• stillinger001
  • stillinger002
  • stillinger003

Stilling ledig

Planlegger Byggfag 22490

Techconsult AS er et norskeid konsulentselskap som i mer enn 20 år har levert konsulent- og rekrutteringstjenester til oppdragsgivere innen tekniske fagområder, prosjektledelse og prosjektadministrasjon. Selskapet ble stiftet i 1999, og har kontorer i Bergen, Oslo, Stavanger og Molde. Techconsult AS opererer nasjonalt og internasjonalt i segmentene Olje & Gass, Bygg/Infrastruktur, Energi & Miljø og Data/IT mot privat og offentlig sektor. Selskapet har som målsetting å være en viktig del av våre kunders verdikjede gjennom å tilby kvalitative tjenester og løsninger i et moderne, fokusert og velfundamentert konsept.

Techconsult er bindeleddet mellom dyktige mennesker og krevende jobber. For en av våre kunder søker vi nå etter en Planlegger Byggfag.

Stillingens arbeidsoppgaver:

Stillingen innebærer detalj planlegging av aktiviteter for civil, struktur og arkitekt fag på grunnlag av engineerings underlag. Kontroll av kalkulasjoner og input til endringshåndtering. Samt kontroll av fremdrift iht. plan for aktiviteter utført av entreprenør.

Ansvarsområde:

   • HMS

   • Utføre plikter iht. ‘HSE my responsibility’

Kvalitet:

   • Kvalitets kontroll av plan-input gitt av entreprenør

Teknisk, oppfølging og kommunikasjon:

    • Holde entreprenør regelmessig oppdatert om prosjektets aktiviteter og aktivt søke informasjon om andre disipliners aktiviteter.

    • Informere entreprenør om design utvikling og milepæler. • Rapportere til leder om status på aktiviteter og planlegge kritiske aktiviteter som har innvirkning på prosjektet.

    • Delta og følge opp toolbox møter.

    • Kontrollere og evaluere bemanning og material leveranser I forhold til planlagte aktiviteter

    • Kontrollere og koordinere alle aktiviteter innenfor ansvarsområde. Sikre at leveranser i er i samsvar med prosjektets krav

    • Sørge for at det opprettholdes ett positivt arbeidsmiljø.

Fremdrift og produktivitet:

   • Sørge for at disiplinenes aktiviteter møter prosjektets planlagte ferdigstillelses datoer.

   • Opprettholde optimal bemanning med rett kompetanse

   • Gi input på og følge opp Baseline oppdateringer og level 5 plan

   • Sikre full utnyttelse av ressurser.

Krav til utdannelse:

• Fagbrev, teknisk fagskole Anlegg alt. Bachelor med byggeleder erfaring

• Relevant erfaring kan erstatte manglende utdanning.

Krav til arbeidsoppgaver:

• Erfaring fra oppfølging av arbeider innen anlegg

Krav til kvalifikasjoner:

• Analytisk, strukturert og nøyaktig

• Gode kommunikasjonsevner og grunnleggende engelsk-kunnskaper (skriftlig og muntlig)

• Kunnskap om bygg og anlegg, NS3420, kalkulasjon

• Kunne bruke informasjon fra oppmålingsrapporter, masseregnskap og postbeskrivelser.

• Kunne bruke Microsoft Office program, Project, Safran

• Gode samarbeidsevner og er en positiv bidragsyter til et godt arbeidsmiljø

For å være aktuell må du være lokalisert innenfor Europa (fortrinnsvis innenfor EU/EØS).

Stillingens spesifikasjoner:

Søknadsfristen for denne stillingen er ASAP, men vi vil også vurdere kandidater til lignende eller andre relevante stillinger fortløpende.

Arbeidssted: Haugesund

Oppstart: 31.01.22

Varighet: 31.01.23

Techconsult tilbyr deg som ansatt:

• Markedsmessige betingelser

• Faglig utvikling og fleksibilitet gjennom å jobbe i prosjekter hos de største aktørene innen olje-, gass- og landbasert industri

• God oppfølging av den enkelte medarbeider

• Forsikringsordninger

• Sosiale aktiviteter for de ansatte

• Støtte til fysisk utvikling og trening

Techconsult vektlegger å være nær våre ansatte, og vi fokuserer på å være en profesjonell, sikker og hyggelig arbeidsgiver hvor du tydelig skal merke at fokus er på deg.

Har du spørsmål rundt stillingen er det bare å kontakte meg, Eldfrid Vågane, på e-post: eldfrid.vaagane@techconsult.no


Sted Haugesund

Sektor Privat

Søknadsfrist Snarest

Tiltredelse n/a

Søknadsskjema http://techconsult.no/stillinger/sok-pa-stillinger?jobcode=22490

Kontakt

Navn Eldfrid Vågane

Epost eldfrid.vaagane@techconsult.no

Telefon +47 930 02 152