• stillinger001
  • stillinger002
  • stillinger003

Stilling ledig

Prosjekteringsleder O 22406

Techconsult AS er et norskeid konsulentselskap som i mer enn 20 år har levert konsulent- og rekrutteringstjenester til oppdragsgivere innen tekniske fagområder, prosjektledelse og prosjektadministrasjon. Selskapet ble stiftet i 1999, og har kontorer i Bergen, Oslo, Stavanger og Molde. Techconsult AS opererer nasjonalt og internasjonalt i segmentene Olje & Gass, Bygg/Infrastruktur, Energi & Miljø og Data/IT mot privat og offentlig sektor. Selskapet har som målsetting å være en viktig del av våre kunders verdikjede gjennom å tilby kvalitative tjenester og løsninger i et moderne, fokusert og velfundamentert konsept.

Techconsult er bindeleddet mellom dyktige mennesker og krevende jobber. For en av våre kunder søker vi nå etter en Prosjekteringsleder.

Stillingens arbeidsoppgaver:

• Lede prosjekteringsprosessene i prosjektet fra forprosjekt, gjennom bygging til idriftsettelse, i samsvar med mål og rammer  (kostnad, tid og kvalitet) 

• Etablere, koordinere og samhandle med prosjekteringsgruppen

• Følge opp at prosjekteringsgruppen ivaretar forpliktelser innen sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA), byggherreforskriften og  andre offentlige krav 

• Påse at prosjekteringsgruppen har en komplett, tverrfaglig sammensetning og at alle grensesnitt i prosjektet er definert

• Følge opp styringsplaner for prosjekteringsarbeidet slik at dette understøtter prosjektets totale fremdrift

• Følge opp våre krav til BIM i prosjektet, samt delta i videre utvikling av foretakets BIM-strategi

• Planlegge og sikre en god ibruktakingsprosess iht. gjeldende rutiner

Dine kvalifikasjoner:

Aktuelle kandidater bør ha høyere utdanning innen relevante fagområder (1) og kan dokumentere erfaring med å lede prosjektering av store,  komplekse byggeprosjekter (2), helst innen sykehussektoren (3). Det er ønskelig med erfaring fra forskjellige gjennomføringsmodeller og  erfaring fra integrert prosjektutvikling/samspill vurderes som fordelaktig (4), selv om prosjektets gjennomføringsmodell ikke er besluttet per nå. 

Av personlige egenskaper ser vi gjerne at den tilbudte ressursen er effektiv, nytenkende og løsningsorientert, arbeider strukturert, systematisk  og målrettet og evner å tenke helhetlig. 

For å være aktuell må du være lokalisert innenfor Europa (fortrinnsvis innenfor EU/EØS).

Stillingens spesifikasjoner:

Søknadsfristen for denne stillingen er 28.11.21, men vi vil også vurdere kandidater til lignende eller andre relevante stillinger fortløpende.

Arbeidssted: Oslo

Oppstart: Januar 2022

Varighet: sommer 2023, med mulighet for forlengelse

Techconsult tilbyr deg som ansatt:

  • Markedsmessige betingelser
  • Faglig utvikling og fleksibilitet gjennom å jobbe i prosjekter hos de største aktørene innen olje-, gass- og landbasert industri
  • God oppfølging av den enkelte medarbeider
  • Forsikringsordninger
  • Sosiale aktiviteter for de ansatte
  • Støtte til fysisk utvikling og trening

Techconsult vektlegger å være nær våre ansatte, og vi fokuserer på å være en profesjonell, sikker og hyggelig arbeidsgiver hvor du tydelig skal merke at fokus er på deg.

Har du spørsmål rundt stillingen er det bare å kontakte meg, Kjell Åsen, på e-post: kjell.aasen@techconsult.no


Sted Oslo

Sektor Privat

Søknadsfrist Snarest

Tiltredelse n/a

Søknadsskjema http://techconsult.no/stillinger/sok-pa-stillinger?jobcode=22406

Kontakt

Navn Kjell Åsen

Epost kjell.aasen@techconsult.no

Telefon + 47 934 80 422