Fremdriftsplanlegger

Fremdriftsplanlegger – 24481

Construction

logo med element

Techconsult AS

Sted: Oslo
Sektor: Privat
Søknadfrist: 25-01-2023
Tiltredelse: Etter avtale
Stillingstype: Prosjekt

Kontakt

Navn: Marianne Koppang
Epost: marianne.koppang@techconsult.no
Telefon: 90092601

Techconsult er bindeleddet mellom dyktige mennesker og krevende jobber. For en av våre kunder søker vi nå etter Fremdriftsplanlegger

 

Stillingens arbeidsoppgaver:

 • Fremdriftsplanleggeren skal være ansvarlig for overordnet fremdriftsplanlegging og for koordineringen av totalprosjektet, dvs alle delprosjekter. Fremdriftsplanleggeren skal støtte entreprenørene med utarbeidelse av sammenhengende og gjennomarbeidede fremdriftsplaner, og samordning av disse.
 • Fremdriftsplanlegger skal bidra med å tilrettelegge, koordinere og planlegge gjennomføring av aktiviteter og leveranser i ulike delprosjekter (inklusiv brukerutstyr og kundens utstillingsprosjekt) som krever tilpasning til byggeprosjektet
 • Ansvarlig for å utarbeide og oppdatere prosjektets hovedfremdriftsplan
 • Løpende identifisere og avklare fremdriftsrelaterte utfordringer i prosjektet.
 • Løpende vurdere og foreslå behov for tiltak ved forsinkelser. Fremlegge forslag til tiltak for prosjektets toppledelse.
 • Fremdriftskoordinere samtlige delprosjekter og tilrettelegge for god samordning mellom aktørene
 • Bidra i planleggingen av rigg og drift og logistikk på tvers av alle kontraktene.
 • Bidra i prosessene slik at bygging og funksjonalitet (systematisk ferdigstillelse) samordnes for tidlig og riktig testing.
 • Lede faste fremdriftsmøter der planen for totalprosjektet gjennomgås.
 • Bidra til og ha ansvar for å rapportere til PL på relevante milepæler og statusmøter

 

Dine kvalifikasjoner:

 • God erfaring innen produksjonsplanlegging og helhetlig fremdriftsplanlegging fra byggebransjen, herunder systematisk ferdigstillelse
 • Kunnskap og erfaring med Takt-planlegging og Last planer prinsippet.
 • Har pedagogiske evner og evne til å visualisere og kommunisere planer ovenfor aktørene i prosjektet
 • Har kompetanse om BIM og digitale planleggingsverktøy. Herunder MS Project, da dette er verktøyet totalentreprenøren i dag benytter i sin produksjonsplan.
 • Har god forståelse for sammenhengene i komplekse byggeprosjekter.

 

Kandidat må være lokalisert i Europa.

 

Stillingens spesifikasjoner:

Søknadsfristen for denne stillingen er ASAP, men vi vil også vurdere kandidater til lignende eller andre relevante stillinger fortløpende.

Arbeidssted: Oslo
Oppstart: snarset mulig
Varighet: Forventet ferdigstillelse i 2026 (2027)
I utgangspunktet vil det være behov for cirka 70-80 % beskjeftigelse fra oppstart og dette vil økes til 100 % i løpet av prosjektets første og deretter heltid (100%) frem til avsluttet prosjekt som forventes å være i 2026

 

 

Techconsult tilbyr deg som ansatt:

 • Markedsmessige betingelser
 • Faglig utvikling og fleksibilitet gjennom å jobbe i prosjekter hos de største aktørene innen olje-, gass- og landbasert industri
 • God oppfølging av den enkelte medarbeider
 • Forsikringsordninger
 • Sosiale aktiviteter for de ansatte
 • Støtte til fysisk utvikling og trening

Techconsult vektlegger å være nær våre ansatte, og vi fokuserer på å være en profesjonell, sikker og hyggelig arbeidsgiver hvor du tydelig skal merke at fokus er på deg.

Har du spørsmål rundt stillingen er det bare å kontakte meg, Marianne Koppang, på e-post: marianne.koppang@techocnsult.no

Spørsmål rundt stillingen?

Har du spørsmål rundt stillingen er det bare å kontakte oppgitt kontaktperson for denne.