Dokumentstyrer

Dokumentstyrer – 23927

Construction

logo med element

Techconsult AS

Sted: Oslo / Lysaker
Sektor: Privat
Søknadfrist: 25-09-2022
Tiltredelse: Etter avtale
Stillingstype: Prosjekt

Kontakt

Navn: Marianne Koppang
Epost: marianne.koppang@techconsult.no
Telefon: 90092601

Techconsult er bindeleddet mellom dyktige mennesker og krevende jobber. For en av våre kunder søker vi nå etter en ressurs til å hjelpe til innen Dokumentstyrer.

 

Arbeidsoppgaver:

– Ivareta dokumentstyring 
– Følge opp dokumentleveranser gjennom dokumentplanen og sikre korrekt mottak og kvalitetssikring av dokumentleveranser
– Sørge for korrekt distribusjon av dokumentasjon innad i prosjektorganisasjonen for gjennomsyn og godkjenning i henhold til distribusjonsmatrise og kravene slik de er nedfelt i styringssystemet og entrepriser
– Støtte rådgivere og entreprenører i deres arbeid med dokumenter
– Bistå med opplæring og daglig brukerstøtte i Pims365, senere Omega365
– Bistå med etablering og oppdatering av prosedyrer og rutiner innen fagområdet
– Kommunisere ut gjeldende rutiner og drive med kontinuerlig opplæring og støtte

Krav til kompetanse, erfaring og egnethet:

– Relevant utdanning
– Bred erfaring med gjennomføring av dokumentasjonstyring i større utbyggingsprosjekter, gjerne fra byggherres side
– Meget god grunnleggende systemforståelse for prosjektstyringsverktøy
– Meget gode evner til å kommunisere med både fagpersoner og andre
– Erfaring fra, og interesse for, å holde opplæring for større og mindre grupper
– Erfaring fra, og interesse for, å utarbeide gode bruksanvisninger og rutiner
– Det er ønskelig med erfaring fra Pims365
– Det er ønskelig med arbeidserfaring i prosjekter med rådgiver som en tredjepart.

Arbeidssted: Oslo/Lysaker
Oppstart: ASAP
Varighet: 31.12.2023, med opsjon 1+1+1 (maks 4 år)

 

Techconsult tilbyr deg som ansatt:
•    Markedsmessige betingelser 
•    Faglig utvikling og fleksibilitet gjennom å jobbe i prosjekter hos de største aktørene innen olje-, gass- og landbasert industri
•    God oppfølging av den enkelte medarbeider
•    Forsikringsordninger
•    Sosiale aktiviteter for de ansatte
•    Støtte til fysisk utvikling og trening 

 

Techconsult vektlegger å være nær våre ansatte, og vi fokuserer på å være en profesjonell, sikker og hyggelig arbeidsgiver hvor du tydelig skal merke at fokus er på deg. 
Har du spørsmål rundt stillingen er det bare å kontakte meg, Marianne Koppang, på e-post: marianne.koppang@techconsult.no

Questions about the position?

If you have questions regarding the position, get in touch with the contact person above.