• stillinger001
  • stillinger002
  • stillinger003

Stilling ledig 

Supervisor Struktur 19391

Techconsult AS is a Norwegian company providing consulting and recruiting services within engineering and project management and control. The company has offices located in Bergen, Oslo, Stavanger, Tønsberg, Aukra, Kristiansund og Molde in Norway and in Teesside, UK. Techconsult AS operates nationally and internationally in markets within Oil&Gas, Civil, Energy, Shipbuilding and land-based industry. www.techconsult.no

Techconsult er bindeleddet mellom dyktige mennesker og krevende jobber. For en av våre kunder søker vi nå etter en Supervisor Struktur.

Stillingen innebærer utførelse av kontroll og støttefunksjon for prefab produksjon og installasjon stålarbeider og tilhørende overflatebehandling, samt kontroll av fremdrift iht. plan for aktiviteter utført av stål-entreprenør.

Ansvarsområde:
 
HMS
• Kontrollere at HMS krav blir fulgt og at disse er en del av de daglige rutiner.
• Utføre plikter iht. ‘HSE my responsibility’
• Rapportere avvik og forbedringspotensialet
• Delta i toolbox møter
 
Kvalitet
• Implementere kvalitetsstandardene til prosjektet og sørge for at arbeid utføres iht. spesifisert standard, med vekt på NS-EN 1090.
• Utsjekk i forbindelse med entreprenørs interne sjekklister.
• Utarbeide NCR ved kvalitetsavvik.
• Gi input til MCCR-lister. Oppdatere kundes sjekklister i samarbeid med MC.
 
Teknisk, oppfølging og kommunikasjon
• Holde entreprenør regelmessig oppdatert om prosjektets aktiviteter og aktivt søke informasjon om andre disipliners aktiviteter.
• Utarbeide oppdaterte arbeidsbeskrivelser og sørge for at arbeid utføres iht. disse.
• Informere entreprenør om designutvikling og milepæler.
• Gi input på kundebehandling i møte med firmaets kunde.
• Være kritisk til uønsket adferd, kvalitet, men gi positiv tilbakemelding ved godt utført arbeid.
• Rapportere til leder om status på aktiviteter og planlegge kritiske aktiviteter som har innvirkning på prosjektet.
• Delta og følge opp toolboxmøter.
• Ivareta ett sikkert arbeidsmiljø og kontrollere arbeidstillatelser.
• Kontrollere og evaluere bemanning og material leveranser i forhold til planlagte aktiviteter.
• Kontrollere og koordinere alle aktiviteter innenfor ansvarsområde. Sikre at leveranser i er i samsvar med prosjektets krav.
• Sørge for at det opprettholdes ett positivt arbeidsmiljø.
 
Fremdrift og produktivitet
• Sørge for at disiplinenes aktiviteter møter prosjektets planlagte ferdigstillelsesdatoer.
• Opprettholde optimal bemanning med rett kompetanse.
• Dag for dag planlegging for å levere iht. level 5 plan
• Sikre full utnyttelse av ressurser.
 
Kost og budsjett
• Sikre at mengdebudsjettet opprettholdes innenfor 15%.
• Følge opp at post-beskrivelse stemmer med materialkvalitet og mengde på site.
• Identifisere og implementere forbedringer og kostbesparelser
• Rapportere budsjett overskridelser pr. post i MTO
 
Generelle krav
• Ansvar kan ikke delegeres til leverandør
• Kvalitet- og HMS-ansvar går i linjen.
 
Krav til utdannelse:
• Fagbrev/teknisk fagskole, Koordinator iht ISO 14731EXC 3, alt. Bachelor med struktur/material erfaring
 
Krav till arbeidserfaring:
•  Mer enn 7 års erfaring fra oppfølging av arbeider innen bygg

Krav til kvalifikasjoner:
• Grunnleggende engelsk kunnskaper
• Sertifisert iht NS-EN ISO 14731, NS-EN287-1
• Kunnskap om sveisemetoder/prosedyrer, konstruksjonsstål, trekketabeller og FROSIO krav og utførelsesklasser.
• Kunne bruke informasjon fra oppmålingsrapporter, masseregnskap og postbeskrivelser.
• Kunne bruke MS office, Microstation, AutoCAD, Sketch up og Navis work.

Stillingens spesifikasjoner:

Søknadsfristen for denne stillingen er ASAP, men vi vil også vurdere kandidater for lignende, evt. andre aktuelle stillinger fortløpende.

Arbeidssted: Haugesund
Oppstart: 01.09.19
Varighet: 28.02.20

Techconsult tilbyr deg som ansatt:
• Markedsmessige betingelser
• Faglig utvikling og fleksibilitet gjennom å jobbe i prosjekter hos de største aktørene innen olje-, gass- og landbasert industri
• God oppfølging av den enkelte medarbeider
• Forsikringsordninger
• Sosiale aktiviteter for de ansatte
• Støtte til fysisk utvikling og trening
Techconsult legger stor vekt på å være nær sine ansatte, og være en profesjonell, trygg og hyggelig arbeidsgiver der du tydelig skal merke at du er i fokus.
Har du spørsmål rundt stillingen er det bare å kontakte meg, Eldfrid Vågane, på e-post: eldfrid.vaagane@techconsult.no

 

 

Sted Haugesund

Sektor Privat

Søknadsfrist 2019-04-26

Tiltredelse n/a

Søknadsskjema http://techconsult.no/stillinger/sok-pa-stillinger?jobcode=19391

Kontakt

Navn Eldfrid Vågane

Epost eldfrid.vaagane@techconsult.no

Telefon +47 930 02 152