• stillinger001
  • stillinger002
  • stillinger003

Stilling ledig

Prosjektleder S 22447

Techconsult AS er et norskeid konsulentselskap som i mer enn 20 år har levert konsulent- og rekrutteringstjenester til oppdragsgivere innen tekniske fagområder, prosjektledelse og prosjektadministrasjon. Selskapet ble stiftet i 1999, og har kontorer i Bergen, Oslo, Stavanger og Molde. Techconsult AS opererer nasjonalt og internasjonalt i segmentene Olje & Gass, Bygg/Infrastruktur, Energi & Miljø og Data/IT mot privat og offentlig sektor. Selskapet har som målsetting å være en viktig del av våre kunders verdikjede gjennom å tilby kvalitative tjenester og løsninger i et moderne, fokusert og velfundamentert konsept.

Techconsult er bindeleddet mellom dyktige mennesker og krevende jobber. For en av våre kunder søker vi nå etter en Prosjektleder.

Stillingens arbeidsoppgaver:

- Ledelse av studier og gjennomføringsoppdrag innen MMO prosjektportefølje.

- Gjennomføre prosjekter/oppdrag slik at HMS-krav med tilhørende risikostyring er ivaretatt i alle faser av gjennomføringen og i valg av teknisk løsning.

- Ansvarlig for oppdragets tekniske og økonomiske resultater.

- Sikre at prosjektets/oppdragets arbeidsomfang er klart definert, og at det estimeres, planlegges og gjennomføres ihht. kontraktuelle forpliktelser, interne krav og etablert styringssystem.

- Definere behov for kapasitet og kompetanse gjennom etablering og vedlikehold av ressursplan for oppdraget.

- Sikre en effektiv involvering og styring av underleverandører og 3. parts leverandører.

- Ekstern og intern rapportering ihht. kontraktuelle forpliktelser og interne krav.

- Sikre at alle endringer blir identifisert, kvantifisert og behandlet ihht. etablerte avvik-/endringsprosedyrer.

- Sikre effektiv kommunikasjon og et tillitsfullt samarbeid med kundene.

Kompetanse og erfaring:

- Teknisk utdanning

- Minimum 5 års relevant prosjektledererfaring

- Erfaring fra V&M/MMO og Equinor som kunde

- God forståelse for- og erfaring med gjennomføring av multidisipline prosjekter, gjerne modifikasjonsprosjekter på topside.

- God forståelse for oppbygging av estimater/planer.

- God kommersiell/kontraktuell erfaring og forståelse.

Personlige egenskaper:

- Tar ansvar for HMS, kvalitet i leveranser, økonomisk inntjening, egen prestasjon, egen og andres trivsel og motivasjon.

- Målfokusert ift. å forstå oppgaven, akseptere hard prioritering og måling av resultater.

- Nytenkende ved å være kritisk og utfordrende til eksisterende praksis, være nysgjerrig og kreativ.

Språkkrav:

Norsk og engelsk flytende, muntlig og skriftlig

Utdannelse:

Relevant Bachelor- eller Masterutdanning.

Fagbrev eller Teknisk fagskole i kombinasjon med relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning.

Systemverktøy:

Krav: MS Office

Ønskelig: Kundeverktøy tilsvarende Equinors; PIMS, kjennskap til ProCoSys, STID, SAP, ARIS

Stillingens spesifikasjoner:

Søknadsfristen for denne stillingen er ASAP, men vi vil også vurdere kandidater til lignende eller andre relevante stillinger fortløpende.

Arbeidssted: Stavanger

Oppstart: Asap

Varighet: 2 år

Techconsult tilbyr deg som ansatt:

• Markedsmessige betingelser

• Faglig utvikling og fleksibilitet gjennom å jobbe i prosjekter hos de største aktørene innen olje-, gass- og landbasert industri

• God oppfølging av den enkelte medarbeider

• Forsikringsordninger

• Sosiale aktiviteter for de ansatte

• Støtte til fysisk utvikling og trening

Techconsult vektlegger å være nær våre ansatte, og vi fokuserer på å være en profesjonell, sikker og hyggelig arbeidsgiver hvor du tydelig skal merke at fokus er på deg.

Har du spørsmål rundt stillingen er det bare å kontakte meg, Eldfrid Vågane, på e-post: eldfrid.vaagane@techconsult.no


Sted Stavanger

Sektor Privat

Søknadsfrist Snarest

Tiltredelse n/a

Søknadsskjema http://techconsult.no/stillinger/sok-pa-stillinger?jobcode=22447

Kontakt

Navn Eldfrid Vågane

Epost eldfrid.vaagane@techconsult.no

Telefon +47 930 02 152