Dokument kontrollerne

Dokument kontrollerne – 25580

Oil & Gas

logo med element

Techconsult AS

Sted: Lysaker / Skøyen
Sektor: Privat
Søknadfrist: Snarest
Tiltredelse: Etter avtale
Stillingstype: Prosjekt

Kontakt

Navn: Marianne Koppang
Epost: marianne.koppang@techconsult.no
Telefon: 90092601

'

Techconsult er bindeleddet mellom dyktige mennesker og krevende jobber. For en av våre kunder søker vi nå etter tre dokument kontrollerne 25580.

 

1.    Kandidat nr. 1 Dokument kontroller – Lysaker
–  Fast eller vikar
–  eRoom kunnskap, gjerne også Proarc med ikke et must. Fint med en kandidat som kan drifte eRoom eller har jobbet som dok. kontroller i eRoom
–  Sikre at prosjektet jobber i henhold til prosedyrene våre – opplæring i rutiner og eRoom
–  Oversende dok. til eksterne
–  Foreta kvalitetssjekk av internt produserte dokumenter – følge opp at de blir laget etter riktig mal – at datoer blir overholdt 
–  Vanlig dokumentkontroll – sjekke at metadata stemmer og sende ut på review -sjekke og sende ut review – kommentarer tilbake til leverandør

Oppstart – snarest mulig, eller 1. desember, eventuelt januar.

 

 
2.    Kandidat nr. 2. Dokument kontroller
–  Om kunnskap til Interaxo mangler, så kan det erstattes med kunnskap i eRoom.
–  Det blir behov å jobbe 3-4 dager fra kontoret på Skøyen.
–  Prosjekt ansettelse
– Interaxo:
*  superbruker – tilgangsstyring
*  Sette opp mappestruktur og databaser og oppdatere dok. kontrollprosedyren
*  koordinasjon mellom prosjektet og Tribia
*  koordinasjon mellom prosjekt teamet og selve selskapet
*  koordinasjon mellom byggherre og leverandører
–  Utføre dokumentkontroll:
*  Sikre at prosjektet jobber i henhold til prosedyrene våre – opplæring i rutiner og Interaxo:
*  Oversende dok. til eksterne (arkivering i interaxo – men sende i Outlook)
*  Foreta kvalitetssjekk av internt produserte dokumenter – følge opp at de blir laget etter riktig mal – at datoer blir overholdt 
*  Vanlig dokumentkontroll – håndtere leverandørenes dok. i Interaxo – sjekke at metadata stemmer og sende ut på review -sjekke og sende ut review-kommentarerene tilbake til leverandør
–  Outlook: 
*  Drifte prosjektets mailboks i Outlook og videresende til rette vedkommende
*  Lage logg for å sjekke at vi besvarer nummererte mailer og brev vi har fått og som vi har sendt
*  Drifte DCC-mailboksen.
 
Oppstart: helst snarest mulig, alternativt nov-desember 2023
Språk: Skandinavisk og engelsk
 

 

3.    Kandidat nr. 3 –  trenger vi en dok. kontroller for å jobbe i eRoom. Kunnskap i Sharepoint og M-files er fint å ha men ikke et must.
–  Behov å jobbe fra kontoret 3-4 dager i uka
–  Oppstart januar-februar, men er det en kandidat som kan starte i år det hadde vært aktuell også.
 
*  Sikre at prosjektet jobber i henhold til prosedyrene– opplæring i rutiner og eRoom
*  Oversende dok. til eksterne, transmittals
*  Foreta kvalitetssjekk av internt produserte dokumenter – følge opp at de blir laget etter riktig mal – at datoer blir overholdt 
*  Vanlig dokumentkontroll – håndtere leverandørenes dok. i eRoom – sjekke at metadata stemmer og sende ut på review -sjekke og sende ut review – kommentarer tilbake til leverandør.

 

 

 

Techconsult tilbyr deg som ansatt:
•    Markedsmessige betingelser 
•    Faglig utvikling og fleksibilitet gjennom å jobbe i prosjekter hos de største aktørene innen olje-, gass- og landbasert industri
•    God oppfølging av den enkelte medarbeider
•    Forsikringsordninger
•    Sosiale aktiviteter for de ansatte
•    Støtte til fysisk utvikling og trening 

Techconsult vektlegger å være nær våre ansatte, og vi fokuserer på å være en profesjonell, sikker og hyggelig arbeidsgiver hvor du tydelig skal merke at fokus er på deg. 
Har du spørsmål rundt stillingen er det bare å kontakte meg, Marianne Koppang, på e-post: marianne.koppang@techconsult.no

'

Spørsmål rundt stillingen?

Har du spørsmål rundt stillingen er det bare å kontakte oppgitt kontaktperson for denne.