• stillinger001
  • stillinger002
  • stillinger003

Stilling ledig

Prosjektleder 23298

Techconsult AS er et norskeid konsulentselskap som i mer enn 20 år har levert konsulent- og rekrutteringstjenester til oppdragsgivere innen tekniske fagområder, prosjektledelse og prosjektadministrasjon. Selskapet ble stiftet i 1999, og har kontorer i Bergen, Oslo, Stavanger og Molde. Techconsult AS opererer nasjonalt og internasjonalt i segmentene Olje & Gass, Bygg/Infrastruktur, Energi & Miljø og Data/IT mot privat og offentlig sektor. Selskapet har som målsetting å være en viktig del av våre kunders verdikjede gjennom å tilby kvalitative tjenester og løsninger i et moderne, fokusert og velfundamentert konsept.

Techconsult er bindeleddet mellom dyktige mennesker og krevende jobber. For en av våre kunder søker vi nå etter Prosjektleder


Stillingens arbeidsoppgaver:

• Prosjektleder har ansvar for å gjennomføre prosjekt(er) i samsvar med prosjektmandat og i tråd med gjeldende lover og internt styringssystem.

• Helhetlig ansvar for prosjektets fremdrift, økonomi, kvalitet og HMS

• Sikre leveranse av produkt og dokumentasjon med forventet kvalitet som når de mål som er gitt av mandatet.

• Ivareta rollen som byggherrens representant ihht Byggherreforskriften

• Etablere og lede prosjektorganisasjonen

• Etablere et godt miljø og samarbeid i hele prosjektorganisasjonen og sørge for involvering og eierskap til prosjektets mål, herunder avholde prosjektmøter

• Gjennomføre prosjektmedarbeidersamtaler

• Sikre godt samarbeid med interne og eksterne samarbeidspartnere, interessenter og leverandører

• Bidra til erfaringsoverføring mellom prosjekter og til å styrke selskapets evne til god prosjektgjennomføring


Dine kvalifikasjoner:

• Solid erfaring i gjennomføring av sammensatte byggeprosjekter med mange interessenter og tøffe krav til fremdrift og kostnader.

• Solid erfaring fra gjennomføring av prosjekter etter NS8405 (og NS8407).

• God forståelse for fremdriftsplanlegging og oppfølging.

• Generell bygg- og anleggsfaglig bakgrunn og innsikt er viktig i disse prosjektene, eventuelt spisset med elektrofaglig kompetanse

• God kjennskap til selskapets systemer og prosjekter

• Erfaring fra komplekse rehabiliteringsprosjekt

• Erfaring med programstyring. (Flere pågående prosjekter som innvirker på hverandre)

• Erfaring med selskapets infrastruktur (Skinne og vekselbytte)

• Erfaring med nybygg

• Prince2 sertifisering

• Prosjektet krever en strukturert tilnærming og evne til god kommunikasjon med flere parallelle interessenter


Stillingens spesifikasjoner:

Søknadsfristen for denne stillingen er ASAP, men vi vil også vurdere kandidater til lignende eller andre relevante stillinger fortløpende.


Arbeidssted: Oslo

Oppstart: asap

Varighet: 31.12.2022 med opsjon om forlengelse og med mulig opp/ nedtrapping av stillingsprosent.

Omfang: 50 – 100%


Techconsult tilbyr deg som ansatt:

• Markedsmessige betingelser

• Faglig utvikling og fleksibilitet gjennom å jobbe i prosjekter hos de største aktørene innen olje-, gass- og landbasert industri

• God oppfølging av den enkelte medarbeider

• Forsikringsordninger

• Sosiale aktiviteter for de ansatte

• Støtte til fysisk utvikling og trening


Techconsult vektlegger å være nær våre ansatte, og vi fokuserer på å være en profesjonell, sikker og hyggelig arbeidsgiver hvor du tydelig skal merke at fokus er på deg.

Har du spørsmål rundt stillingen er det bare å kontakte meg, Ronny Meyer, på e-post: ronny.meyer@techconsult.no


Sted Oslo

Sektor Privat

Søknadsfrist Snarest

Tiltredelse n/a

Søknadsskjema http://techconsult.no/stillinger/sok-pa-stillinger?jobcode=23298

Kontakt

Navn Ronny Meyer

Epost ronny.meyer@techconsult.no

Telefon +47 901 90 223