• stillinger001
  • stillinger002
  • stillinger003

Stilling ledig 

Supervisor Betong B19390

Techconsult AS is a Norwegian company providing consulting and recruiting services within engineering and project management and control. The company has offices located in Bergen, Oslo, Stavanger, Tønsberg, Aukra, Kristiansund og Molde in Norway and in Teesside, UK. Techconsult AS operates nationally and internationally in markets within Oil&Gas, Civil, Energy, Shipbuilding and land-based industry. www.techconsult.no

Techconsult er bindeleddet mellom dyktige mennesker og krevende jobber. For en av våre kunder søker vi nå etter en Supervisor Betong

Stillingen innebærer utførelse av kontroll og støttefunksjon for betongarbeider både plass-støpt betong og prefabrikkerte elementer, samt kontroll av fremdrift iht. plan for aktiviteter utført av betongentreprenør.

Stillingens arbeidsoppgaver:
• Kontrollere at HMS krav blir fulgt og at disse er en del av de daglige rutiner.
• Utføre plikter iht. ‘HSE my responsibility’
• Rapportere avvik og forbedringspotensialet
• Delta i toolboxmøter
• Implementere kvalitetsstandardene til prosjektet og sørge for at arbeid utføres iht. spesifisert standard.
• Utsjekk i forbindelse med entreprenørs interne sjekklister.
• Utarbeide NCR ved kvalitetsavvik.
• Gi input til MCCR lister. Oppdatere kundes sjekklister i samarbeid med MC
• Holde entreprenør regelmessig oppdatert om prosjektets aktiviteter og aktivt søke informasjon om andre disipliners aktiviteter.
• Utarbeide oppdaterte arbeidsbeskrivelser og sørge for at arbeid utføres iht. disse.
• Informere entreprenør om designutvikling og milepæler.
• Gi input på kundebehandling i møte med kunde.
• Være kritisk til uønsket adferd, kvalitet, men gi positiv tilbakemelding ved godt utført arbeid.
• Rapportere til leder om status på aktiviteter og planlegge kritiske aktiviteter som har innvirkning på prosjektet.
• Delta og følge opp toolboxmøter.
• Ivareta ett sikkert arbeidsmiljø og kontrollere arbeidstillatelser.
• Kontrollere og evaluere bemanning og materialleveranser i forhold til planlagte aktiviteter.
• Kontrollere og koordinere alle aktiviteter innenfor ansvarsområdet. Sikre at leveranser er i samsvar med prosjektets krav.
• Sørge for at det opprettholdes ett positivt arbeidsmiljø.
• Sørge for at disiplinenes aktiviteter møter prosjektets planlagte ferdigstillelsesdatoer.
• Opprettholde optimal bemanning med rett kompetanse.
• Dag for dag planlegging for å levere iht. level 5 plan.
• Sikre full utnyttelse av ressurser.
• Sikre at mengdebudsjettet opprettholdes innenfor 15%
• Følge opp at postbeskrivelse stemmer med materialkvalitet og mengde på site
• Identifisere og implementere forbedringer og kostbesparelser
• Rapportere budsjett overskridelser pr. post i MTO

Dine kvalifikasjoner:
• Fagbrev, teknisk fagskole Anlegg alt. Bachelor med byggeleder erfaring
• Mer enn 7 års erfaring fra oppfølging av arbeider innen anlegg
• Grunnleggende engelsk kunnskaper
• Sertifisert iht NS-EN 13670 UPK3
• Kunnskap om Støpeplaner, herdetiltak, forskaling/armerings lære og utførelsesklasser.
• Kunne bruke informasjon fra oppmålingsrapporter, masseregnskap og postbeskrivelser.
• Kunne bruke Microsoft Office program og 3D-filer for armering, god tegningsforståelse

Stillingens spesifikasjoner:
Søknadsfristen for denne stillingen er ASAP, men vi vil også vurdere kandidater til lignende eller andre relevante stillinger fortløpende.

Arbeidssted: Haugesund
Oppstart: 01.09.19
Varighet: 31.12.19

Techconsult tilbyr deg som ansatt:
• Markedsmessige betingelser
• Faglig utvikling og fleksibilitet gjennom å jobbe i prosjekter hos de største aktørene innen olje-, gass- og landbasert industri
• God oppfølging av den enkelte medarbeider
• Forsikringsordninger
• Sosiale aktiviteter for de ansatte
• Støtte til fysisk utvikling og trening

Techconsult vektlegger å være nær våre ansatte, og vi fokuserer på å være en profesjonell, sikker og hyggelig arbeidsgiver hvor du tydelig skal merke at fokus er på deg.
Har du spørsmål rundt stillingen er det bare å kontakte meg, Eldfrid Vågane, på e-post: eldfrid.vaagane@techconsult.no

Sted Haugesund

Sektor Privat

Søknadsfrist 2019-04-25

Tiltredelse n/a

Søknadsskjema http://techconsult.no/stillinger/sok-pa-stillinger?jobcode=19390

Kontakt

Navn Eldfrid Vågane

Epost eldfrid.vaagane@techconsult.no

Telefon +47 930 02 152