• stillinger001
  • stillinger002
  • stillinger003

Stilling ledig

Prosjektstyringsleder O 22407

Techconsult AS er et norskeid konsulentselskap som i mer enn 20 år har levert konsulent- og rekrutteringstjenester til oppdragsgivere innen tekniske fagområder, prosjektledelse og prosjektadministrasjon. Selskapet ble stiftet i 1999, og har kontorer i Bergen, Oslo, Stavanger og Molde. Techconsult AS opererer nasjonalt og internasjonalt i segmentene Olje & Gass, Bygg/Infrastruktur, Energi & Miljø og Data/IT mot privat og offentlig sektor. Selskapet har som målsetting å være en viktig del av våre kunders verdikjede gjennom å tilby kvalitative tjenester og løsninger i et moderne, fokusert og velfundamentert konsept.

Techconsult er bindeleddet mellom dyktige mennesker og krevende jobber. For en av våre kunder søker vi nå etter en Prosjektstyringsleder.

Stillingens arbeidsoppgaver:

• Organisere, bemanne og lede prosjektstøttegruppen som ivaretar økonomi og dokumentstyring, risikostyring,  fremdriftsplanlegging samt HMS/Kvalitet 

• Ansvar for økonomi og rapportering

• Etablere gode felles prosjektstyringssystemer og rutiner for styring av prosjektet, herunder system for kostnadsstyring, saksflyter, planlegging, risikostyring, og dokumentstyring i prosjektet

• Implementering av verktøy i prosjektet ved hjelp av Pims365

• Stillingen kan også omfatte ansvar for rapportering og utarbeidelse av saksframlegg til styrende organer, som f.eks. styringsgruppe/prosjektstyre

• Etablere struktur for dokumenthåndtering i fasen og prosjektet inkludert tilgangsstyring jmf. nedbrytningsstruktur

• Sørge for implementering og opplæring i prosjektets verktøy

• Bistå i arbeidet med anskaffelser av entreprenør og rådgivere, fra utarbeiding av konkurransegrunnlag til forhandlinger og innstilling

• Ansvarlig for at oppgaver og leveranser til rollene innenfor prosjektstyring utføres

• Systematisere erfaring internt i prosjektet og til Sykehusbygg HF sentralt

Dine kvalifikasjoner:

Aktuelle kandidater bør ha høyere utdanning innen relevante fagområder (1) og erfaring fra en rolle med tilsvarende ansvar eller som prosjektleder fra store og komplekse byggeprosjekter (2), gjerne innen sykehussektoren. Det er ønskelig med erfaring fra forskjellige gjennomføringsmodeller og erfaring fra integrert prosjektutvikling/samspill vurderes som fordelaktig (3), selv om prosjektets  gjennomføringsmodell ikke er besluttet per nå. 

Av personlige egenskaper ser vi gjerne at den tilbudte ressursen er effektiv, nytenkende og løsningsorientert, arbeider strukturert, systematisk  og målrettet og evner å tenke helhetlig. 

For å være aktuell må du være lokalisert innenfor Europa (fortrinnsvis innenfor EU/EØS).

Stillingens spesifikasjoner:

Søknadsfristen for denne stillingen er 28.11.21, men vi vil også vurdere kandidater til lignende eller andre relevante stillinger fortløpende.

Arbeidssted: Oslo

Oppstart: Januar 2022

Varighet: 01.07.2023, med mulighet for forlengelse

Techconsult tilbyr deg som ansatt:

• Markedsmessige betingelser

• Faglig utvikling og fleksibilitet gjennom å jobbe i prosjekter hos de største aktørene innen olje-, gass- og landbasert industri

• God oppfølging av den enkelte medarbeider

• Forsikringsordninger

• Sosiale aktiviteter for de ansatte

• Støtte til fysisk utvikling og trening

Techconsult vektlegger å være nær våre ansatte, og vi fokuserer på å være en profesjonell, sikker og hyggelig arbeidsgiver hvor du tydelig skal merke at fokus er på deg.

Har du spørsmål rundt stillingen er det bare å kontakte meg, Kjell Åsen, på e-post: kjell.aasen@techconsult.no


Sted Oslo

Sektor Privat

Søknadsfrist Snarest

Tiltredelse n/a

Søknadsskjema http://techconsult.no/stillinger/sok-pa-stillinger?jobcode=22407

Kontakt

Navn Kjell Åsen

Epost kjell.aasen@techconsult.no

Telefon + 47 934 80 422