HMS inspektør offshore

HMS inspektør offshore – 24340

Oil & Gas

logo med element

Techconsult AS

Sted: Bergen
Sektor: Privat
Søknadfrist: Snarest
Tiltredelse: 02-01-2023
Stillingstype: Prosjekt

Kontakt

Navn: Eldfrid Vågane
Epost: eldfrid.vaagane@techconsult.no
Telefon: 93002152

'

Techconsult er bindeleddet mellom dyktige mennesker og krevende jobber. For en av våre kunder søker vi nå etter HMS inspektør offshore 24340.

 

Organisatorisk:
–  Stillingen rapporterer til Installasjonsleder offshore.
–  Stillingen vil ha støtte fra prosjektledelsen på land, med spesiell kontakt med HMS-leder, samt onshore Construction & Complietion team.

 

Stillingens arbeidsoppgaver:
–  Generelt følge opp HMS-forholdene i prosjektet offshore under HAP og bidra til at prosjektet når sine HMS-mål
–  Være proaktiv og jobbe systematisk med forebyggende HMS-arbeid
–  Påse at personellet jobber iht. krav i gjeldende prosedyrer og instrukser samt følger retningslinjer gjeldende for installasjonen og prosjektet
–  Ha en koordinerende rolle for «onboarding» når personellet mobiliserer offshore (med dette avlaste installasjonsleder)
–  Samarbeide med vernetjenesten i prosjektet og på installasjonen totalt
–  Delta aktivt i risikovurderinger, før-jobb-samtaler, vernerunder, sikkerhetsmøter
–  Motivere personellet til aktivt å bidrag i det forebyggende HMS-arbeidet, herunder rapportere HMS-forhold (observasjoner)
–  Fremme god kommunikasjon og positive holdninger på tvers av arbeidslag og disipliner
–  Gjennomgang og analysering/trending av innrapporterte observasjoner.

 

Dine kvalifikasjoner:
–  Min. 3 års ingeniørutdanning, alternativt fagskole/fagbrev, eller tilsvarende – Fordel hvis noe utdannelse innen HMS-relaterte fag.
–  Min. 5 års erfaring fra relevant arbeid, hvorav min. 3 års erfaring fra praktisk HMS-oppfølging på byggeplass onshore og/eller offshore (fordel med offshore-erfaring)
–  Lang og relevant erfaring kan veie opp for noe utdannelse.

 

Kandidat må være lokalisert i Europa.

Stillingens spesifikasjoner:
Søknadsfristen for denne stillingen er ASAP, men vi vil også vurdere kandidater til lignende eller andre relevante stillinger fortløpende.

Arbeidssted: Grane installasjon offshore
Oppstart: 02.01.2023
Varighet: 30.03.2023 med opsjon til 30.04.2023
Arbeidstid offshore: 2/2 rotasjon

 

Techconsult tilbyr deg som ansatt:
•    Markedsmessige betingelser 
•    Faglig utvikling og fleksibilitet gjennom å jobbe i prosjekter hos de største aktørene innen olje-, gass- og landbasert industri
•    God oppfølging av den enkelte medarbeider
•    Forsikringsordninger
•    Sosiale aktiviteter for de ansatte
•    Støtte til fysisk utvikling og trening 

Techconsult vektlegger å være nær våre ansatte, og vi fokuserer på å være en profesjonell, sikker og hyggelig arbeidsgiver hvor du tydelig skal merke at fokus er på deg. 
Har du spørsmål rundt stillingen er det bare å kontakte meg, Eldfrid Vågane, på e-post: eldfrid.vaagane@techconsult.no
 

'

Spørsmål rundt stillingen?

Har du spørsmål rundt stillingen er det bare å kontakte oppgitt kontaktperson for denne.