2 prosjektledere for 2 prosjekt for T-Banen

2 prosjektledere for 2 prosjekt for T-Banen – 25223

Oil & Gas

logo med element

Techconsult AS

Sted: Oslo
Sektor: Privat
Søknadfrist: Snarest
Tiltredelse: 01-09-2023
Stillingstype: Prosjekt

Kontakt

Navn: Marianne Koppang
Epost: marianne.koppang@techconsult.no
Telefon: 90092601

Techconsult er bindeleddet mellom dyktige mennesker og krevende jobber. For en av våre kunder søker vi nå etter 2 Prosjektledere

Stillingens arbeidsoppgaver:

•    For Prosjekt 1: Infrastrukturtiltak stasjoner. Etablere en prosjektorganisasjon med interne og eksterne ressurser for å gjennomføre prosjektet
•    For Prosjekt 2: Tilgjengelighetsprosjektet. Videreføre oppstartede tiltak, oppstart av tiltak og utarbeide en plan for tiltak de neste 4 årene.
•    Sikre gjennomføring og oppfølging av leveransene (ihht. fremdrift, økonomi og kvalitet)
•    Sikre at nødvendig sluttdokumentasjon er i samsvar med Kravforskriften og Sporveiens styringssystem
•    Sikre tilstrekkelig brukerinvolvering

Dine kvalifikasjoner:

•    Må ha erfaring fra norske prosjekter
•    Byggeteknisk kompetanse er et krav
•    Solid erfaring fra gjennomføring av prosjekter i relevante prosjektfaser: planlegge, forprosjekt, detaljprosjektering, bygging inkl. overlevering
•    God forståelse av fremdriftsplanlegging og oppfølging
•    Minimum 3 år relevant utdanning fra universitet, høyskole eller fagskole. Hvis du har sterk og allsidig praksis eller etterutdanning og gode personlige forutsetninger for stillingen, kan vi se bort fra utdanningskravet 
•    Beherske norsk flytende, skriftlig og muntlig
•    Solid erfaring fra byggeprosjekt i forskjellige faser
•    Som erfaren prosjektleder i et firma må du være selvgående, ha høy gjennomføringsevne og være helhetstenkende. 
•    Det er viktig med god organisasjonsforståelse og at du kan bygge gode relasjoner til interne og eksterne samarbeidspartnere 
•    Strukturert, nøyaktig og løsningsorientert 
•    Evne å jobbe selvstendig i det daglige arbeidet

For å være aktuell må du være lokalisert innenfor Europa (fortrinnsvis innenfor EU/EØS). 

Stillingens spesifikasjoner:
Søknadsfristen for denne stillingen er ASAP, men vi vil også vurdere kandidater til lignende eller andre relevante stillinger fortløpende.

Arbeidssted: Oslo
Oppstart: 01.09.2023
Varighet: 30.06.2023 med mulig forlengelse

Techconsult tilbyr deg som ansatt:
•    Markedsmessige betingelser 
•    Faglig utvikling og fleksibilitet gjennom å jobbe i prosjekter hos de største aktørene innen olje-, gass- og landbasert industri
•    God oppfølging av den enkelte medarbeider
•    Forsikringsordninger
•    Sosiale aktiviteter for de ansatte
•    Støtte til fysisk utvikling og trening 

Techconsult vektlegger å være nær våre ansatte, og vi fokuserer på å være en profesjonell, sikker og hyggelig arbeidsgiver hvor du tydelig skal merke at fokus er på deg. 

Har du spørsmål rundt stillingen er det bare å kontakte meg, Marianne Koppang, på e-post: marianne.koppang@techconsult.no
 

Spørsmål rundt stillingen?

Har du spørsmål rundt stillingen er det bare å kontakte oppgitt kontaktperson for denne.