• stillinger001
  • stillinger002
  • stillinger003

Stilling ledig

Prosjektcontroller O23019

Techconsult AS is a Norwegian company providing consulting and advisory services to clients in the engineering and construction disciplines and project management services. The company has offices in Bergen, Oslo, Stavanger and Molde in Norway and a branch office in Teesside, UK. Techconsult AS operates nationally and internationally in markets within the Offshore, Energy, Construction, Shipbuilding and land-based industry.

Techconsult er bindeleddet mellom dyktige mennesker og krevende jobber. For en av våre kunder søker vi nå etter Prosjektcontroller


Stillingens arbeidsoppgaver:

• Oppgavene er varierte, men kjerneoppgavene vil være klassiske oppgaver innenfor prosjektstyring og kostnadsoppfølging. Dette innebærer blant annet oppfølging av budsjett, kostnader og prognoser i de ulike kontraktene i prosjektet, bistand til prosjektlederne med endringshåndtering og prognoserapportering, fakturabehandling og deltakelse i kontraktsmøter.


Andre oppgaver kan være:

• Opplæring av brukere (både byggherre, rådgivere og entreprenører) av Pims365/Omega365 som verktøy, med utgangspunkt i relevante rutiner og prosedyrer i prosjektet

• Bistand i utarbeidelse av konkurransegrunnlag og evaluering av tilbud i anskaffelser

• Bistå områdeleder prosjektstøtte med andre oppgaver som naturlig faller inn under avdelingens oppgaver


Dine kvalifikasjoner:

• Må ha erfaring fra norske prosjekter

• Bachelorgrad i økonomi/ingeniør eller tilsvarende

• Erfaring med økonomistyring og kostnadsoppfølging i kompliserte bygge- og anleggsprosjekter, gjerne sykehusprosjekter

• Generelt god systemkompetanse

• Gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsevner

• Høy gjennomføringsevne, selvstendig og proaktiv

• Nøyaktig, ryddig og strukturert

• Faglig engasjert og endringsvillig

• Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner

Kandidat må være lokalisert i Europa.


Stillingens spesifikasjoner:

Søknadsfristen for denne stillingen er ASAP, men vi vil også vurdere kandidater til lignende eller andre relevante stillinger fortløpende.

Arbeidssted: Drammen

Oppstart: Oppstart snarest og senest ultimo april 2022

Varighet: 2 år med opsjon for ytterligere forlengelse


Techconsult tilbyr deg som ansatt:

• Markedsmessige betingelser

• Faglig utvikling og fleksibilitet gjennom å jobbe i prosjekter hos de største aktørene innen olje-, gass- og landbasert industri

• God oppfølging av den enkelte medarbeider

• Forsikringsordninger

• Sosiale aktiviteter for de ansatte

• Støtte til fysisk utvikling og trening

Techconsult vektlegger å være nær våre ansatte, og vi fokuserer på å være en profesjonell, sikker og hyggelig arbeidsgiver hvor du tydelig skal merke at fokus er på deg.

Har du spørsmål rundt stillingen er det bare å kontakte meg, Marianne Koppang, på e-post: marianne.koppang@techconsult.no


Sted Drammen

Sektor Privat

Søknadsfrist Snarest

Tiltredelse n/a

Søknadsskjema http://techconsult.no/stillinger/sok-pa-stillinger?jobcode=23019

Kontakt

Navn Marianne Koppang

Epost marianne.koppang@techconsult.no

Telefon +47 900 92 601