Engineering Manager

Engineering Manager – 24696

Oil & Gas

logo med element

Techconsult AS

Sted: Porsgrunn
Sektor: Privat
Søknadfrist: Snarest
Tiltredelse: Etter avtale
Stillingstype: Prosjekt

Kontakt

Navn: Marianne Koppang
Epost: marianne.koppang@techconsult.no
Telefon: 90092601

Techconsult er bindeleddet mellom dyktige mennesker og krevende jobber. For en av våre kunder søker vi nå etter Engineering Manager

 

Stillingens arbeidsoppgaver:

 • Ansvarlig for koordinering, planlegging og rapportering av all engineering-aktivitet i prosjektet
 • Sørge for å være omforent i engineering prosessen mhp retningslinjer gitt i "forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser" (Byggeherreforskriften)
 • Definere Scope of Work (SOW) innenfor alle disipliner med de respektive disiplinlederne og i hht kontrakt
 • Sikre at plan reflekterer SOW og er i hht retningslinjene for prosjektet (les: kontrakten)
 • Koordinere teknisk arbeid og sikre kvalitet i leveransene på tvers av prosjektet
 • Identifiserer og håndtere grensesnitt
 • Kommunikasjon og koordinering mot potensielle underleverandører
 • Kontinuerlig oppfølgingsmøter med Kunde
 • Utvikle og etterleve plan for sikkerhet, helse og miljø gjennom hele prosjektperioden
 • Utvikle/opprette dokument liste og dokument plan
 • Sørge for interdisiplin sjekk og kvalitet i leveranser/dokumenter i henhold til kvalitetsplanen
 • Etablere og implementere prosedyrer og instruksjoner
 • Gi input til innkjøp/procurement
 • Risk håndtering

 

Dine kvalifikasjoner:

 • Bachelor eller Master, erfaring fra prosjekter/prosjektledelse/engineering management
 • Språk: Norsk og engelsk

Kandidat må være lokalisert i Europa.

 

Stillingens spesifikasjoner:

Søknadsfristen for denne stillingen er ASAP, men vi vil også vurdere kandidater til lignende eller andre relevante stillinger fortløpende.

Arbeidssted: Porsgrunn området
Oppstart: asap
Varighet: ca 1 år

 

Techconsult tilbyr deg som ansatt:

 • Markedsmessige betingelser
 • Faglig utvikling og fleksibilitet gjennom å jobbe i prosjekter hos de største aktørene innen olje-, gass- og landbasert industri
 • God oppfølging av den enkelte medarbeider
 • Forsikringsordninger
 • Sosiale aktiviteter for de ansatte
 • Støtte til fysisk utvikling og trening

Techconsult vektlegger å være nær våre ansatte, og vi fokuserer på å være en profesjonell, sikker og hyggelig arbeidsgiver hvor du tydelig skal merke at fokus er på deg.

Har du spørsmål rundt stillingen er det bare å kontakte meg, Marianne Koppang, på e-post: marianne.koppang@techconsult.no

Spørsmål rundt stillingen?

Har du spørsmål rundt stillingen er det bare å kontakte oppgitt kontaktperson for denne.