• stillinger001
  • stillinger002
  • stillinger003

Stilling ledig

Kvalitetsrådgiver O23711

Techconsult AS er et norskeid konsulentselskap som i mer enn 20 år har levert konsulent- og rekrutteringstjenester til oppdragsgivere innen tekniske fagområder, prosjektledelse og prosjektadministrasjon. Selskapet ble stiftet i 1999, og har kontorer i Bergen, Oslo and Stavanger. Techconsult AS opererer nasjonalt og internasjonalt i segmentene Olje & Gass, Bygg/Infrastruktur, Energi & Miljø og Data/IT mot privat og offentlig sektor. Selskapet har som målsetting å være en viktig del av våre kunders verdikjede gjennom å tilby kvalitative tjenester og løsninger i et moderne, fokusert og velfundamentert konsept.

Techconsult er bindeleddet mellom dyktige mennesker og krevende jobber. For en av våre kunder søker vi nå etter kvalitetsrådgiver.


Kunden har behov for en ressurs som har kompetanse til å bidra til reelle forbedringer i prosjektgjennomføringen i særlig i detalj og byggefasen og videre i driftsfasen. Som rådgiver innen fagområdene kvalitet og usikkerhet vil kandidaten få ansvaret for å følge opp alle aspekter innen fagområdet i planlegging, prosjektering og gjennomføring av investeringsprosjektene. Kandidaten vil inngå i avdelingen Kvalitet og Sikkerhet, som omfatter fagområdene Kvalitet- og Usikkerhetsstyring, HMS , RAMS, Ytre Miljø. Avdelingen støtter prosjektet Fornebubanen og kandidaten vil bidra inn i leveransene som beskrevet i arbeidsoppgavene.
Arbeidsoppgaver:

• Ivareta rollen som koordinator usikkerhetsstyring i delprosjekter

• Bistå i planlegging og gjennomføring av internkontroll i virksomheten.

• Støtte prosjektledere innen kvalitets- og usikkerhetsstyring

• Støtte prosjektleder og byggeleder i systematisk ferdigstillelse

• Ansvarlig for etablering og vedlikehold av usikkerhetsregistre og kontrollplaner i prosjektentreprisene, samt støtte prosjektleder og byggeleder i oppfølging av disse

• Bidra i virksomhetens kontinuerlige lean og forbedringsarbeid

• Fasilitere og utarbeide rotårsaksanalyser

• Utføre rollen som koordinator i avviksprosesser

• Utvikle og vedlikeholde prosedyrer, sjekklister og maler for å sikre kvalitetsstyring i prosjektgjennomføringen

• Sørge for at prosjektet er nødvendig oppdatert på prosedyrer og regelverk innenfor fagområdet.

• Følge opp gjennomføring av krav og kontrollplaner i prosjektet i ulike faser gjennom stikkprøver og rapportering

• Veilede og drive opplæring innen fagområdet i egen organisasjon og hele leverandørkjeden i leveranseprosjektet

• Bistå i sertifiseringsarbeidet for virksomheten (Miljøfyrtårn og ISO 9001 & 14001), samt interne og eksterne revisjoner

• Følge opp entreprenørenes leveranser til slutt- og ferdigstillelsesdokumentasjon
Krav til kompetanse, erfaring og egnethet:


• Fortrinnsvis mastergrad. Lang erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning

• Minimum 3 års erfaring fra en tilsvarende rolle innenfor bygg og anlegg

• Kompetanse til selvstendig å gjennomføre ulike typer rotårsaksanalyser, inkludert 8D analyser

• Erfaring med prosesskartlegging og forbedring av arbeidsprosesser er en fordel

• Dokumentert erfaring med revisjon av virksomheter  God kjennskap til miljøregelverk, ISO-standarder og relevante ISO sertifiseringer (9001 og 14001)

• Erfaring med gjennomføring og oppfølging av usikkerhetsanalyser og styring av usikkerhet

• Erfaring med bruk av systematisk ferdigstillelse for sluttkontroll av leveranser

• Gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsferdigheter

• Komfortabel med å utfordre omgivelsene og vil bidra til endring innen bransjen

• Initiativrik og løsningsorientert

• Strukturert og målrettet i arbeidet

• En person med godt humør og som liker å jobbe i tverrfaglige team

• Strukturert, målrettet og sikkerhetsorientert

• Gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsferdigheter, både engelsk og norsk.


Du må kunne representere/være lojal til Oslo kommunes og kundens verdier og kultur.

Kvalitetsrådgiver vil bli brukt på tvers i delprosjekter.

Estimert omfang er inntil 100% stilling, og ønsket oppstart er snarest.

Varighet av oppdraget er ett år fra oppstart, med opsjon på forlengelse 1 + 1 + 1 år. Prosjektet kan omdisponere Kvalitetsrådgiver ved behov, for eksempel ved bruk av faste ansatte.

Arbeidssted blir primært på hovedkontoret på Lysaker Torg men også langs traseen på RiggeneFor å være aktuell må du være lokalisert innenfor Europa (fortrinnsvis innenfor EU/EØS).


Stillingens spesifikasjoner:


Søknadsfristen for denne stillingen er ASAP, men vi vil også vurdere kandidater til lignende eller andre relevante stillinger fortløpende.

Arbeidssted: Oslo/Fornebu

Oppstart: snarest

Varighet: 1 aå med muligheter på forlengelse
Techconsult tilbyr deg som ansatt:


• Markedsmessige betingelser

• Faglig utvikling og fleksibilitet gjennom å jobbe i prosjekter hos de største aktørene innen olje-, gass- og landbasert industri

• God oppfølging av den enkelte medarbeider

• Forsikringsordninger

• Sosiale aktiviteter for de ansatte

• Støtte til fysisk utvikling og trening


Techconsult vektlegger å være nær våre ansatte, og vi fokuserer på å være en profesjonell, sikker og hyggelig arbeidsgiver hvor du tydelig skal merke at fokus er på deg.

Har du spørsmål rundt stillingen er det bare å kontakte meg, Marianne Koppang, på e-post: marianne.koppang@techconsult.no
Sted Oslo/Fornebu

Sektor Offentlig

Søknadsfrist Snarest

Tiltredelse n/a

Søknadsskjema http://techconsult.no/stillinger/sok-pa-stillinger?jobcode=23711

Kontakt

Navn Marianne Koppang

Epost marianne.koppang@techconsult.no

Telefon +47 900 92 601