• stillinger001
  • stillinger002
  • stillinger003

Stilling ledig

Elektroingeniør O22953

Techconsult AS is a Norwegian company providing consulting and advisory services to clients in the engineering and construction disciplines and project management services. The company has offices in Bergen, Oslo, Stavanger and Molde in Norway and a branch office in Teesside, UK. Techconsult AS operates nationally and internationally in markets within the Offshore, Energy, Construction, Shipbuilding and land-based industry.

Techconsult er bindeleddet mellom dyktige mennesker og krevende jobber. For en av våre kunder søker vi nå etter Elektroingeniør


Stillingens arbeidsoppgaver:

• Minimum 5 års erfaring fra multidisipline olje-og gass prosjekter med ansvar for elektrodesign og elektrosystemer, fortrinnsvis modifikasjonsprosjekter

• Gode samarbeidsegenskaper, god forståelse av samhandlingen og kompleksiteten i et modifikasjonsprosjekt

• Erfaring fra å definere krav til utstyr, lage teknisk underlag til utstyret, være teknisk ansvarlig for innkjøp av dette og kvalitetssjekke dokumentasjon og utstyr.

• Erfaring fra å utarbeide designunderlag, utføre anleggsbefaring, evaluere type og leverandører, vurdere installasjonsmetode, samt lage underlag for installasjon.

• Erfaring og inngående kjennskap til relevante direktiver med tilhørende harmoniserte standarder, som f.eks ATEX, samt internasjonale standarder som IEC. Erfaring med Equinors tekniske kravspesifikasjoner (TR’er) og NORSOK kan være en fordel, men ikke et krav


Dine kvalifikasjoner:

• Må ha erfaring fra norske prosjekter

• Bachelor eller høyere innenfor elektrofaget.

• Dokument- og tegningsreview, kartlegging og identifisering av scope i FEED

• Utarbeide designunderlag for estimering, plan og innkjøp i FEED og gjennomføring

• Formidle og presentere arbeid i FEED-fasen

• Oppdatere tegningsunderlag

• Utføre systemanalyser og beregninger innen last, kortslutning og dimensjonering

• Utarbeide teknisk spesifikasjon for innkjøp

• Teknisk oppfølging av innkjøpspakker

• Site survey (UK, Frankrike, Tyskland, Belgia)


Krav til språk :

• Engelsk er arbeidsspråket i prosjektet, det stilles krav til gode kunnskaper innen engelsk skriftlig og muntlig.


Ønskelig erfaring med verktøy:

• E-plan

• CANECO

• SmartPlant Electrical

• FEBDOK

• Tracecalc

• MS Visio

• PIMS

• MS office

Kandidat må være lokalisert i Europa.


Stillingens spesifikasjoner:

Søknadsfristen for denne stillingen er ASAP, men vi vil også vurdere kandidater til lignende eller andre relevante stillinger fortløpende.

Arbeidssted: Oslo/Sandefjord

Oppstart: asap

Varighet: ett år eller mer


Techconsult tilbyr deg som ansatt:

• Markedsmessige betingelser

• Faglig utvikling og fleksibilitet gjennom å jobbe i prosjekter hos de største aktørene innen olje-, gass- og landbasert industri

• God oppfølging av den enkelte medarbeider

• Forsikringsordninger

• Sosiale aktiviteter for de ansatte

• Støtte til fysisk utvikling og trening

Techconsult vektlegger å være nær våre ansatte, og vi fokuserer på å være en profesjonell, sikker og hyggelig arbeidsgiver hvor du tydelig skal merke at fokus er på deg.

Har du spørsmål rundt stillingen er det bare å kontakte meg, Mona Foss, på e-post: mona.foss@techconsult.no


Sted Oslo/Sandefjord

Sektor Privat

Søknadsfrist Snarest

Tiltredelse n/a

Søknadsskjema http://techconsult.no/stillinger/sok-pa-stillinger?jobcode=22953

Kontakt

Navn Mona Foss

Epost mona.foss@techconsult.no

Telefon + 47 481 03 383