HMS-Koordinator

HMS-Koordinator – 25805

Oil & Gas

131220231702462197.png

Techconsult AS

Sted: Bergen
Sektor: Privat
Søknadfrist: Snarest
Tiltredelse: Etter avtale
Stillingstype: Prosjekt

Kontakt

Navn: Eldfrid Vågane
Epost: eldfrid.vaagane@techconsult.no
Telefon: 93002152

'

Techconsult er bindeleddet mellom dyktige mennesker og krevende jobber. For en av våre kunder søker vi nå etter HMS-Koordinator 25805.

 

 

Vi ser etter en HMS-koordinator Prosjekt til vårt prosjekt Hydro Sunndal. Prosjektet består av installasjon og testing av blant annet transformatorer, høyspent- og lavspent tavler, og likerettere. Det kreves at vår HMS-koordinator er til stede på anlegget i gjennomføringsfasen av prosjektet.
Det vil også bli aktuelt å jobbe mot flere prosjekter i ABB, både innenfor vår landbaserte industri, men også etter hvert mot andre prosjekter innen andre segment, slik som grønn energi og offshore-, olje- og gass relaterte prosjekter.

 

I rollen vil du være ansvarlig for å aktivt støtte, veilede og gi råd til prosjektledelsen, for å sikre at prosjektet er i samsvar med alle forhold relatert til HMS. Du vil jobbe tett med anleggsleder, der det kreves at du er nøye i din støtte til og overvåkning av at prosjektet ivaretar alle HMS relaterte aktiviteter i henhold til planer, kundekrav og kontrakt. Du vil jobbe tett med alle interessenter i prosjektet for å etablere effektive HMS prosesser. Vi ser etter deg med erfaring fra typiske EPC prosjekter (Engineering, Procurement and Construction). Fordel med praktisk erfaring fra arbeid ute på anlegg.

 

Stillingens arbeidsoppgaver:
• Ivareta rollen som ABBs HMS koordinator på anlegget i vårt prosjekt for Hydro Sunndal.
• Være synlig, proaktiv og støtte prosjektteamet på alle forhold som berører HMS
• Følge opp, veilede og tilrettelegge for etterlevelsen av HMS aktiviteter ute på anlegget.
• Aktivt bidra i prosjektets HMS risikostyring, og sikre at risikoreduserende tiltak blir implementert på anlegget.
• Spesielt fokus på observasjon av farlige forhold, sikre at disse blir rapportert og at korrigerende tiltak blir implementert.
• Overvåking og rapportering av prosjektets HMS mål.
• Sørge for at nødvendige prosjektspesifikke HMS prosedyrer og -planer blir utarbeidet og vedlikeholdt
• Evaluere underleverandørenes HMS styringssystemer og planer, og sikre at disse følges opp.
• Være bindeleddet mellom kunde, prosjektteamet og underleverandør når det kommer til HMS.
• Generelt være proaktiv og en foregangsfigur i promoteringen av førsteklasses etterlevelse av HMS på anlegg.
• Bidra til et godt miljø og samarbeid i hele prosjektet, både internt i prosjektorganisasjonen og eksternt ovenfor kunde, samarbeidspartnere og leverandører.

 

Dine kvalifikasjoner:
• Flytende norsk og engelsk (både muntlig og skriftlig)
• Relevant HMS-/ingeniør utdannelse er en fordel, men praktisk erfaring og anleggserfaring kan demme opp for manglende formalkompetanse.
• Erfaring fra større anleggsprosjekter er å foretrekke. Må kunne vise til gode HMS resultater.
• Anleggserfaring, fortrinnsvis fra landbasert industri eller tilsvarende.

Personlige egenskaper:
• Proaktiv, ansvarsfull og pålitelig
• Interessert i faget, og som sådan også en pådriver og motivator innen HMS arbeid
• Strukturert, selvstendig, og med høy arbeidskapasitet
• God kommunikasjonsegenskaper, slik at «budskapet blir hørt og forstått»
• Evnen til å implementere god HMS kultur ved mandat fra ledere.
• Av sikkerhetsmessige årsaker må du kunne kommunisere på et skandinavisk språk eller engelsk.

 

Kandidat må være lokalisert i Europa.

Stillingens spesifikasjoner:
Søknadsfristen for denne stillingen er ASAP, men vi vil også vurdere kandidater til lignende eller andre relevante stillinger fortløpende.

Arbeidssted: Bergen
Oppstart: ASAP, helst 15.01.2024
Varighet: 31.01.2025

 

 

 

Techconsult tilbyr deg som ansatt:
•    Markedsmessige betingelser 
•    Faglig utvikling og fleksibilitet gjennom å jobbe i prosjekter hos de største aktørene innen olje-, gass- og landbasert industri
•    God oppfølging av den enkelte medarbeider
•    Forsikringsordninger
•    Sosiale aktiviteter for de ansatte
•    Støtte til fysisk utvikling og trening 

Techconsult vektlegger å være nær våre ansatte, og vi fokuserer på å være en profesjonell, sikker og hyggelig arbeidsgiver hvor du tydelig skal merke at fokus er på deg. 

Har du spørsmål rundt stillingen er det bare å kontakte meg, Eldfrid Vågane, på e-post: eldfrid.vaagane@techconsult.no
 

'

Spørsmål rundt stillingen?

Har du spørsmål rundt stillingen er det bare å kontakte oppgitt kontaktperson for denne.