• stillinger001
  • stillinger002
  • stillinger003

Stilling ledig

HMS leder B22652

Techconsult AS is a Norwegian company providing consulting and advisory services to clients in the engineering and construction disciplines and project management services. The company has offices in Bergen, Oslo, Stavanger and Molde in Norway and a branch office in Teesside, UK. Techconsult AS operates nationally and internationally in markets within the Offshore, Energy, Construction, Shipbuilding and land-based industry.

Techconsult er bindeleddet mellom dyktige mennesker og krevende jobber. For en av våre kunder søker vi nå etter HMS leder


Stillingens arbeidsoppgaver:

• Påse at prosjektet, inkludert underleverandører, har et HMS-styringssystem i samsvar med gjeldende myndighetskrav, kontraktskrav, WGN-krav og standarder.

• Påse at styringssystemet og gjeldende krav følges av alle i prosjektet, inkludert underleverandører.

• Bidra aktivt til at prosjektet, WGN og kunde når sine HMS-mål.

• Koordinere og følge opp HMS-aktiviteter.

• Være rådgiver innen HMS.

• Sikre at prosjektet arbeider i samsvar med kvalitetssikringssystemet (CREEM), kontrakt, gjeldende myndighetskrav og standarder samt sørge for at HMS-styringssystem og HMS-krav gjøres kjent i hele organisasjonen, inkludert underleverandører.

• Påse at underleverandører har HMS-styringssystem som tilfredsstiller definerte krav.

• Sørge for nødvendige revisjoner og inspeksjoner, internt og av underleverandører, for å kontrollere at HMS-styringssystemet til enhver tid er oppdatert, hensiktsmessig og effektivt samt at systemet følges og krav overholdes.

• Etablere varslings- og beredskapsplan for prosjekt.

• Påse at det blir gjennomført en overordnet HMS- risikovurdering av prosjektet og bidra aktivt med å identifisere, evaluere og redusere HMS-risiko, herunder følge opp korrigerende og forebyggende tiltak.

• Etablere HMS-program.

• Etablere HMS-aktivitetsplan.

• Etablere prosjekt-spesifikke prosedyrer når kontrakten krever dette samt vedlikeholde disse og øvrige styrende HMS-dokumenter for prosjektet.

• Koordinere og følge opp HMS-aktiviteter iht. prosjektets HMS-program med tilhørende HMS-aktivitetsplan.

• Være en aktiv pådriver i alle HMS-relaterte saker og bidra til at prosjektet, WGN og kunde når sine HMS-mål, herunder påvirke og motivere prosjektets ledelse så vel som medarbeidere.

• Foreslå og gjennomføre HMS-kampanjer for å rette fokus på aktuelle HMS-temaer.

• Påse at alle prosjektmedarbeidere får nødvendig informasjon, introduksjon og opplæring innen HMS.

• Følge opp HMS-avvik generelt og påse at nødvendige tiltak iverksettes og lukkes.

• Stimulere til bruk av sikkerhetsobservasjoner, analysere disse i samarbeid med prosjektledelsen og påse at det iverksettes nødvendige forebyggende og korrigerende tiltak.

• Bidra til å skape gode HMS-relasjoner, med kunde, underleverandører og innad i WGN og videreutvikle en solid HMS-kultur, gode holdninger og et godt arbeidsmiljø.

• Rapportere status på HMS-aktiviteter og HMS-resultater internt i prosjektet og til kunde.

• Delta i interne prosjektmøter og møter med myndigheter, kunde og underleverandører.Dine kvalifikasjoner:

• Må ha erfaring fra norske prosjekter

• Ingeniør eller tilsvarende.

• Lang og relevant praksis kan erstatte krav til formell utdannelse

• Minimum 5 års relevant erfaring som HMS-leder eller HMS-ingeniør fra offshore eller landbaserte prosjekt med betydelig andel av fabrikasjons- og/ eller installasjonsarbeid

• Gjennomført grunnleggende kurs i arbeidsmiljø.

• Gjennomført grunnleggende kurs i sikkerhet

For å være aktuell må du være lokalisert innenfor Europa (fortrinnsvis innenfor EU/EØS).Stillingens spesifikasjoner:

Søknadsfristen for denne stillingen er ASAP, men vi vil også vurdere kandidater til lignende eller andre relevante stillinger fortløpende.


Arbeidssted: Bergen, Mongstad

Oppstart: Snarest

Varighet: 30.06.2022


Techconsult tilbyr deg som ansatt:

• Markedsmessige betingelser

• Faglig utvikling og fleksibilitet gjennom å jobbe i prosjekter hos de største aktørene innen olje-, gass- og landbasert industri

• God oppfølging av den enkelte medarbeider

• Forsikringsordninger

• Sosiale aktiviteter for de ansatte

• Støtte til fysisk utvikling og trening


Techconsult vektlegger å være nær våre ansatte, og vi fokuserer på å være en profesjonell, sikker og hyggelig arbeidsgiver hvor du tydelig skal merke at fokus er på deg.

Har du spørsmål rundt stillingen er det bare å kontakte meg, Eldfrid Vågane, på e-post: eldfrid.vaagane@techconsult.no


Sted Bergen, Mongstad

Sektor Privat

Søknadsfrist Snarest

Tiltredelse n/a

Søknadsskjema http://techconsult.no/stillinger/sok-pa-stillinger?jobcode=22652

Kontakt

Navn Eldfrid Vågane

Epost eldfrid.vaagane@techconsult.no

Telefon +47 930 02 152