• stillinger001
  • stillinger002
  • stillinger003

Stilling ledig

Mekanisk Pakkeingeniør 22948

Techconsult AS er et norskeid konsulentselskap som i mer enn 20 år har levert konsulent- og rekrutteringstjenester til oppdragsgivere innen tekniske fagområder, prosjektledelse og prosjektadministrasjon. Selskapet ble stiftet i 1999, og har kontorer i Bergen, Oslo, Stavanger og Molde. Techconsult AS opererer nasjonalt og internasjonalt i segmentene Olje & Gass, Bygg/Infrastruktur, Energi & Miljø og Data/IT mot privat og offentlig sektor. Selskapet har som målsetting å være en viktig del av våre kunders verdikjede gjennom å tilby kvalitative tjenester og løsninger i et moderne, fokusert og velfundamentert konsept.

Techconsult er bindeleddet mellom dyktige mennesker og krevende jobber. For en av våre kunder søker vi nå etter Mekanisk Pakkeingeniør.


Kompetanse og erfaring:


• Minimum 5 års erfaring fra multidisipline olje-og gass prosjekter med ansvar for mekanisk pakkeoppfølging, fortrinnsvis modifikasjonsprosjekter

• Gode samarbeidsegenskaper, god forståelse av samhandlingen og kompleksiteten i et modifikasjonsprosjekt

• Erfaring fra å definere krav til utstyr, lage teknisk underlag til utstyret, være teknisk ansvarlig for innkjøp av dette og kvalitetssjekke dokumentasjon og utstyr.

• Erfaring fra å utarbeide designunderlag, utføre anleggsbefaring, evaluere type og leverandører, vurdere installasjonsmetode, samt lage underlag for installasjon.

• Erfaring og inngående kjennskap til relevante direktiver med tilhørende harmoniserte standarder, som f.eks ATEX og PED. Erfaring med Equinors tekniske kravspesifikasjoner (TR’er) og NORSOK kan være en fordel, men ikke et krav.


Typiske arbeidsoppgaver:


• Utarbeide underlag for estimering, plan og innkjøp i FEED

• Formidle og presentere arbeid i FEED-fasen til kunden

• Utarbeidelse av tekniske rekvisisjoner inkl. utkast til dokumentliste (SIRL).

• Ansvarlig for koordinering og ferdigstillelse av teknisk rekvisisjon

• Teknisk evaluering, organisere BCMs (Bid Clarification Meeting)

• Organisere og delta på oppstartsmøter i samarbeid med ansvarlig innkjøper.

• Etablere distribusjonsliste for dokumentasjon

• Sørge for at leverandørens innsendelsesdatoer for avtalt dokumentliste (SMIR) er iht. til prosjektets planer også mhp. krav til levering av LCI samt installasjon.

• Planlegge oppfølgingsmøter hos leverandørene sammen med innkjøpsavd., MC og QA og nedfelle møtene i verifikasjonsplan sammen med innkjøpsavd.

• Sørge for at nødvendig MC-aktiviteter er inkludert i verifikasjonsplanen og at leverandøren har tilstrekkelig kunnskap om kundens krav til MC-rapportering.

• Deltakelse i relevante kontroller og tester (FAT) hos leverandør iht. verifikasjonsplanen.

• Varsle og gjennomføre oppfølgingsmøter hos leverandørene sammen med kundens representant og rapportere resultatet i verifikasjonsrapport.

• Sørge for at leverandøren utfører spesifiserte preserveringsaktiviteter før leveranse/forsendelse.

• Oppfølging av dokumenter i SMIR iht plan, inkludert intern koordinering av kommentarer

• Oppfølging av sluttdokumentasjon samt kvalitetssjekke at denne oppfyller kundens krav.

• Rapportere fremdrift pr. innkjøpspakke ved hvert besøk hos leverandør.

• Informere og registerere potensielle tekniske avvik iht. prosedyre.

• Sørge for at evt. endringsarbeider, både hos leverandør og egne, blir flagget og registert.

• Oppdatere kundens databaser iht. til kundens prosedyrer.

• Sørge for nødvendig informasjon og dokumentasjon for installering av utstyret og til rett tid iht. baseline plan.

• Delta i disiplinmøter og andre relevante møter etter behov, input til kvalitetsplan osv.

• Site survey (UK, Frankrike, Tyskland, Belgia) må påregnes


Utdannelse:


• Høyskole eller universitet


Krav til språk:


• Engelsk er arbeidsspråket i prosjektet, det stilles krav til gode kunnskaper innen engelsk skriftlig og muntlig.


Ønskelig erfaring med verktøy:


• PIMS

• MS office


Kandidat må være lokalisert i Europa.


Stillingens spesifikasjoner:


Søknadsfristen for denne stillingen er ASAP, men vi vil også vurdere kandidater til lignende eller andre relevante stillinger fortløpende.

Arbeidssted: Sandefjord eller Oslo er foretrukket. Andre lokasjoner kan vurderes.

Oppstart: snarest

Varighet: ett år eller mer


Techconsult tilbyr deg som ansatt:


• Markedsmessige betingelser

• Faglig utvikling og fleksibilitet gjennom å jobbe i prosjekter hos de største aktørene innen olje-, gass- og landbasert industri

• God oppfølging av den enkelte medarbeider

• Forsikringsordninger

• Sosiale aktiviteter for de ansatte

• Støtte til fysisk utvikling og trening

Techconsult vektlegger å være nær våre ansatte, og vi fokuserer på å være en profesjonell, sikker og hyggelig arbeidsgiver hvor du tydelig skal merke at fokus er på deg.

Har du spørsmål rundt stillingen er det bare å kontakte meg, Mona Foss, på e-post: mona.foss@techconsult.no


Sted Sandefjord eller Oslo

Sektor Privat

Søknadsfrist Snarest

Tiltredelse n/a

Søknadsskjema http://techconsult.no/stillinger/sok-pa-stillinger?jobcode=22948

Kontakt

Navn Mona Foss

Epost mona.foss@techconsult.no

Telefon + 47 481 03 383