• stillinger001
  • stillinger002
  • stillinger003

Stilling ledig

Engineerings Manager MMO 22866

Techconsult AS er et norskeid konsulentselskap som i mer enn 20 år har levert konsulent- og rekrutteringstjenester til oppdragsgivere innen tekniske fagområder, prosjektledelse og prosjektadministrasjon. Selskapet ble stiftet i 1999, og har kontorer i Bergen, Oslo, Stavanger og Molde. Techconsult AS opererer nasjonalt og internasjonalt i segmentene Olje & Gass, Bygg/Infrastruktur, Energi & Miljø og Data/IT mot privat og offentlig sektor. Selskapet har som målsetting å være en viktig del av våre kunders verdikjede gjennom å tilby kvalitative tjenester og løsninger i et moderne, fokusert og velfundamentert konsept.

Techconsult er bindeleddet mellom dyktige mennesker og krevende jobber. For en av våre kunder søker vi nå etter en Engineerings Manager MMO.


Stillingens arbeidsoppgaver:


- Planlegge, legge til rette og følge opp designarbeidet. Dvs. innen oppmåling, tegning, beregning, teknisk underlag for anskaffelse, teknisk oppfølging og as-built oppdatering

- Rapportere fremdrift for prosjektering per aktivitet en gang per uke samt initiere korrektive tiltak ved behov

- Gi input til uke- og månedsrapporter

- Koordinere håndtering av tekniske avklaringer

- Optimalisere og tilpasse ressursbehov

- Registrere og følge opp avvik og uoverensstemmelser innen design

- Delta og lede prosjekteringsmøte med alle disipliner og kunde med jevne mellomrom

- Koordinere mot innkjøp, fabrikasjon, installasjon og uttesting


Kompetanse og erfaring:


- Solid teknisk kjennskap fra flere disipliner

- Disiplinledererfaring fra større prosjekter

- Erfaring fra V&M/MMO og Equinor som kunde

- God forståelse for- og erfaring med gjennomføring av multidisipline prosjekter, gjerne topside modifikasjonsprosjekter


Ansvar:


- Et overordnet ansvar for alle aktiviteter relatert til prosjektering

- Et selvstendig ansvar for den faglige utførelsen av designoppgaver i hele prosessen fra oppmåling frem til ferdig design med tilhørende teknisk oppfølging under fabrikasjon og installasjon. Dvs. med tilhørende oppfølging av fremdrift og økonomi innenfor definerte planer og budsjettrammer

- Ansvarlig for tekniske og økonomiske valg relatert til tekniske løsninger

- identifisering av endringer/endringshåndtering i prosjektet

- Ansvarlig for koordinering mellom alle disiplinene i prosjektet.

- Overordnet ansvarlig for utarbeidelse og oppfølging av prosedyrer for arbeidet som utføres


Personlige egenskaper:


- Tar ansvar for HMS, kvalitet i leveranser, egen prestasjon, egen og andres trivsel og motivasjon

- Målfokusert ift. å forstå oppgaven, akseptere hard prioritering og måling av resultater

- Nytenkende ved å være kritisk og utfordrende til eksisterende praksis, være nysgjerrig og kreativ


Språkkrav:


Norsk og engelsk flytende, muntlig og skriftlig


Utdannelse:


Relevant Bachelor- eller Masterutdanning


Systemverktøy:


Krav: MS Office

Ønskelig: Kundeverktøy tilsvarende Equinors; PIMS, kjennskap til ProCoSys, STID, SAP, ARIS


Stillingens spesifikasjoner:


Søknadsfristen for denne stillingen er ASAP, men vi vil også vurdere kandidater til lignende eller andre relevante stillinger fortløpende.

Arbeidssted: Stavanger eller Bergen

Oppstart: Asap

Varighet: 2 år


Techconsult tilbyr deg som ansatt:


• Markedsmessige betingelser

• Faglig utvikling og fleksibilitet gjennom å jobbe i prosjekter hos de største aktørene innen olje-, gass- og landbasert industri

• God oppfølging av den enkelte medarbeider

• Forsikringsordninger

• Sosiale aktiviteter for de ansatte

• Støtte til fysisk utvikling og trening

Techconsult vektlegger å være nær våre ansatte, og vi fokuserer på å være en profesjonell, sikker og hyggelig arbeidsgiver hvor du tydelig skal merke at fokus er på deg.

Har du spørsmål rundt stillingen er det bare å kontakte meg, Eldfrid Vågane, på e-post: eldfrid.vaagane@techconsult.no


Sted Bergen eller Stavanger

Sektor Privat

Søknadsfrist Snarest

Tiltredelse n/a

Søknadsskjema http://techconsult.no/stillinger/sok-pa-stillinger?jobcode=22866

Kontakt

Navn Eldfrid Vågane

Epost eldfrid.vaagane@techconsult.no

Telefon +47 930 02 152