Fagansvarlig Fremdriftsplanlegger

Fagansvarlig Fremdriftsplanlegger – 24048

Construction

logo med element

Techconsult AS

Sted: Drammen
Sektor: Privat
Søknadfrist: 10-10-2022
Tiltredelse: Etter avtale
Stillingstype: Prosjekt

Kontakt

Navn: Marianne Koppang
Epost: marianne.koppang@techconsult.no
Telefon: 90092601

'

Techconsult er bindeleddet mellom dyktige mennesker og krevende jobber. For en av våre kunder søker vi nå etter Fagansvarlig Fremdriftsplanlegger.

Planleggeren vil inngå i byggherrens organisasjon og rapportere til områdeleder prosjektstøtte.  

 

 

Stillingens arbeidsoppgaver:

Fagansvarlig fremdriftsplanlegger skal bidra til å sikre at det etableres felles planverk for prosjektet og at fremdriften i produksjonen på byggeplass holdes.  
 
Sentrale oppgaver innen fremdriftsplanlegging vil være: 

 • Etablere og vedlikeholde plan for prosjekteringsgrunnlag 
 • Etablere og vedlikeholde prosjektnedbrytningsstruktur (PNS) 
 • Etablere og vedlikehold plan for kontrollområder  
 • Etablere byggherrens overordnede planer og felles omforent styringsplan 
 • For fasen etter råbygg/tett hus skal planleggeren etablere en taktplan for alle innvendige arbeider i samarbeid med alle entreprenørene  
 • Bidra til en felles plan for igangkjøring og ferdigstillelse  
 • Ivareta byggherrens ansvar for fremdriftskoordinering på byggeplass 
 • Lede felles fremdriftsmøter mellom byggherre og entreprenører/leverandører 
 • Lede felles interne ukemøter for status fremdrift og oppfølging av avvik 
 • Delta på kontraktsmøter med entreprenørene 
 • Rapportere og avklare med prosjektleder/OR i saker der det i kontraktsforhold oppstår ulike fremdriftsinteresser med behov for å prioritere mellom interessene 

Fagansvarlig fremdriftsplanlegger skal innenfor rammene av godkjente planer prioritere fremdriftsplaner/ fremdrift til fordel for helheten, pålegge partene korrigerende aksjoner og avgjøre uenighet mellom partene med hensyn til planmessige forhold. 
 

 

 

Dine kvalifikasjoner:

 • Ingeniør/sivilingeniør eller tilsvarende 
 • Erfaring fra tilsvarende funksjoner og gjennomføring av store utbyggingsprosjekter, fortrinnsvis sykehusprosjekter 
 • Erfaring med Lean-filosofi for bygging 
 • Gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsevner 
 • Gode norskkunnskaper – både skriftlig og muntlig 
 • Det  benyttes Safran som planleggingsverktøy og Omega365 som prosjektstyringsverktøy. 
  Erfaring med disse verktøyene er en fordel. 
 • Høy gjennomføringsevne, selvstendig og proaktiv 
 • Nøyaktig, ryddig og strukturert 
 • Faglig engasjert og endringsvillig 
 • Gode samarbeidsevner 
   

 

Stillingens spesifikasjoner:

Søknadsfristen for denne stillingen er ASAP, men vi vil også vurdere kandidater til lignende eller andre relevante stillinger fortløpende.

Arbeidssted: Drammen
Oppstart: asap
Varighet: 2 år med opsjon for ytterligere forlengelse

 

Techconsult tilbyr deg som ansatt:

 • Markedsmessige betingelser
 • Faglig utvikling og fleksibilitet gjennom å jobbe i prosjekter hos de største aktørene innen olje-, gass- og landbasert industri
 • God oppfølging av den enkelte medarbeider
 • Forsikringsordninger
 • Sosiale aktiviteter for de ansatte
 • Støtte til fysisk utvikling og trening

 

Techconsult vektlegger å være nær våre ansatte, og vi fokuserer på å være en profesjonell, sikker og hyggelig arbeidsgiver hvor du tydelig skal merke at fokus er på deg.

Har du spørsmål rundt stillingen er det bare å kontakte meg, Marianne Koppang, på e-post: marianne.koppang@techconsult.no

'

Spørsmål rundt stillingen?

Har du spørsmål rundt stillingen er det bare å kontakte oppgitt kontaktperson for denne.