Delprosjektleder for maskinanskaffelser

Delprosjektleder for maskinanskaffelser – 24892

Oil & Gas

logo med element

Techconsult AS

Sted: Oslo
Sektor: Privat
Søknadfrist: Snarest
Tiltredelse: Etter avtale
Stillingstype: Prosjekt

Kontakt

Navn: Marianne Koppang
Epost: marianne.koppang@techconsult.no
Telefon: 90092601

Techconsult er bindeleddet mellom dyktige mennesker og krevende jobber. For en av våre kunder søker vi nå etter Delprosjektleder for maskinanskaffelser

 

Stillingens arbeidsoppgaver:

 • Avdekke behovene og arbeidsoppgavene som skal løses med anskaffelsene
 • Avklare hvilke maskintyper som bør anskaffes for best å løse arbeidsoppgavene som skal løses
 • Gjennomføre arbeidsmøter og forankre avklaringer og beslutninger hos rette interessenter til rett tid
 • Gjennomføre markedsundersøkelser ved behov
 • Styre og delta i utarbeidelse av anskaffelsesdokumenter, inkludert kravspesifikasjon, i samarbeid med tilgjengelige ressurser i prosjektet og Sporveiens fagmiljø
 • Gjennomføre anbudskonkurranser
 • Følge opp leverandørers leveranser og gjennomføre mottak og overlevering til Banesjef
 • Sikre at gjennomføring av anskaffelsene skjer i henhold til det som avtalt og nedfelt i prosjektstyringsplanen

 

Dine kvalifikasjoner:

 • Må ha erfaring fra norske prosjekter
 • Relevant utdannelse (master/bachelor med lang erfaring), innen ingeniørfag
 • Dokumentert kompetanse innen arbeidsmaskiner
 • Erfaring med prosjektledelse i prosjekter med krav til prosess- og dokumentkontroll
 • Erfaring med gjennomføring av anskaffelser, fortrinnsvis maskiner
 • Erfaring med og kunnskap om kvalitetsarbeid og kjennskap til arbeid under ISO 9001 og 14001
 • Komfortabel med bruk av, eller med å lære seg, dataverktøy for dokument- og kravhåndtering.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på engelsk og norsk
 • Erfaring med å lede lignende anskaffelsesprosesser.
 • Erfaring med anvendelse av relevante lover, forskrifter og standarder
 • Kjennskap til PRINCE2®-prosjektmetodikk, eller tilsvarende.
 • Metodisk, systematisk og selvgående
 • Gode samarbeids- og koordineringsevner
 • Fleksibel og løsningsorientert
 • Tenke helhetlig og se sammenhenger

 

Kandidat må være lokalisert i Europa.

 

Stillingens spesifikasjoner:

Søknadsfristen for denne stillingen er ASAP, men vi vil også vurdere kandidater til lignende eller andre relevante stillinger fortløpende.

Arbeidssted: Oslo
Oppstart: snarest
Varighet: 01.07.2024, med mulighet for forlengelse etter behov

 

Techconsult tilbyr deg som ansatt:

 • Markedsmessige betingelser
 • Faglig utvikling og fleksibilitet gjennom å jobbe i prosjekter hos de største aktørene innen olje-, gass- og landbasert industri
 • God oppfølging av den enkelte medarbeider
 • Forsikringsordninger
 • Sosiale aktiviteter for de ansatte
 • Støtte til fysisk utvikling og trening

Techconsult vektlegger å være nær våre ansatte, og vi fokuserer på å være en profesjonell, sikker og hyggelig arbeidsgiver hvor du tydelig skal merke at fokus er på deg.

Har du spørsmål rundt stillingen er det bare å kontakte meg, Marianne Koppang, på e-post: marianne.koppang@techconsult.no

Spørsmål rundt stillingen?

Har du spørsmål rundt stillingen er det bare å kontakte oppgitt kontaktperson for denne.