ENGINEERINGS LEAD-Quality and risk management

ENGINEERINGS LEAD-Quality and risk management – 24159

Oil & Gas

logo med element

Techconsult AS

Sted: Mongstad onshore
Sektor: Privat
Søknadfrist: Snarest
Tiltredelse: 01-11-2022
Stillingstype: Prosjekt

Kontakt

Navn: Eldfrid Vågane
Epost: eldfrid.vaagane@techconsult.no
Telefon: 93002152

Techconsult er bindeleddet mellom dyktige mennesker og krevende jobber. For en av våre kunder søker vi nå etter en ENGINEERINGS LEAD-Quality and risk management 24159.

 

 

Engineering lead skal påse at engineering i modifikasjoner gjennomføres i samsvar med myndighetskrav, relevante spesifikasjoner og standarder, og i henhold til budsjett og tidsplan.

 

Stillingens arbeidsoppgaver:
–  Engineering lead er ansvarlig for oppfølgning og koordinering av ingeniørgruppen i prosjektteamet. 
–  Har ansvar for alle engineeringsaktiviteter knyttet til modifikasjoner ved å: 
          –  Opprette en møtestruktur for engineering for modifikasjonsteamet, basisorganisasjon og eksterne. 
          –  Sikre at tekniske løsninger utvikles og følger beste praksis. 
          –  Bidra til håndtering av omfangsendring, kvalitetskontroll og avvik. 
          –  Bidra etter behov i kontraktstrategidiskusjoner og teknisk evaluering av tilbud.
          –  Gi innspill til planlegging og fremdriftsrapportering for engineeringsaktiviteter. 
          –   Gi innspill til risikoregister basert på evaluerte risikoer innen hver ingeniørdisiplin, og følge opp i henhold til avtalt handlingsplan. 
          –  Delta i baseline oppdateringer. 
          –  Sikre at selskapets krav og myndighetskrav er forstått av eksterne parter og implementert i designet. 
          –  Oppfølging av ekstern engineering og ytelse. 
          –  Sikre overlevering av interne jobbpakker, teknisk beskrivelse ved innkjøp og annen informasjon til bygging med rett kvalitet og ihht modifikasjonens plan. 
          –  Sikre proaktiv kommunikasjon med byggeledelse, commissioning og drift.
          –  Sikre overlevering av LCI til drift med rett kvalitet og ihht modifikasjonens planer. 
          –  Sikre nødvendig overføring av tekniske erfaringer fra andre lignende modifikasjoner. 
          –  Bistå ved erfaringsoverføring til basisorganisasjonen og andre modifikasjoner.

 

Dine kvalifikasjoner:
–  Fordel å ha erfaring fra Mongstad.
–  English and Norwegian.

Stillingens spesifikasjoner:
Søknadsfristen for denne stillingen er ASAP, men vi vil også vurdere kandidater til lignende eller andre relevante stillinger fortløpende.

Arbeidssted: Mongstad onshore
Oppstart: 01.11.2022
Varighet: 01.11.2023

 

 

 

Techconsult tilbyr deg som ansatt:
•    Markedsmessige betingelser 
•    Faglig utvikling og fleksibilitet gjennom å jobbe i prosjekter hos de største aktørene innen olje-, gass- og landbasert industri
•    God oppfølging av den enkelte medarbeider
•    Forsikringsordninger
•    Sosiale aktiviteter for de ansatte
•    Støtte til fysisk utvikling og trening 

Techconsult vektlegger å være nær våre ansatte, og vi fokuserer på å være en profesjonell, sikker og hyggelig arbeidsgiver hvor du tydelig skal merke at fokus er på deg. 
Har du spørsmål rundt stillingen er det bare å kontakte meg, Eldfrid Vågane, på e-post: eldfrid.vaagane@techconsult.no
 

 

 

 

Spørsmål rundt stillingen?

Har du spørsmål rundt stillingen er det bare å kontakte oppgitt kontaktperson for denne.