• stillinger001
  • stillinger002
  • stillinger003

Stilling ledig

Material Planlegger O22310

Techconsult AS is a Norwegian company providing consulting and advisory services to clients in the engineering and construction disciplines and project management services. The company has offices in Bergen, Oslo, Stavanger and Molde in Norway and a branch office in Teesside, UK. Techconsult AS operates nationally and internationally in markets within the Offshore, Energy, Construction, Shipbuilding and land-based industry.

Techconsult er bindeleddet mellom dyktige mennesker og krevende jobber. For en av våre kunder søker vi nå etter en Material Planlegger.

Stillingens arbeidsoppgaver:

Hovedoppgaver:

- Etablere, bruke og vedlikeholde gruppens prosedyrer og retningslinjer innen materialplanlegging.

- Optimalisere prosjektets forvaltning av kjøpte varer og tjenester.

- Bidra til utvikling og forbedring av prosjektets materialplanleggingssystem.

- Koordinere interdisiplint arbeid i forbindelse med leveranser av materiell.

- Reiseaktivitet for egen og andres opplæring for implementering av materialkoordineringssystemer.

- Motta MTO-er fra Engineering og opprette innkjøps-rekvisisjoner i ERP-systemet.

- Overvåke innkjøpsaktivitetene mhp. ordre og leveranser med fokus på installasjonstidspunkt. Varsling av problemstillinger mot innkjøp o.a.

- Informere om fremdrift av innkjøp i relevante fora (f.eks. fabrikasjonsmøter, hav-/landmøter).

- Informere om forsinkelser av innkjøpt materiell til f.eks. fabrikasjon og installasjon.

- Opprette status- /shortage-rapporter på innkjøpt materiell i prosjektet.

- Knytte materiell opp mot arbeidsordrer (AO) i ERP-system .

- Koordinere forsendelser av materiell til onshore basen ihht installasjonsplan.

- Ha tett dialog med nøkkelpersonell på varelager, fabrikasjon, innkjøp og engineering.

Dine kvalifikasjoner:

Utdanningskrav:

- Utdanning fra høyskole eller universitet

- Teknisk og praktisk forståelse i forhold til gjennomføring av innkjøp og logistikk

- Erfaring med ERP-system, fortinnsvis IFS

- Forståelse av et EPCI-prosjekt

Erfaringskrav:

- Minimum 2 års erfaring innen relevant prosjektarbeid

- Gode datakunnskaper, spesielt innen ERP-systemer

Stillingens spesifikasjoner:

Søknadsfristen for denne stillingen er ASAP, men vi vil også vurdere kandidater til lignende eller andre relevante stillinger fortløpende.

Arbeidssted: Sandefjord

Oppstart: Snarest

Varighet: Sept. 2022

Techconsult tilbyr deg som ansatt:

• Markedsmessige betingelser

• Faglig utvikling og fleksibilitet gjennom å jobbe i prosjekter hos de største aktørene innen olje-, gass- og landbasert industri

• God oppfølging av den enkelte medarbeider

• Forsikringsordninger

• Sosiale aktiviteter for de ansatte

• Støtte til fysisk utvikling og trening

Techconsult vektlegger å være nær våre ansatte, og vi fokuserer på å være en profesjonell, sikker og hyggelig arbeidsgiver hvor du tydelig skal merke at fokus er på deg.

Har du spørsmål rundt stillingen er det bare å kontakte meg, Marianne Koppang, på e-post: marianne.koppang@techconsult.no


Sted Sandefjord

Sektor Privat

Søknadsfrist Snarest

Tiltredelse n/a

Søknadsskjema http://techconsult.no/stillinger/sok-pa-stillinger?jobcode=22310

Kontakt

Navn Marianne Koppang

Epost marianne.koppang@techconsult.no

Telefon