• stillinger001
  • stillinger002
  • stillinger003

Stilling ledig

Automasjons Ingeniør O22952

Techconsult AS is a Norwegian company providing consulting and advisory services to clients in the engineering and construction disciplines and project management services. The company has offices in Bergen, Oslo, Stavanger and Molde in Norway and a branch office in Teesside, UK. Techconsult AS operates nationally and internationally in markets within the Offshore, Energy, Construction, Shipbuilding and land-based industry.

Techconsult er bindeleddet mellom dyktige mennesker og krevende jobber. For en av våre kunder søker vi nå etter Automasjons Ingeniør


Stillingens arbeidsoppgaver:

• Dokument og tegningsreview, kartlegging og identifisering av scope i FEED

• Utarbeide retningslinjer og spesifikasjoner for sikkerhets og automasjonssystemer (SAS)

• Definere og utarbeide løsninger for PCS, PSD, ESD, B&G og PDCS systemer

• Utarbeide C&E, SCD, sekvensdiagram, FS, IO liste og tilsvarende

• Deltakelse på FAT og SAT

• Site survey (UK, Frankrike, Tyskland, Belgia)


Dine kvalifikasjoner:

• Må ha erfaring fra norske prosjekter

• Minimum Bachelor eller høyere

• Minimum 5 års erfaring med automasjonsleveranser fra multidisipline olje-og gass prosjekter, fortrinnsvis modifikasjonsprosjekter.

• Gode samarbeidsegenskaper, god forståelse av samhandlingen og kompleksiteten i et modifikasjonsprosjekt.

• Erfaring og inngående kjennskap til automasjonsdesign, relevante EU-direktiver med tilhørende harmoniserte standarder samt internasjonale standarder. Erfaring med Equinors tekniske kravspesifikasjoner (TR’er) og NORSOK kan være en fordel, men ikke et krav.

• Erfaring fra å utarbeide SAS underlag som C&E, SCD, funksjonsbeskrivelser (FS) og annen dokumentasjon som beskriver implementering av ny/endret kontrollsystemlogikk.

• Erfaring fra samarbeid med og FAT hos kontrollsystemleverandør.


Ønskelig erfaring med verktøy:

• Smartplant

• Visio

• MS office

• PIMS


Krav til språk:

Engelsk er arbeidsspråket i prosjektet, det stilles krav til gode kunnskaper innen engelsk skriftlig og muntlig

Kandidat må være lokalisert i Europa.


Stillingens spesifikasjoner:

Søknadsfristen for denne stillingen er ASAP, men vi vil også vurdere kandidater til lignende eller andre relevante stillinger fortløpende.

Arbeidssted: Oslo/Sandefjord

Oppstart: asap

Varighet: ett år eller mer


Techconsult tilbyr deg som ansatt:

• Markedsmessige betingelser

• Faglig utvikling og fleksibilitet gjennom å jobbe i prosjekter hos de største aktørene innen olje-, gass- og landbasert industri

• God oppfølging av den enkelte medarbeider

• Forsikringsordninger

• Sosiale aktiviteter for de ansatte

• Støtte til fysisk utvikling og trening


Techconsult vektlegger å være nær våre ansatte, og vi fokuserer på å være en profesjonell, sikker og hyggelig arbeidsgiver hvor du tydelig skal merke at fokus er på deg.

Har du spørsmål rundt stillingen er det bare å kontakte meg, Mona Foss, på e-post: mona.foss@techconsult.no


Sted Oslo/Sandefjord

Sektor Privat

Søknadsfrist Snarest

Tiltredelse n/a

Søknadsskjema http://techconsult.no/stillinger/sok-pa-stillinger?jobcode=22952

Kontakt

Navn Mona Foss

Epost mona.foss@techconsult.no

Telefon + 47 481 03 383