Fremdriftsplanlegger

Fremdriftsplanlegger – 25207

Oil & Gas

logo med element

Techconsult AS

Sted: OSLO
Sektor: Privat
Søknadfrist: Snarest
Tiltredelse: Etter avtale
Stillingstype: Prosjekt

Kontakt

Navn: Marianne Koppang
Epost: marianne.koppang@techconsult.no
Telefon: 90092601

Techconsult er bindeleddet mellom dyktige mennesker og krevende jobber. For en av våre kunder søker vi nå etter Fremdriftsplanlegger

Stillingens arbeidsoppgaver:

•    Vedlikeholde prosjektets prosjekteringsplan i tett samarbeid med prosjekteringsledelsen; herunder replanlegge baseline, revidere mindre justeringer/presiseringer, samt gjennomføre KS av innrapportert fremdrift
•    Fremdriftsplanlegger skal støtte og koordinere entreprenørenes fremdriftsplanleggere/prosjekteringsledere med utarbeidelse av robuste, sammenhengende og gjennomarbeidede fremdriftsplaner
•    Videreutvikle og vedlikeholde anskaffelsesplan for brukerutstyr
•    Planlegge systematisk ferdigstillelse inn i Taktplan (produksjon/-testplan) og prosjekteringsplan
•    Etablering og videreutvikling av planverk relatert til systematisk ferdigstillelse:
o    Prosjektering
o    Igangkjøring
o    Idriftsetting
o    Brukerutstyr
o    Overtakelse og innflytting
o    Opplæring
•    Oppfølging av fremdrift
o    Utarbeidelse av relevante statusrapporter
o    Løpende vurdere og foreslå tiltak ved forsinkelser

Dine kvalifikasjoner:

•    Må ha erfaring fra norske prosjekter
•    Utdanning på universitets- eller høyskolenivå
•    Minimum 5 års relevant arbeidserfaring
•    Erfaring fra byggeprosjekter og god forståelse for sammenhengene i komplekse byggeprosjekter
•    Erfaring innen prosjekterings- og sluttfaseplanlegging
•    Analytisk, metodisk, systematisk og resultatorientert. Gode evner til å samarbeide, være visuell og kommunisere godt på tvers av faggrupper. Arbeidsspråk er norsk.
•    Ønskelig med god kunnskap og erfaring med Last Planner-prinsippet
•    Har kompetanse om BIM og digitale fremdriftsplanleggingsverktøy, herunder Safran Project eller tilsvarende
•    Kjennskap til taktplanlegging vil være en fordel

For å være aktuell må du være lokalisert innenfor Europa (fortrinnsvis innenfor EU/EØS). 

Stillingens spesifikasjoner:
Søknadsfristen for denne stillingen er ASAP, men vi vil også vurdere kandidater til lignende eller andre relevante stillinger fortløpende.

Arbeidssted: Oslo
Oppstart: 01.09.2023
Varighet:01.09.2024

Techconsult tilbyr deg som ansatt:
•    Markedsmessige betingelser 
•    Faglig utvikling og fleksibilitet gjennom å jobbe i prosjekter hos de største aktørene innen olje-, gass- og landbasert industri
•    God oppfølging av den enkelte medarbeider
•    Forsikringsordninger
•    Sosiale aktiviteter for de ansatte
•    Støtte til fysisk utvikling og trening 

Techconsult vektlegger å være nær våre ansatte, og vi fokuserer på å være en profesjonell, sikker og hyggelig arbeidsgiver hvor du tydelig skal merke at fokus er på deg. 

Har du spørsmål rundt stillingen er det bare å kontakte meg, Marianne Koppang, på e-post: marianne.koppang@techconsult.no
 

Spørsmål rundt stillingen?

Har du spørsmål rundt stillingen er det bare å kontakte oppgitt kontaktperson for denne.