• values001
 • values002
 • values003
 • values004
 • values005

Våre fagområder

Ingeniør- og konstruksjonsfag

mann byggVi utfører oppdrag innen følgende fagområder:

 • Rør, stål og mekanisk
 • Elektro, instrument og automasjon
 • Prosess
 • Tele/data
 • Teknisk Sikkerhet
 • Subsea
 • MC og Commissioning
 • Analyse og beregning
 • Bygg og anlegg
 • Samferdsel og infrastruktur
 • Skip

Prosjektadministrative fagområder

I en prosjektorganisasjon er det viktig å ha tilgang til prosjekt-
administrative ressurser i takt med prosjekter og øvrige arbeidsoppgavers utvikling og fremdrift.

Techconsult AS går inn i våre kunders basis og/eller prosjekt-
organisasjoner og yter bistand innen viktige funksjoner som: 

 • Prosjektledelse
 • Prosjektkontroll
 • Innkjøp og kontrakt
 • Materialadministrasjon og logistikk
 • Dokumentkontroll og styring
 • Kvalitetssikring og kvalitetsoppfølging
 • QA/QC
 • HMS
 • RISK
 • HR

Bransjer

Techconsult utfører oppdrag innen en rekke
bransjer

 • Olje & Gass
 • Prosess- og foredlingsindustri
 • Skips- og mekanisk industri
 • Rådgivende virksomhet
 • Bygg/arkitekt/entrepenør
 • Energi
 • Offentlig og halvoffentlig sektor
 • Industri

 
hoved
Last ned vår hovedbrosjyre