• stillinger001
  • stillinger002
  • stillinger003

Stilling ledig

Instrument ingeniør 22951

Techconsult AS er et norskeid konsulentselskap som i mer enn 20 år har levert konsulent- og rekrutteringstjenester til oppdragsgivere innen tekniske fagområder, prosjektledelse og prosjektadministrasjon. Selskapet ble stiftet i 1999, og har kontorer i Bergen, Oslo, Stavanger og Molde. Techconsult AS opererer nasjonalt og internasjonalt i segmentene Olje & Gass, Bygg/Infrastruktur, Energi & Miljø og Data/IT mot privat og offentlig sektor. Selskapet har som målsetting å være en viktig del av våre kunders verdikjede gjennom å tilby kvalitative tjenester og løsninger i et moderne, fokusert og velfundamentert konsept.

Techconsult er bindeleddet mellom dyktige mennesker og krevende jobber. For en av våre kunder søker vi nå etter Instrument ingeniør.


Kompetanse og erfaring:


• Minimum 5 års erfaring fra multidisipline olje-og gass prosjekter med ansvar for instrumentering. fortrinnsvis modifikasjonsprosjekter

• Gode samarbeidsegenskaper, god forståelse av samhandlingen og kompleksiteten i et modifikasjonsprosjekt

• Feltinstrumenteringserfaring: fra å definere krav til utstyr, lage teknisk underlag til utstyret, være teknisk ansvarlig for innkjøp av dette og kvalitetssjekke dokumentasjon og utstyr.

• Erfaring fra å utarbeide designunderlag, utføre anleggsbefaring, evaluere type og leverandører, vurdere installasjonsmetode, samt lage underlag for installasjon av instrumentering. Erfaring og inngående kjennskap til relevante direktiver med tilhørende harmoniserte standarder, som f.eks ATEX, samt internasjonale standarder som IEC. Erfaring med Equinors tekniske kravspesifikasjoner (TR’er) og NORSOK kan være en fordel, men ikke et krav.


Typiske arbeidsoppgaver:


• Dokument- og tegningsreview, kartlegging og identifisering av scope i FEED

• Utarbeide designunderlag for estimering, plan og innkjøp i FEED og gjennomføring

• Formidle og presentere arbeid i FEED-fasen

• Oppdatere tegningsunderlag

• Utarbeide underlag og arbeidspakker for installasjon

• Bestilling og oppfølging av nødvendig materiell, både pakkeinnkjøp og bulk.

• Være selvstendig ansvarlig for alle instrument leveransene i et prosjekt

• Site survey (UK, Frankrike, Tyskland, Belgia)


Utdannelse:


• Minimum Bachelor eller høyere


Ønskelig erfaring med verktøy:


• E-plan

• CANECO

• SmartPlant Instrumentation

• MS Visio

• MS office

• PIMS


Krav til språk:


• Engelsk er arbeidsspråket i prosjektet, det stilles krav til gode kunnskaper innen engelsk skriftlig og muntlig.


Kandidat må være lokalisert i Europa.


Stillingens spesifikasjoner:


Søknadsfristen for denne stillingen er ASAP, men vi vil også vurdere kandidater til lignende eller andre relevante stillinger fortløpende.

Arbeidssted: Sandefjord eller Oslo er foretrukket. Andre lokasjoner kan vurderes.

Oppstart: snarest

Varighet: ett år eller mer


Techconsult tilbyr deg som ansatt:


• Markedsmessige betingelser

• Faglig utvikling og fleksibilitet gjennom å jobbe i prosjekter hos de største aktørene innen olje-, gass- og landbasert industri

• God oppfølging av den enkelte medarbeider

• Forsikringsordninger

• Sosiale aktiviteter for de ansatte

• Støtte til fysisk utvikling og trening

Techconsult vektlegger å være nær våre ansatte, og vi fokuserer på å være en profesjonell, sikker og hyggelig arbeidsgiver hvor du tydelig skal merke at fokus er på deg.

Har du spørsmål rundt stillingen er det bare å kontakte meg, Mona Foss, på e-post: mona.foss@techconsult.no


Sted Sandefjord eller Oslo

Sektor Privat

Søknadsfrist Snarest

Tiltredelse n/a

Søknadsskjema http://techconsult.no/stillinger/sok-pa-stillinger?jobcode=22951

Kontakt

Navn Mona Foss

Epost mona.foss@techconsult.no

Telefon + 47 481 03 383