• stillinger001
  • stillinger002
  • stillinger003

Stilling ledig

SENIORINGENIØR MEKANISK  B23592

Techconsult AS er et norskeid konsulentselskap som i mer enn 20 år har levert konsulent- og rekrutteringstjenester til oppdragsgivere innen tekniske fagområder, prosjektledelse og prosjektadministrasjon. Selskapet ble stiftet i 1999, og har kontorer i Bergen, Oslo, Stavanger og Molde. Techconsult AS opererer nasjonalt og internasjonalt i segmentene Olje & Gass, Bygg/Infrastruktur, Energi & Miljø og Data/IT mot privat og offentlig sektor. Selskapet har som målsetting å være en viktig del av våre kunders verdikjede gjennom å tilby kvalitative tjenester og løsninger i et moderne, fokusert og velfundamentert konsept.

Techconsult er bindeleddet mellom dyktige mennesker og krevende jobber. For en av våre kunder søker vi nå etter SENIORINGENIØR MEKANISK 


Stillingens arbeidsoppgaver:

Arbeidsoppgaver som fagingeniør/ prosjektingeniør i studiefase og gjennomføringsfase av PPC-prosjekter:

• Disipliningeniør i tidligfasestudier

• Disiplinleder og/eller prosjekteringsleder i studier

• Være pådriver i å utvikle optimale konsepter med tanke på kost og kvalitet

• Utarbeide teknisk underlag for utsetting av oppdrag/innkjøp

• Oppfølging av oppdrag/innkjøp etter kontraktsinngåelse

• Bidra til leveransene i studierapporter

• Sikre at systemer og utstyr er designet ihht. disiplinkrav i EPC og FC-kontrakter

• Sikre omforening av tekniske løsninger med Selskapets basisorganisasjon (teknisk og drift)

• Sikre at EPC- og FC-kontraktørs leveranser er ihht. gjeldende Selskapets «best practice».

• Assistere i EPC- og FC-kontraktørs forberedelser, verifikasjon og oppfølging av innkjøpspakker.

• Sjekke at underleverandørdokumentasjon er ihht. Selskapets krav

• Oppfølging av tekniske klarifikasjoner innen mekanisk disiplin

• Planlegge, utføre og følge opp verifikasjoner

• Bidra til at endringer i prosjekt blir redusert til et minimum


Dine kvalifikasjoner:

• Må ha erfaring fra norske prosjekter

• Mer enn ti års erfaring innen:

• Mulighetsstudier, konsept- og FEED-studier, samt gjennomføringsprosjekt

• Rør og rørdesign, statisk, mekanisk utstyr

• Teknisk flerfaglig koordinering

• Lang erfaring fra Kårstø / Selskapets-prosjekter

• Selvgående innen SAP, NavisWorks, PIMS, Docmap, Procosys, STID, PDMS utstyrs- og rørdesign.

• God kjennskap til Selskapets tekniske kravspesifikasjoner og styrende dokumentasjon.

• Språk: Norsk og Engelsk

Kandidat må være lokalisert i Europa.


Stillingens spesifikasjoner:

Søknadsfristen for denne stillingen er ASAP, men vi vil også vurdere kandidater til lignende eller andre relevante stillinger fortløpende.


Arbeidssted: Haugesund

Oppstart: asap

Varighet: 31.03.23


Techconsult tilbyr deg som ansatt:

• Markedsmessige betingelser

• Faglig utvikling og fleksibilitet gjennom å jobbe i prosjekter hos de største aktørene innen olje-, gass- og landbasert industri

• God oppfølging av den enkelte medarbeider

• Forsikringsordninger

• Sosiale aktiviteter for de ansatte

• Støtte til fysisk utvikling og trening


Techconsult vektlegger å være nær våre ansatte, og vi fokuserer på å være en profesjonell, sikker og hyggelig arbeidsgiver hvor du tydelig skal merke at fokus er på deg.

Har du spørsmål rundt stillingen er det bare å kontakte meg, Nina Fjeldstad, på e-post: nina.fjeldstad@techconsult.no


Sted Haugesund

Sektor Privat

Søknadsfrist Snarest

Tiltredelse n/a

Søknadsskjema http://techconsult.no/stillinger/sok-pa-stillinger?jobcode=23592

Kontakt

Navn Nina Fjeldstad

Epost nina.fjeldstad@techconsult.no

Telefon +47 45 81 42 90