å etablere effektive HMS prosesser. Vi ser etter deg med erfaring fra typiske EPC prosjekter (Engineering, Procurement and Construction). Fordel med praktisk erfaring fra arbeid ute på anlegg.

 

 

Oppgaver:

• Ivareta rollen som ABBs HMS leder på anlegget i prosjektet Boliden Odda.

• Være synlig, proaktiv og støtte prosjektteamet på alle forhold som berører HMS

• Følge opp, veilede og fasilitere etterlevelsen av HMS aktiviteter ute på anlegget.

• Aktivt bidra i prosjektets HMS risikostyring, og sikre at risikoreduserende tiltak blir implementert på anlegget.

• Spesielt fokus på observasjon av farlige forhold, sikre at disse blir rapportert og at korrigerende tiltak blir implementert.

• Monitorering og rapportering av prosjektets HMS mål.

• Sørge for at nødvendige prosjektspesifikke HMS prosedyrer og -planer blir utarbeidet og vedlikeholdt

• Evaluere underleverandørenes HMS styringssystemer og planer, og sikre at disse følges opp.

• Være bindeleddet mellom kunde, prosjektteamet og underleverandør når det kommer til HMS.

• Generelt være proaktiv og en foregangsfigur i promoteringen av førsteklasses etterlevelse av HMS på anlegg.

• Bidra til et godt miljø og samarbeid i hele prosjektet, både internt i prosjektorganisasjonen og eksternt ovenfor kunde, samarbeidspartnere og leverandører

 

Kvalifikasjoner:

• Flytende norsk og engelsk (både muntlig og skriftlig)

• Relevant HMS-/ingeniør utdannelse

• Minimum 5 års erfaring som HMS leder på større prosjekter. Må kunne vise til gode HMS resultater

• Anleggserfaring, fortrinnsvis fra landbasert industri eller tilsvarende

 

 

Personlige egenskaper:

• Proaktiv, ansvarsfull og pålitelig

• Interessert i faget, og som sådan også en pådriver og motivator innen HMS arbeid

• Strukturert, selvstendig, og med høy arbeidskapasitet

• God kommunikasjonsegenskaper slik at «budskapet blir hørt og forstått»

• Evnen til implementere god HMS kultur ved mandat fra ledere.

 

 

Stillingens spesifikasjoner:

Søknadsfristen for denne stillingen er ASAP, men vi vil også vurdere kandidater til lignende eller andre relevante stillinger fortløpende.

Arbeidssted: Odda
Oppstart: 16.10.23
Varighet: 31.1024

 

Techconsult tilbyr deg som ansatt:

  • Markedsmessige betingelser
  • Faglig utvikling og fleksibilitet gjennom å jobbe i prosjekter hos de største aktørene innen olje-, gass- og landbasert industri
  • God oppfølging av den enkelte medarbeider
  • Forsikringsordninger
  • Sosiale aktiviteter for de ansatte
  • Støtte til fysisk utvikling og trening

Techconsult vektlegger å være nær våre ansatte, og vi fokuserer på å være en profesjonell, sikker og hyggelig arbeidsgiver hvor du tydelig skal merke at fokus er på deg.

Har du spørsmål rundt stillingen er det bare å kontakte meg, Eldfrid Vågane, på e-post: eldfrid.vaagane@techconsult.no

'

Spørsmål rundt stillingen?

Har du spørsmål rundt stillingen er det bare å kontakte oppgitt kontaktperson for denne.