• stillinger001
  • stillinger002
  • stillinger003

Stilling ledig

Planlegger O23631

Techconsult AS is a Norwegian company providing consulting and advisory services to clients in the engineering and construction disciplines and project management services. The company has offices in Bergen, Oslo, Stavanger and Molde in Norway and a branch office in Teesside, UK. Techconsult AS operates nationally and internationally in markets within the Offshore, Energy, Construction, Shipbuilding and land-based industry.

Techconsult er bindeleddet mellom dyktige mennesker og krevende jobber. For en av våre kunder søker vi nå etter PlanleggerStillingens arbeidsoppgaver:


Bistå med:

• Koordinere og bistå med utarbeidelse av planverk for de ulike programmene – detaljnivå vil være forskjellig avhengig av programmets status.

• Bistå programledelse med tids- og fremdriftsrapportering

• Bistå Programlederne i styring og oppfølging, samt å sikre overblikk over avhengigheter og forutsetninger i det enkelte program og sammenhengene til andre programmer, samt byggherre

• Bidra i utvikling og standardisering av fagområdet på tvers av programmene


Ansvar for:

• Ansvar for fremdriftsplanlegging i programmene som grunnlag for koordinering og rapportering

• Tett samarbeid med programmene om planlegging og gjennomføring i tråd med programmenes tidslinjer og avhengigheter

• Systematisere, sammenstille og analysere planer og fremdriftsdata

• Setter milepæler og kritisk linje gjennom å være tett involvert med de ulike fagmiljøene i programmene

• Forberede sak, planer og statusrapportering til ulike styrende organerDine kvalifikasjoner:


Kandidaten SKAL oppfylle følgende kompetanse krav:

• Senior planlegger med erfaring fra store og komplekse prosjekter

• Erfaring med fremdriftsplanlegging og kontraktsoppfølging fra større utbyggings- eller vedlikeholdsprosjekter

• Bred erfaring med bruk av planleggingsverktøy

• Gode muntlige og skriftlige fremstillingsevner.


I tillegg til overstående vil det legges særdeles vekt på

• gjennomføringskraft,

• leveranseevne ,

• evne til å jobbe i team

Kandidat må være lokalisert i Europa.Stillingens spesifikasjoner:

Søknadsfristen for denne stillingen er ASAP, men vi vil også vurdere kandidater til lignende eller andre relevante stillinger fortløpende.


Arbeidssted: Oslo

Oppstart: Juni 2022

Varighet: Desember 2022, med mulighet til forlengelseTechconsult tilbyr deg som ansatt:

• Markedsmessige betingelser

• Faglig utvikling og fleksibilitet gjennom å jobbe i prosjekter hos de største aktørene innen olje-, gass- og landbasert industri

• God oppfølging av den enkelte medarbeider

• Forsikringsordninger

• Sosiale aktiviteter for de ansatte

• Støtte til fysisk utvikling og trening


Techconsult vektlegger å være nær våre ansatte, og vi fokuserer på å være en profesjonell, sikker og hyggelig arbeidsgiver hvor du tydelig skal merke at fokus er på deg.

Har du spørsmål rundt stillingen er det bare å kontakte meg, Marianne Koppang, på e-post: marianne.koppang@techconsult.no


Sted Oslo

Sektor Privat

Søknadsfrist Snarest

Tiltredelse n/a

Søknadsskjema http://techconsult.no/stillinger/sok-pa-stillinger?jobcode=23631

Kontakt

Navn Marianne Koppang

Epost marianne.koppang@techconsult.no

Telefon +47 900 92 601