• stillinger001
 • stillinger002
 • stillinger003

Stilling ledig

HMS-koordinator/-inspektør til offshore 22448

Techconsult AS er et norskeid konsulentselskap som i mer enn 20 år har levert konsulent- og rekrutteringstjenester til oppdragsgivere innen tekniske fagområder, prosjektledelse og prosjektadministrasjon. Selskapet ble stiftet i 1999, og har kontorer i Bergen, Oslo, Stavanger og Molde. Techconsult AS opererer nasjonalt og internasjonalt i segmentene Olje & Gass, Bygg/Infrastruktur, Energi & Miljø og Data/IT mot privat og offentlig sektor. Selskapet har som målsetting å være en viktig del av våre kunders verdikjede gjennom å tilby kvalitative tjenester og løsninger i et moderne, fokusert og velfundamentert konsept.

Techconsult er bindeleddet mellom dyktige mennesker og krevende jobber. For en av våre kunder søker vi nå etter HMS-koordinator/-inspektør til offshore.

Organisatorisk

Stillingen rapporterer til Installasjonsleder offshore.

Stillingen vil ha støtte fra prosjektledelsen på land, med spesiell kontakt med HMS-leder, samt onshore Construction & Complietion team

Krav til bakgrunn

Min. 3 års ingeniørutdanning, alternativt fagskole/fagbrev, eller tilsvarende – Fordel hvis noe utdannelse innen HMS-relaterte fag.

Min. 5 års erfaring fra relevant arbeid, hvorav min. 3 års erfaring fra praktisk HMS-oppfølging på byggeplass onshore og/eller offshore (fordel med offshore-erfaring)

Lang og relevant erfaring kan veie opp for noe utdannelse

Arbeidsoppgaver:

Generelt følge opp HMS-forholdene i prosjektet offshore under HAP og bidra til at prosjektet når sine HMS-mål

 • Være proaktiv og jobbe systematisk med forebyggende HMS-arbeid
 • Påse at personellet jobber iht. krav i gjeldende prosedyrer og instrukser samt følger retningslinjer gjeldende for installsjonen og prosjektet
 • Ha en koordinerende rolle for «onboarding» når personellet mobiliserer offshore (med dette avlaste installasjonsleder)
 • Samarbeide med vernetjenesten i prosjektet og på installasjonen totalt
 • Delta aktivt i risikovurderinger, før-jobb-samtaler, vernerunder, sikkerhetsmøter
 • Motivere personellet til aktivt å bidrag i det forebyggende HMS-arbeidet, herunder rapportere HMS-forhold (observasjoner)
 • Fremme god kommunikasjon og positive holdninger på tvers av arbeidslag og disipliner
 • Gjennomgang og analysering/trending av innrapporterte observasjoner

Stillingens spesifikasjoner:

Søknadsfristen for denne stillingen er ASAP, men vi vil også vurdere kandidater til lignende eller andre relevante stillinger fortløpende.

Arbeidssted: Grane installasjon offshore

Periode offshore: HAP (Høy Aktivitets Periode) april-juli 2022 med opsjon på august 2022

Arbeidstid offshore: normal 2/4 rotasjon

Periode onshore (forberedelser til offshore, bli kjent med prosjektet): 3-4 ukers varighet før mobilisering offshore (i løpet av mars/april 2022), normal arbeidstid.

Techconsult tilbyr deg som ansatt:

 • Markedsmessige betingelser
 • Faglig utvikling og fleksibilitet gjennom å jobbe i prosjekter hos de største aktørene innen olje-, gass- og landbasert industri
 • God oppfølging av den enkelte medarbeider
 • Forsikringsordninger
 • Sosiale aktiviteter for de ansatte
 • Støtte til fysisk utvikling og trening

Techconsult vektlegger å være nær våre ansatte, og vi fokuserer på å være en profesjonell, sikker og hyggelig arbeidsgiver hvor du tydelig skal merke at fokus er på deg.

Har du spørsmål rundt stillingen er det bare å kontakte meg, Eldfrid Vågane, på e-post: eldfrid.vaagane@techconsult.no


Sted Offshore

Sektor Privat

Søknadsfrist Snarest

Tiltredelse n/a

Søknadsskjema http://techconsult.no/stillinger/sok-pa-stillinger?jobcode=22448

Kontakt

Navn Eldfrid Vågane

Epost eldfrid.vaagane@techconsult.no

Telefon +47 930 02 152